Återvunnen fosfor – en resurs vi måste ta tillvara - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Återvunnen fosfor – en resurs vi måste ta tillvara

Debatt: Sverige är i dag världsledande på effektiv fosforrening, vilket innebär att upp till 98 procent av fosforn skiljs av i reningsverken och hamnar i avloppsslammet, skriver Pär Larshans från miljöföretaget Ragn-Sells och Anders Finnson från Svenskt Vatten.

I dag tas en tredjedel av slammet tas tillvara och återförs som näring direkt till åkrarna. Det är långt ifrån tillräckligt. Två tredjedelar av slammet slösas alltså fortfarande bort trots att det innehåller stora mängder viktiga resurser.

Läs artikeln!