Senaste nyheterna från Svenskt Vatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Senaste nyheterna från Svenskt Vatten

 

 • Receptfria läkemedel ska inte få vara miljöfarliga

  Diklofenak är giftigt för fisk, svårnedbrytbart och överskrider sina gränsvärden. Läkemedlen bör därför receptbeläggas, skriver Svenskt Vatten i UNT idag i samband med IWA Sveriges konferens om läkemedel och dess inverkan på vår vattenmiljö.

 • Vill du bli vår nya utbildningsledare?

  Våra medlemmar är de kommunala VA-organisationerna. Ett av de sätt vi stödjer våra medlemmar på är genom att anordna utbildningar av mycket hög kvalitet i relevanta ämnen. Vår utbildningsverksamhet växer för varje år och vi behöver nu utöka våra resurser med en utbildningsledare.

 • Hög medvetenhet om bräddningar

  I Sverige kan vi bli bättre på att arbeta systematiskt och riskbaserat mot bräddningar från ledningsnät. Svenskt Vatten har länge efterlyst ett samarbete om detta med Naturvårdsverket och länsstyrelser så att föreskrifter, vägledning, kunskaper, myndighetskrav och åtgärdsarbete drar åt samma håll.

 • Vinnare Kretsloppstävlingen 2016

  För tredje året i rad har Svenskt Vatten tillsammans med våra medlemmar arrangerat Kretsloppstävlingen för årskurs 4-6 och 7-9. Idag presenteras vinnarna!

 • Svanenmärkta hus fasar ut kopparrör från nybyggnation

  Svanen miljömärkning har nu fattat beslut om att i sina nya kriterier kraftigt reducera installation av kopparrör i Svanenmärkta hus.

 • Skyfall i fokus på Rörnät och Klimat

  Just nu pågår Svenskt Vattens konferens Rörnät och Klimat. Årets konferens i Göteborg har lockat ett rekordstort deltagande vilket vittnar om att skyfallshantering och krisberedskap engagerar landets kommuner.

 • P110 är klar och presenteras på seminarier

  P110, "Avledning av dag-, drän- och spillvatten" finns nu i Vattenbokhandeln. Publikationen kommer att presenteras på fyra seminarier i vår.

 • Vattenverken kan fortsätta använda kloramin

  Enligt biocidförordningen måste kloramin senast 1 september 2016 registreras hos EU:s kemikaliemyndighet som aktiv substans för dricksvattenberedning. Dricksvattenproducenter måste sedan efter en övergångstid köpa de ingående kemikalierna (natriumhypoklorit och ammoniumsulfat) från ett företag som registrerat kloramin.

 • Krav på att fasa ut fluorkemikalier

  I december släppte Svenskt Vatten en studie om högfluorerade farliga ämnen som finns i många produkter i vår vardag. Sedan dess har frågan fått mycket uppmärksamhet och många hoppas nu på ett gruppförbud på EU-nivå.

 • Nederländerna kraftsamlar för att bli världsledande

  Det går att åstadkomma satsningar som hjälper VA-organisationerna att möta utmaningar, som stärker företagens konkurrenskraft och samtidigt involverar forskare. Det är slutsatserna efter vattenkonferensen EIP Water i Nederländerna där Svenskt Vattens utvecklingsledare Daniel Hellström deltog i februari.