Hoppa till huvudinnehåll

Senaste nyheterna från Svenskt Vatten

 

 • Vattenresan i lokalmedia

  Vattenresan besökte Karlskrona och Blekinge län den 18 januari för att uppmärksamma hur klimatförändringarna påverkar Blekinges vatten i framtiden. Såhär rapporterar lokalmedia om besöket:

 • Rörnät & Klimat 2017 – nu är programmet klart

  Svenskt Vatten inbjuder till "Rörnät och Klimat 2017” den 29–30 mars på Slagthuset i Malmö. Konferensen, som körs för 7:e året, har etablerat sig som en stor och spännande mötesplats för några av våra viktigaste frågor inom ”Vatten i den urbana miljön – med omnejd”.

 • Analyser av växtskyddsmedel i rå- och dricksvatten

  Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB) vid SLU har på uppdrag av HaV undersökt om de analyspaket för växtskyddsmedel som erbjuds av svenska laboratorier omfattar alla relevanta substanser. Merparten av de substanser som sålts i stora mängder under perioden 1985-2014 ingår i minst ett analyspaket. Det finns dock 23 stycken substanser som inte ingår och som man anser är relevanta att analysera.

 • Svenskt Vatten – Vattenresan nominerad till årets samhällsaktör

  Rösta fram oss till en vinnarplats!

 • Många vattenverk har begränsad kapacitet eller saknar bra vattenskyddsområden

  Svenskt Vattens undersökning ”VASS Vattenverk” visar att en fjärdedel av vattenverken har en utnyttjandegrad på över 90 procent och att det saknas vattenskyddsområden för många huvudvattentäkter. Båda faktorerna kan göra vattenförsörjningen för många människor sårbar.

 • Mikroplaster i miljön

  Svenskt Vatten har under 2016 arbetat fram ett PM om mikroplaster: "Mikroplaster – källor, uppströmsarbete samt möjligheter till rening vid kommunala reningsverk." Detta PM är tänkt att kunna fungera som stöd för alla de som inom och utanför VA-branschen, är intresserade av mikroplaster, dess källor, miljöeffekter och möjliga åtgärder.

 • Vattenutmaningar i tidningen Ingenjören

  Vattenutmaningar i Sverige beskrivs i en lång artikel publicerad i tidningen Ingenjören nr 5 2016. Artikeln är skriven av Christian Daun som bland annat besökt Norsborgs Vattenverk i Stockholm samt intervjuat Svenskt Vattens vd Anna Linusson.

 • Krångligare med klimatvänlighet

  Reningsverk som producerar, uppgraderar eller använder klimatvänlig biogas drabbas av nya regler, en del kan till och med behöva söka tillstånd i domstol. Det blir följden av EU:s industridirektiv och regeringens nya miljöprövningsförordning.

 • VATTENVÄRK

  I tidningen Ingenjören nr 5 2016 finns en längre artikel som handlar om dricksvattenförsörjningen och dess utmaningar. Bl a intervjuas Svenskt Vattens vd Anna Linusson.

 • Rörnät & Klimat 2017 – öppen för anmälan

  Svenskt Vatten inbjuder till "Rörnät och Klimat 2017” den 29-30 mars på Slagthuset i Malmö. Konferensen, som körs för 7:e året, har etablerat sig som en stor och spännande mötesplats för några av våra viktigaste frågor inom ”Vatten i den urbana miljön – med omnejd”.