Hoppa till huvudinnehåll

Avloppsdirektiv med konsekvenser

Svenskt Vatten har analyserat och gjort en värdering av EU-kommissionens
förslag till nytt avloppsdirektiv. Vi konstaterar att det kommer bli mycket dyrt och kan bli svårt för de kommunala VA-huvudmännen och för Sverige de kommande decennierna att klara alla krav.

Svenskt Vatten anser att direktivets allvarligaste brist är avsaknaden av regler som skyddar miljön och samhällskostnaderna från de negativa följderna av försämringsförbudet i EU:s vattendirektiv efter EU-domstolens Weserdom samt att förslaget innehåller krav som kan bli negativa för miljö och klimat till stora kostnader. 

Utformningen av direktivet enligt principen one-size-fits-all måste överges och direktivets föråldrade syn på teknikkrav måste bättre anpassas efter regionala och lokala behov bedömda enligt EU:s ramdirektiv för hav och vatten. Avloppsdirektivet är ett tekniskt direktiv och ska inte ovetenskapligt föregå och stelbent sätta sig över bedömningar av miljökvalitet som EU reglerar i ramdirektiven.

Läs hela analysen.

Kontaktperson: Peter Sörngård, 08 - 506 002 20