AI hjälper Stockholm förutsäga vattenläckor och planera åtgärder - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

AI hjälper Stockholm förutsäga vattenläckor och planera åtgärder

Inom kort kommer AI-verktyget som är utvecklat i Stockholm, och nyligen uppmärksammat av SVT, att göras tillgängligt för alla VA-organisationer via VASS.

Det är ett resultat av ett projekt där Svenskt Vatten samverkat med VA-organisationer och forskare. Syftet är ge stöd för att bättre klara framtidsutmaningarna och planera underhåll/reinvesteringar.

AI-verktyget använder befintlig statistik och modern datorkraft för att göra en automatiserad hälsoundersökning av hela vattenledningsnätet.

Stockholm vatten och avfall, SVOA, använder idag AI för att förutspå var risken för läckor är som störst. Se hela inslaget från SVT.