Anders Finnson: höstens första Brysselbrev - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll
Råvatten

Anders Finnson: höstens första Brysselbrev

Så var jag tillbaka i Bryssel efter sommaren. Månadsskiftet mellan augusti och september, tornsvalorna har flyttat, solen går upp först kl 7, skolorna börjar och de flesta är tillbaka till Bryssel efter sina semestrar. Första intrycken jag fick efter sommaren, förutom alla ukrainska flaggor, är värmen som dröjer sig kvar – och torkan. De helbruna parkerna och några av träden som redan behövt börjat göra sig av med löven. I Bryssel har det varit rekordtorrt, två regnskurar sedan mitten på juni är allt. Precis som i Sverige har en hel del kommuner I Belgien infört restriktioner på vattenanvändningen. Rekordvärme och torka på många håll i Europa.

En väldigt spännande höst väntar. Inte minst 26 oktober då EU-kommissionen presenterar sitt förslag till nytt avloppsvattendirektiv och nytt direktiv för prioriterade kemiska ämnen - det direktiv som bestämmer vad som är god kemisk status i alla våra sjöar, vattendrag och kuster.

När EU-kommissionens förslag presenterats 26 oktober tar de två parallella politiska processerna vid, dels i EU-parlamentet och dels i EU:s ministerråd. Här kommer Svenskt Vatten förstås ha nära kontakt med de sex svenska EU-parlamentarikerna i miljöutskottet samt med miljödepartementet och vår kommande miljöminister som företräder Sverige i EU:s ministerråd. De politiska processerna brukar ta cirka 12-18 månader innan ett nytt direktiv är beslutat.

Svenskt Vatten är sedan snart ett år tillbaka igång med förberedande koordinering med miljödepartementet, EU-parlamentariker, de nordiska länderna och europeiska vattenbolagen EurEau. Även Industriemissionsdirektivet, som reglerar industrins miljökrav kommer att under hösten behandlas i EU-parlamentet och i ministerrådet. Det är ett viktigt direktiv för uppströmsarbetet och för bättre skydd av dricksvattentäkter och avloppsreningsverk. Här har Svenskt Vatten skickat kommentarer på förslaget såväl till den svenska regeringen som till EurEau.

Från den 1 januari och fram till 30 juni ska Sverige vara ordförande i EU:s ministerråd. Det blir en utmaning för Konungariket Sverige att efter riksdagsvalet 11 september få på plats både en regering - och sedan en politisk inriktning inför Sveriges ordförandeskap i EU.  

Om möjligt än mer gastkramande blir det under hösten och vintern med hela EU:s energiförsörjning. Rysslands anfallskrig mot Ukraina har bland mycket annat, helt ändrat landskapet för Europas energiförsörjning, där rysk fossilgas har varit en viktig bas. Torkan har dessutom ställt till det för kylvattentillgången till franska kärnkraftverk. Många av EU:s medlemsstater drar nu igång nationella energisparkampanjer – medan den svenska valdebatten istället och helt kontraproduktivt fokuserat på att bjuda över varandra när det gäller att subventionera energianvändningen. Det lär inte bidra till sparandet.

EU:s stöd för Ukraina är som väl fortsatt väldigt starkt. Än har inga medlemsstater börjat vackla i den hållningen, men den politiska utvecklingen i Ungern och Italien oroar. Här kan du läsa mer om EU:s stöd till Ukraina: Tidslinje - hur EU har stöttat Ukraina sedan krigets början

I samband med detta vill Svenskt Vatten påminna om den förfrågan vi fick från våra VA-kollegor i Ukraina och som vi lade ut på vår webb kring midsommar.