Årets vinnare av bästa examensarbete - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Årets vinnare av bästa examensarbete

Brunifiering och biprodukter vid ozonering handlar de bästa exjobben om. Årets vinnare har studerat vid Lunds universitet och Umeå universitet.

Tack vare ett stipendium från Svenska Institutet fick Lauren Dell möjlighet att genomföra två års avancerade studier vid Lunds universitet. Dessa studier är nu avslutade och hennes examensarbete har även inneburit att hon fått det ena av Svenskt Vattens pris.

Yield of bromate from ozonated wastewater and the potential for biological reduction of bromate in wastewater in Sweden

Metoder för rening av läkemedelsrester är en mycket aktuell fråga för många VA-huvudmän. Examensarbetet undersöker oönskade biprodukter som är en viktig aspekt vid ozonering. För reningsverk med relativt höga bromidhalter i avloppsvattnet finns risk för ökad nivå av utgående bromathalter. Potentialen med biologisk reduktion av bromat beskrivs och har testats i labskala. Mycket välskrivet examensarbete med högt nyhetsvärde. Sammanställer problematiken bra, beskriver den experimentella metoden väl och studien genererar intressanta resultat. Ett tydligt fokus gör att det blir lätt att ta till sig rapporten.

Du kan även se filmen här

Det andra priset gick till Klara Lindqvist som studerat vid Umeå universitet.

Brunifiering av Mälaren. Effekter av ändrad markanvändning och klimatförändringar

Brunifiering av råvatten är ett problem för vattenproducenter. Baserat på statistisk bearbetning av kända data beskriver rapporten hur färgen i Mälarens vatten har och kan förväntas påverkas av förändrad barrskogsvolym, antal växtdagar och vattenflöde. Intressant och relevant arbete som presenteras i en kort och koncis rapport. Mycket bra redogörelse av metod och resultat. Ett bra underlag för bedömning av vilka parametrar som bidrar till framtida brunifiering av Mälaren.

Du kan även se filmen här

 

Mer om priset och övriga finalister kan du läsa här.