Besök i Oskarshamn på VA-GRANNARS regionträff - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Besök i Oskarshamn på VA-GRANNARS regionträff

Svenskt Vattens dialogresa fortsätter. Efter vårt besök i Jämtland blev nästa stopp i sydöstra Sverige, hos nätverket VA-GRANNAR. Vi var inbjudna till ett av deras ordinarie samverkansmöten och vi hade en trevlig dag med bra och intressant medlemsdialog.

VA-organisationerna i Kalmar län med omgivning (Gotland och Växjö) har ett nätverk man kallar VA-GRANNAR där 14 kommuner ingår.  I mitten av förra månaden besökte vi, Pär Dalhielm, Birger Wallsten och Mikael Larsson, från Svenskt Vatten Oskarshamn som var värdkommun för mötet. Vi var inbjudna att medverka vid ett av deras ordinarie möten. Efter en kort inledning kom intressanta samtal igång, utan att vi visade en enda presentationsbild. Det var många engagerade frågor som behandlades kring säkerhet, kompetensförsörjning, kemikaliesituationen, nya dricksvattendirektivet etc.

Därefter följde Laget runt där alla VA-organisationer redovisade läget kort kring nuläge och framtida utmaningar de närmaste åren. Några speciella frågor som diskuterades var arrende för ledningar - borgensavgifter (Nybro redovisade) och ersättning för vattenskyddsområde till berörda markägare (Kalmar redovisade).

Denna typ av möten ger oss på Svenskt Vatten en direkt insyn i VA-organisationernas dagliga arbete och ger en bra bild av vilka arbetssätt, utmaningar och potential som finns i olika delar av Sverige. Dialogresan fortsätter!