Alexander Keucken - ny ordförande för vatteninnovationer - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Alexander Keucken - ny ordförande för vatteninnovationer

Den europeiska samarbetsorganisationen EurEau har utsett Alexander Keucken till ny ordförande för arbetsgruppen som fokuserar på innovationer inom vattensektorn. Arbetsgruppen består av tio personer från andra länder, som också är medlemmar i EurEau.

I maj 2018 antog EurEau:s generalförsamling en innovationsstrategi som är utgångspunkt för arbetsgruppen. Med hjälp av strategin kommer:

  • behovslistor för VA-verksamheter att tas fram
  • förslag till innovationer inom vattensektorn presenteras för EU-kommissionen
  • erfarenheter från EurEAu-medlemmarnas forskningsprojekt att kunna lyftas.

    – Det är väldigt hedrande att EurEau, med stöd av Svenskt Vatten, har utsett mig till ordförande för en arbetsgrupp som fokuserar på innovationsfrågor. Jag är övertygad om att uppdraget kommer att vidga min professionella horisont i det dagliga arbetet. Det kommer också skapa nya nätverk som är till nytta för både min arbetsgivare och den nationella branschorganisationen, säger Dr. Alexander Keucken, utvecklingschef på VIVAB.

En viktig uppgift blir att få med vattenfrågorna i EU-kommissionens nya forskningsprogram Horizon - FP9.

EurEau grundades 1975 och representerar europeiska VA-organisationer i 29 länder. Tillsammans erbjuder de vattentjänster åt 400 miljoner människor och är arbetsplats åt en halv miljon anställda. EurEau:s roll är att erbjuda kompetens till de olika EU-organen för att påverka de europeiska beslutsfattarna. Samarbetsorganisationen ser innovation som ett viktigt verktyg för att hjälpa vattensektorn med att möta utmaningarna i FN: s hållbara utvecklingsmål, anpassa sig till klimatförändringarna och att följa lagstiftningen.