Årets mest cirkulära och hållbara rapport är inlämnad till regeringen - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Årets mest cirkulära och hållbara rapport är inlämnad till regeringen

Igår (14 april) överräckte Delegationen för Cirkulär Ekonomi genom ordförande Åsa Domeij, sin rapport Delegationens rapport 2021 - Förslag på styrmedel som kan påskynda omställningen till en cirkulär ekonomi till Miljö- och klimatminister Per Bolund.

Läs delegationens rapport här

Rapporten innehåller en rad viktiga och bra förslag. Svenskt Vatten har ingått i delegationen för Cirkulär Ekonomi genom expertgruppen Hållbar och Cirkulär VA och lämnade i december 2020 in rapporten: Hållbar och Cirkulär VA.

Rapporten Hållbar och Cirkulär VA fokuserar på möjligheter, hinder och utmaningar för VA-huvudmännen kring arbetet för en ökad cirkulär ekonomi med resurserna renat avloppsvatten och kväve från avloppsvatten och hur vi vill göra resan från reningsverk till resursverk. Resultatet av rapporten blev en rad gemensamma ståndpunkter och förslag kring ekonomiska, juridiska och politiska förutsättningar som behöver förändras - eller närmare bestämt 20 skarpa förslag till styrmedel.

Det är glädjande att hela tio av dessa förslag till styrmedel nu återfinns i Delegationen för Cirkulär Ekonomis rapport till regeringen. Många av förslagen är avgörande för att vi ska kunna nå en ökad cirkularitet i VA-branschen säger Anders Finnson, ordförande för expertgruppen Hållbar och cirkulär VA.

Framför allt förslagen om kvotplikt för återvunnen fosfor och återvunnet kväve i mineralgödsel och beslut om etappmål om ökad återföring av fosfor och kväve till livsmedelsproduktion är av särskild vikt. För att få en marknad att fungera är det helt nödvändigt att staten inför styrmedel som ökar efterfrågan av återvunnen fosfor och kväve.

Även förslaget att genomföra en utredning och förändring av VA-organisationernas uppdrag till att också underlätta långsiktig hållbarhet och ökad cirkularitet är av största vikt eftersom ett förändrat uppdrag är en förutsättning för framtidens VA. På samtliga punkter är det viktigt att regeringen skyndsamt agerar.

Det bubblar i vattensverige och Sverige har ingen tid att förlora, varken politiskt eller miljömässigt. För att vi ska nå en långsiktig hållbarhet och en ökad cirkulär ekonomi behöver vi starta resan nu avslutar Finnson.

Läs mer här och här.