Hoppa till huvudinnehåll

Senaste nyheterna från Svenskt Vatten

 

 • Regeringen erkänner tre överträdelser av Avloppsdirektivet

  Regeringen erkänner att Lycksele, Pajala och Malå inte följer Avloppsdirektivets krav för utsläpp av kemiskt syretärande ämnen (COD).

 • "Dags att förbjuda slöseriet med fosfor"

  Genom utredningen ”Hållbar slamhantering” har Sverige återigen getts chansen att återvinna stora mängder fosfor i vårt eget avloppsslam. Det skriver företrädare för återvinningsindustrin tillsammans med Svenskt Vatten i Svenska Dagbladet.

 • Uppdaterad information angående Corona/covid-19

  Vi uppdaterar löpande hemsidan med information som vi fått verifierad från ansvarig myndighet.

 • Vattenstämman genomförd som webinar

  Årets Vattenstämma genomfördes som webinar eftersom coronapandemin tagit bort förutsättningarna för över 500 personer att träffas under trevliga former i Kalmar. För de som vill ta del av innehållet i efterhand finns nu möjlighet att se en inspelad variant.

 • Kraftigt försvagad svensk ekonomi till följd av Corona-krisen

  Den globala världsekonomin kommer med anledning av Coronapandemin se en extremt snabb nedgång i produktion och sysselsättning. Den svenska ekonomin drabbas nu av både sjunkande inhemsk efterfrågan och fallande export. Det råder alltjämt stor osäkerhet om hur krisen kommer att utvecklas.

 • Högsta domstolen förtydligar reglering kring ersättningsbrunnar

  I ett nytt avgörande från Högsta domstolen (HD) förtydligas att ersättningsbrunnar för uttag av grundvatten är tillståndspliktig vattenverksamhet. Den möjlighet till undantag från tillståndsplikten som går att göra enligt 11 kap. 12 § miljöbalken (1998:808) förklaras. För verksamhetsutövare är det alltid viktigt att ha en god framförhållning och planering avseende tillstånd för uttag av grundvatten. Svenskt Vatten uppmanar sina medlemmar att ha god översyn av sina tillstånd.

 • Dricksvattenhantering under Coronapandemin

  Svenskt Vattens dricksvattenexpert har sammanställt information till våra medlemmar gällande hantering av dricksvattenfrågor under pandemin.

 • Förlängd inmatningsperiod till VASS drift

  Svenskt Vatten ser ett ökat intresse att delta i VASS-undersökningarna. I VASS drift 2019 deltar just nu ca 220 av 289 kommuner. För att alla ska hinna slutföra inmatningen av driftstatistiken för år 2019 i lugn och ro håller vi undersökningen öppen lite längre.

 • Digital kunskapsförmedling

  Svenskt Vatten har som en följd av Corona-situationen gjort om flera kurser och konferenser till digitala versioner.

 • Ramdirektivet för vatten måste justeras

  I en debattartikel i Aktuell Hållbarhet skriver Svenskt Vatten att "Miljöskyddande verksamhet i samhället såsom reningsverk måste alltid kunna tillåtas. Därför krävs en mindre justering av EU:s Ramdirektiv för vatten."