Anpassningsåtgärder för minskad sårbarhet av europeiska dricksvattenresurser - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll
Råvatten

Anpassningsåtgärder för minskad sårbarhet av europeiska dricksvattenresurser

Kenneth M Persson har skrivit en artikel som innehåller en kritisk granskning av anpassningsåtgärder för att minska sårbarheten hos europeiska dricksvattenresurser i förhållande till klimatförändringens tryck.


De unga önskar se åtgärder som leder till förändring. Klimatanpassningar behöver inte kallas klimatanpassningar för att få acceptans hos beslutsfattare och allmänhet: uthållighet, resiliens, resurseffektivitet, minskad föroreningstransport, säkrare grundvattenbildning, stabilare lågvattenflöden i vattendragen, skydd mot översvämningar, fler grodor och hägrar är några fördelar med klimatanpassningsåtgärder. Men för att genomföra åtgärderna behöver arbetet sättas igång och detta på bred front. 

Läs hela artikeln

Artikel är hämtad ur nyhetsbrevet Internationell VA-utveckling, nr 6/19, som utkommer 8 gånger per år. För den som är intresserad av kvalificerad omvärldsbevakning så kan man skaffa sig en prenumeration här!