VASS åter i drift - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

VASS åter i drift

Nu fungerar det att logga in i VASS via webben igen. Vi råder dock att avvakta med inmatning av statistik till måndag 20 januari, eftersom tjänsten kan vara instabil kort efter genomförda åtgärder.

Orsaken till de senaste två dagarnas driftstörningar är tekniska problem hos vår underleverantör för webåtkomst av VASS-portalen. Svenskt Vatten ser allvarligt på det inträffade och beklagar störningarna. Inmatad statistik och VASS-databasen påverkas inte och alla data säkerhetssparas kontinuerligt.

VA-branschens statistiksystem, VASS, är ett viktigt verktyg för branschens behov och innehåller sammanställd statistik om vattentjänstverksamheten. Läs vidare