Återvinningens dag på lördag! - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Återvinningens dag på lördag!

Den 29 september är det Återvinningens dag och full fart på landets återvinningscentraler. Dagen handlar om att uppmärksamma återvinningens och återbrukets miljövinster.

Sverige är världsledande på att bygga hållbara städer och samhällen för att på så sätt skapa en cirkulär ekonomi. Kommuner och regioner har under lång tid arbetat för att förbättra vår resurshushållning – att återanvända och återvinna det avfall som inte går att förebygga, att ta tillvara energin i allt material och att minimera de rester som blir över.

Inom VA-branschen bidrar bland annat avloppsreningsverken med avloppsslam som är en restprodukt vid rening av avloppsvatten. Slammet är ur miljö-, hälso- och resurssynpunkt möjligt att nyttja för att skapa kretslopp. Det finns en lång rad användningsområden för slam, exempelvis jordtillverkning, växtetablering och jordbruksanvändning. Slammet kan också rötas till biogas och avloppsreningsverken i Sverige är en av landets största producenter.

Här kan du se kortfilmen om cirkulär ekonomi.