Arbeta åt Svenskt Vatten – utan att byta jobb - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Arbeta åt Svenskt Vatten – utan att byta jobb

Expertrollen inom många branscher blir mer och mer komplicerad och utmanande att upprätthålla. Specialistkunskaper blir snabbt föråldrade och kräver ständig påfyllnad från daglig verksamhet, forskning och utveckling.

Svenskt Vatten kommer att pröva ett nytt sätt att arbeta där vi knyter till oss experter och specialistkompetens från våra medlemmar och kanske andra organisationer för kortare eller längre tid – utan att anställa personen. Tanken är att den ordinarie arbetsgivaren ”lånar ut” sin medarbetare och får ersättning för det.

Det är alltså inget traditionellt konsultuppdrag utan hen ska företräda Svenskt Vatten på samma sätt som om hen vore en anställd expert, men utan att till exempel behöva flytta till Stockholm. Det kan vara på hel- eller deltid under en period eller kontinuerligt och vi tror att det skulle vara till stor ömsesidig nytta för alla parter.

Just nu söker vi med det här upplägget en expert på dagvatten och klimatanpassning på minst 40% under 6 månader 2019. Är du intresserad av detta, maila Karin Ols på Svenskt Vattens vattentjänstenhet.

Redan nu kan vi se ett behov av att på det här sättet förstärka inom till exempel säkerhetsfrågor, digitalisering och branschens kompetensförsörjning.