Avloppsdirektivet högst upp på agendan under händelserik höst i Europa - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Avloppsdirektivet högst upp på agendan under händelserik höst i Europa

Inför Sveriges ordförandeskap i EU växlar det europeiska samverkansarbetet upp. Inte mindre än två stora förslag släpps av EU-kommissionen under oktober månad. Addera en EurEau-kongress på Malta och ett antal pågående processer kring PFAS så blir det tydligt att vi går en spännande höst till mötes på den europeiska scenen.

Den 26 oktober släpper EU-kommissionen sina förslag till både Avloppsdirektivet och Prioriterade ämnesdirektivet. Den exakta utformningen är ännu inte känd, men enligt Svenskt Vattens samordnare för EU-arbete Anders Finnson är det troligt att vi i Avloppsdirektivet får se någon form av modell för finansiering av avloppsreningsverkens läkemedelsrening. 

– Vi får avvakta exakt hur det kommer att se ut, men det kan vara fråga om utökat producentansvar där man tar in en avgift från de läkemedelsproducenter som genom sina produkter orsakar för höga halter av sina läkemedel i vattendragen och att våra medlemmar sedan kan söka finansiering från en fond för att delfinansiera avancerad rening vid sina reningsverk, säger Finnson. 

Sedan tidigare har Svenskt Vatten bemött de olika möjligheter som diskuterats för det nya Avloppsdirektivet vilket kan läsas här. När EU-kommissionens slutliga förslag släpps den 26 oktober kommer ytterligare kommentar och reflektion. 

Även inom EurEau är det bråda tider framöver. För närvarande förbereder man sig för sin återkommande kongress som går av stapeln på Malta, även den under oktober månad. Årets kongress markerar första gången som hela EurEau samlas efter pandemin. Som ett led i förberedelserna hölls under veckostarten ett ExCom-möte i Gdansk där Svenskt Vattens VD Pär Dalhielm deltog som en av företrädarna för det verkställande utskottet. Utöver att välkomna en ny medlem i form av Lettland och förbereda inför kongressen på Malta diskuterades också en kommande nyhet. 

– Senare i höst kommer EurEau lansera en innovationsplattform som våra medlemmar kan ta del av, säger Pär Dalhielm. 

Förutom ett diskussionsforum där innovativa lösningar kan delas digitalt kommer även ett arkiv och fallstudier finnas tillgängliga genom initiativet. Inför lansering kommer vi informera närmare om innovationsplattformen och hur den kan nyttjas.