Hoppa till huvudinnehåll

Senaste nyheterna från Svenskt Vatten

 

 • Anna Linusson, vd Svenskt Vatten, i SVT Gomorron Sverige 16/11

  Världstoalettdagen uppmärksammas i helgen - vad spolar vi egentligen ner i våra toaletter och vad får det för konsekvenser?

 • Nationella konferensen Avlopp&Miljö - #NAM17

  Anmäl dig till vår stora konferens om avlopp och miljöfrågor i Växjö 24-25 januari 2017. Den är till för alla som arbetar med avloppsfrågor på VA-organisationer, myndigheter, konsulter eller inom forskning.

 • Ny kommunikationschef hos Svenskt Vatten

  Svenskt Vatten välkomnar Dan Löfgren som ny kommunikationschef. Han tillträder den 28 november.

 • Regler om radioaktivitet i dricksvatten

  Livsmedelsverket har i dricksvattenföreskrifterna (SLVFS 2001:30) lagt till regler om radioaktivitet i dricksvatten.

 • Biogasproduktionen ökade 9% 2015

  Energimyndighetens biogasrapport har nu publicerats. Svenskt Vatten har tillsammans med Avfall Sverige, Energigas Sverige och LRF lämnat underlag till biogasstatistiken. Över 50 % av reaktorvolymen för svensk biogas-produktion finns på reningsverken, men allt största delen biogasproduktion sker numera i samrötningsanläggningar (matavfall + gödsel).

 • Färre farliga ämnen i miljön efter hundratals miljöinsatser av reningsverk

  Hälften av landets avloppsvatten renas nu i reningsverk som är certifierade av Revaq. Dessa har världens tuffaste regler för att fasa ut farliga ämnen och ger därmed nya möjligheter för kretslopp mellan stad och land och den cirkulära ekonomin. Under 2015 återfördes cirka 1 300 ton fosfor från stad till åkermark, vilket motsvarar mer än en tiondel av Sveriges mineralgödselimport. Det återfördes även stora mängder andra näringsämnen samt 195 000 ton mullbildande material till åkermarken.

 • Seminarier om dagvattenjuridik

  Svenskt Vatten anordnar i november tre seminarier om olika aspekter på dagvattenjuridik; markavvattning, dagvattenjuridik samt skadestånd i VA-förhållandet.

 • Svenskt Vatten tillstyrker förlängt undantag för COD-analysen

  COD-analysen blir kvar ännu ett år.

 • Åtgärdsprogrammen ska förbättras

  Regeringen har fattat beslut om åtgärdsprogrammen för vattenförvaltningen. Svenskt Vattens synpunkter vann gehör. Nu återstår för vattenmyndigheterna att ta fram ett färdigt program med åtgärder som går att genomföra till nytta för miljön.

 • Miljökonsekvensbeskrivning kan avse färre reningsverk utan negativa effekter

  Svenskt Vatten har lämnat svar på remiss om nya regler för miljöbedömningar med miljökonsekvensbeskrivning, s.k. MKB.