Senaste nyheterna från Svenskt Vatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Senaste nyheterna från Svenskt Vatten

 

 • Kungälv investerar 500 miljoner i VA-utbyggnad

  Kungälvs kommun växer med fler invånare och för att möta efterfrågan av dricksvatten investerar kommunen ca 500 miljoner kronor i ett nytt vattenverk och att bygga ut det kommunala vatten- och avloppssystemet.

 • Om du är intresserad av att utveckla VA-branschen

  Svenskt Vatten har kommittéer inom dricksvatten, rörnät, avlopp, utbildning, utveckling, kommunikation och management. De är ett stöd för Svenskt Vatten i att företräda och bidra till utvecklingen av landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag – VA-organisationerna.

 • Kadmiumhalterna minskar rejält - framgångsrikt detektivarbete vid reningsverk har gett resultat

  Under förra året förbättrades kvaliteten på avloppsslammet märkbart. Det framgår av de Revaq-certifierade reningsverkens årsrapport. Bland annat har halten av kadmium i slammet aldrig varit lägre. Det finns två förklaringar, reningsverkens förebyggande kemikaliearbete har varit mycket framgångsrikt och det regnade lite förra året.

 • Nya skatteregler drabbar vatten och avlopp orimligt hårt

  Svenskt Vatten är starkt kritiskt till Finansdepartementets förslag till ändrade skatteregler för företag. Speciallagstiftning hindrar kommunala bolag med ansvar för vatten och avlopp (VA) att bygga upp ett eget kapital för nödvändiga investeringar. De är genom av riksdagen stiftad lag tvingade att låna. Så om regeringen inte vill straffa de kommunala VA-bolagen extra hårt utan bara motverka skatteplanering med hjälp av ränteavdrag, då bör de följa Svenskt Vattens uppmaning och ändra i Lagen om allmänna vattentjänster.

 • Europas vatten i siffror

  Eureau, där Svenskt Vatten är medlem tillsammans med 29 andra europeiska vattentjänstorganisationer, har publicerat sin årliga rapport ”Europe´s water in figures”.

 • Tillsammans kan vi klimatsäkra samhället, 5 okt 2017

  Sveriges Stadsbyggare, Svensk Försäkring och Svenskt Vatten genomförde den 5 okt ett seminarium om hur vi kan klimatsäkra samhället.

 • Medvind för svensk biogas – trots snålblåst

  Sveriges biogasproduktion ökade med fyra procent under år 2016, jämfört med året innan. Allt mer av denna biogas uppgraderas också till fordonsgas, hela 64 procent. Trots denna medvind för svensk biogas finns oroande tecken. Konkurrensen från subventionerad biogas har blivit tuff för många svenska producenter. Biogasens samtliga miljönyttor måste värderas bättre för att främja den investeringsvilja som finns på marknaden.

 • Svenskt Vattens yttrande över lagförslag om Weserdomen

  Svenskt Vatten har förståelse för att regeringen måste införa EU:s ramdirektiv för vatten och EU-domstolens s.k. Weserdom i svensk lagstiftning, men är starkt kritiska till flera av promemorians förslag om hur detta ska gå till och till förslagens konsekvenser.

 • Fräsch på riktigt

  Naturskyddsföreningen lanserade i dagarna kampanjen "Fräsch på riktigt" och utmanar Sverige att byta till tvål som är fräsch på riktigt. Arbetsplatser, caféer, hotell, gym och alla andra som använder tvål uppmanas att vara med i Tvålutmaningen.

 • Svenskt Vattens kommentarer till budgetpropositionen för 2018

  Svenskt Vatten noterar att regeringen nämner klimatanpassning, men propositionen innehåller alltför för få initiativ för att säkerställa att vatten hålls kvar i landskapet. Det handlar inte bara om grundvattenbildning utan också om att klara en hållbar dagvattenhantering vid skyfall i såväl våra städer som på landsbygden. Återställande av våtmarker är en bra, men otillräcklig, åtgärd.”