Hoppa till huvudinnehåll

Senaste nyheterna från Svenskt Vatten

 

 • Livsmedelsverket får stöd för VAKA

  I fredags gav regeringen Livsmedelsverket i uppdrag att utreda hur den nationella vattenkatastrofsgruppen. VAKA, ska finansieras i framtiden. Samtidigt fattade regeringen beslut om att utöka Livsmedelsverkets anslagskredit och därmed klarar myndigheten 2016 års finansiering av VAKA.

 • Beröm och kritik av Dricksvattenutredningen

  Dricksvattnet utgör landets i särklass mest kritiska försörjningssystem, skriver utredningen. Det håller Svenskt Vatten med om. Många förslag är bra men vi är kritiska till att kemikaliesamhällets faror inte tas på tillräckligt allvar.

 • Edward Blom slutar fulspola

  Här kommer en videohälsning från Edward Blom. Han tänker #slutafulspola snus och allt annat skräp som hör hemma bland brännbara sopor. Gör det du också!

 • 1,4 miljarder snusprillor spolas i svenska toaletter varje år

  Den 19 november är det FN:s internationella världstoalettdag, där globala sanitetsfrågor uppmärksammas världen runt. I Sverige är ett stort toalettrelaterat problem att vi fortfarande är många som spolar ner en mängd saker som inte alls hör hemma i våra toaletter. Sveriges vanligaste fulspolning är snus. Varje dag spolar svenskarna ner ca 4 miljoner snusprillor eller påssnus. Det blir drygt 1 100 ton snus per år vilket motsvarar 100 normalstora lastbilslass.

 • Anna Linusson, vd Svenskt Vatten, i SVT Gomorron Sverige 16/11

  Världstoalettdagen uppmärksammas i helgen - vad spolar vi egentligen ner i våra toaletter och vad får det för konsekvenser?

 • Nationella konferensen Avlopp&Miljö - #NAM17

  Anmäl dig till vår stora konferens om avlopp och miljöfrågor i Växjö 24-25 januari 2017. Den är till för alla som arbetar med avloppsfrågor på VA-organisationer, myndigheter, konsulter eller inom forskning.

 • Ny kommunikationschef hos Svenskt Vatten

  Svenskt Vatten välkomnar Dan Löfgren som ny kommunikationschef. Han tillträder den 28 november.

 • Regler om radioaktivitet i dricksvatten

  Livsmedelsverket har i dricksvattenföreskrifterna (SLVFS 2001:30) lagt till regler om radioaktivitet i dricksvatten.

 • Biogasproduktionen ökade 9% 2015

  Energimyndighetens biogasrapport har nu publicerats. Svenskt Vatten har tillsammans med Avfall Sverige, Energigas Sverige och LRF lämnat underlag till biogasstatistiken. Över 50 % av reaktorvolymen för svensk biogas-produktion finns på reningsverken, men allt största delen biogasproduktion sker numera i samrötningsanläggningar (matavfall + gödsel).

 • Färre farliga ämnen i miljön efter hundratals miljöinsatser av reningsverk

  Hälften av landets avloppsvatten renas nu i reningsverk som är certifierade av Revaq. Dessa har världens tuffaste regler för att fasa ut farliga ämnen och ger därmed nya möjligheter för kretslopp mellan stad och land och den cirkulära ekonomin. Under 2015 återfördes cirka 1 300 ton fosfor från stad till åkermark, vilket motsvarar mer än en tiondel av Sveriges mineralgödselimport. Det återfördes även stora mängder andra näringsämnen samt 195 000 ton mullbildande material till åkermarken.