Hoppa till huvudinnehåll

Senaste nyheterna från Svenskt Vatten

 

 • Kranmärkningen fortsätter

  Vi hoppas att alla fortsätter arbetet med Kranmärkt som är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten. Genom kranmärkningen visar man att man tar ställning för en bättre miljö och inspirerar andra att också välja kranvatten.

 • Statsbidrag för naturolyckor

  Har kommunen bebyggda områden som hotas av naturolycka, områden där marken har för låg stabilitet och behöver förstärkas eller områden som behöver skydd mot översvämning? Då har kommunen möjlighet att söka statligt bidrag till förebyggande åtgärder.

 • Svenskt Vatten Television: Om innovationer inom VA

  Tidig på morgonen (onsdag 4 maj) kunde man lyssna på Birgitta Olofsson, Kenneth M. Persson och Klara Westling när de i ett halvtimmes direktsänt studiosamtal diskuterade vad som behövs för att öka innovationstakten inom VA.

 • Nya gränsvärden för PFAS på gång

  Hur påverkar Livsmedelverkets föreslagna gränsvärden för PFAS VA-branschen? Som inledande reflektion bör vi komma ihåg att PFAS-kemikalier fortfarande är tillåtna att användas och försäljas i Sverige. Vi ska också komma ihåg att än så länge är det inte de som spritt och tjänat pengar på dessa kemikalier som behöver stå för notan.

 • Årets vinnare av bästa examensarbete

  Pris för Bästa examensarbete inom VA-området delas ut till tre finalister i två kategorier, 15 respektive 30 högskolepoäng.

 • Dialogresa till Bollnäs

  Den 7:e april var det dags för Svenskt Vattens nästa stopp i Dialogresan, denna gång bar det iväg till Bollnäs. Birger Wallsten, dricksvattenexpert, och Annika Carlsson, jurist, var inbjudna till nätverksträff för VA-organisationer och kommuner i Gävleborg och Dalarna.

 • Stort reportage i Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad om antibakteriellt silver – Svenskt Vattens inriktning om utfasning får fortsatt stöd

  Under mars månad blev Svenskt Vatten tillsammans med Polygiene, flera andra organisationer, och även forskare, kontaktade av Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad.

 • Svenskt Vattens kommentar till 2022 års ekonomiska vårproposition

  Mycket av innehållet handlar om det försämrade säkerhetspolitiska läget och att det mot den bakgrunden behöver satsas på att stärka Sverige med både omedelbara insatser och långsiktigt arbete mot olika samhällsproblemen.

 • Nej till skyfall i Vattentjänstlagen

  Svenskt Vatten är fortsatt kritiska till regeringens förslag att införa krav på skyfallsplaner i vattentjänstlagen.

 • Leveransproblemen kan tillta

  Svenskt Vatten får fortlöpande information om att flera VA-verksamheter störs av ökande leveransförseningar och resursproblem för olika nödvändiga varor. När det gäller de uppmärksammade problemen med kloridbaserade fällningskemikalier råder just nu ingen brist men det finns fortfarande risk för brist om några månader.