Senaste nyheterna från Svenskt Vatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Senaste nyheterna från Svenskt Vatten

 

 • Klimatanpassningsutredningen – många olösta frågor, få svar

  Klimatanpassningsutredningen har 29 maj presenterat sina förslag. Svenskt Vatten ser positivt på en del av dessa men regeringen behöver klargöra vad som behöver göras, vem som ska göra det och hur det ska finansieras. Sveriges kommuner har ett stort behov av tydligare regler för att kunna hantera ett klimat i förändring med både skyfall och vattenbrist. Klimatanpassningsutredningen bidrar bara med ett par pusselbitar och Svenskt Vatten anser att fortsatt utredning är nödvändig.

 • Nytt initiativ synliggör cirkulär ekonomi runt om i landet

  Sverige är världsledande på att bygga hållbara städer och samhällen för att på så sätt skapa en cirkulär ekonomi. I en ny kortfilm och broschyr beskrivs hur den cirkulära ekonomin hänger ihop.

 • VA-taxorna behöver fördubblas kommande 20 år

  Svenskt Vatten har initierat en studie som genomförts av RISE Research Institutes of Sweden, Ramböll Sverige AB och Ekonomihögskolan i Lund. - Rapporten visar entydigt på att stora investeringar behövs och att de måste påbörjas nu. Rapporten baseras på noggranna genomgångar av det bästa tillgängliga statistiska underlaget och har utförts av ledande experter. Längre och säkrare går inte att komma i en så här komplex frågeställning, säger Anna Linusson, vd hos branschorganisationen Svenskt Vatten.

 • Receptbelägg miljöfarliga läkemedel

  IVL har i samarbete med Svenskt Vatten Utveckling tagit fram rapporten ”Miljönyttan av uppströmsåtgärder för minskad spridning av läkemedel till miljön”.

 • Ställ relevanta krav på avlopp som är enskilda

  Svenskt Vatten är positiva till generella föreskrifter för privatpersoners avlopp – s.k. enskilda avlopp. Sådana svarar för en ansenlig andel av fosforutsläppen till våra hav, sjöar och vattendrag.

 • Ny svensk representant i EurEau:s dricksvattenkommitté

  Alexander Keucken, teknisk utvecklingschef på VIVAB, Vatten och Miljö i Väst AB, har utsetts av Svenskt Vatten till ny representant i EurEau:s dricksvattenkommitté.

 • Låt oss slippa PFAS i popcorn-påsarna

  Micropopcorn-påsar i många svenska butiker innehåller giftiga högfluorerade ämnen, så kallade PFAS. Det är på tiden att vi slipper dem helt. Butikskedjorna kan bättre!

 • Utbyte inom cleantech i Kalifornien

  Svenskt Vattens företagsabonnenter och medlemmar har möjlighet att delta i en handelsdelegation för deltagande i Green Connections i San Diego i november 2017. Ett av årets teman är ”Smart Water”. Anmälan kommer att öppna inom kort och det är ett begränsat antal platser.

 • Bästa examensarbete 2016 – Ida Sandström, Luleå tekniska universitet

  Svenskt Vatten har instiftat ett pris till "bästa examensarbete inom VA-området" för att skapa ökad uppmärksamhet och attraktivitet för området.

 • Kranmärkning av kommuner och myndigheter

  I samband med Världsvattendagen den 22 mars lanseras hållbarhetsmärkningen Kranmärkt på nationell nivå i Sverige. Märkningen syftar till att uppmärksamma verksamheter som är fria från flaskvatten och endast använder kranvatten. De som uppfyller kraven kan redan i dag ansöka om den nationella märkningen.