Hoppa till huvudinnehåll

Senaste nyheterna från Svenskt Vatten

 

 • Ökad juridisk kompetens på Svenskt Vatten när en blir tre

  Svenskt Vatten har under en längre tid varit underbemannade på juridikområdet samtidigt som våra medlemmars verksamhet i allt högre utsträckning styrs av lagar och regler. Sedan årsskiftet förstärker vi därför med två nya jurister.

 • Utvidgat producentansvar krävs för fortsatt rimligt pris på vatten

  En Deloitte-studie om tillverkarnas ansvar att förhindra mikroföroreningar från att komma ut i miljön drar slutsatsen att EU redan har tillräcklig lagstiftning för att behålla dricks- och avloppsvattentjänster prismässigt överkomliga för konsumenterna.

 • Dricksvattendirektivet - politisk uppgörelse nådd

  Europaparlamentet och EU: s ministerråd nådde i onsdags kväll ett politiskt avtal om dricksvattendirektivet.

 • Nominera till Svenskt Vattens pris för bästa examensarbete inom VA-området

  Svenskt Vatten delar årligen ut pris till "bästa examensarbete inom VA-området". Detta görs för att skapa ökad uppmärksamhet och attraktivitet för VA-området. Nytt för i år är att pris delas ut i två kategorier: 15 eller 30 högskolepoäng. Priset utgörs av fritt deltagande på Vattenstämman samt ett stipendium på 12 500 kr respektive 25 000 kr.

 • Bra att Vattenmyndigheterna avskaffas

  Idag den 18/12 har Karolina Ardensjö Lundén, särskild utredare, lämnat in sitt slutbetänkande för Vattenförvaltningsutredningen (M 2017:07) till Miljödepartementet och regeringen. Svenskt Vatten anser att utredningen föreslår förändringar som är nödvändiga för en långsiktigt god vattenförvaltning.

 • Biogasmarknadsutredningen ger fortsatta möjligheter till att utveckla svensk biogasproduktion

  Idag presenterade utredaren Åsa Westlund Biogasmarknadsutredningen för Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman. Karin van der Salm, vd på Gryaab, har varit Svenskt Vattens expert i utredningen. Svenskt Vatten anser att utredningen är väl skriven, ger en bra bakgrundsbeskrivning och analys av nuläge och framtid. Utredningen har en nyanserad hållning till de olika typer av biogaspotentialer som tagits fram men samtidigt bedömer utredningen att nuvarande import av biogas behöver kompletteras med ökad inhemsk produktion.

 • Rent vatten räddar liv

  För femte året i rad stöttar vi WaterAid Sverige med en julgåva. Tillsammans kan vi hjälpa de miljoner människor på vår jord som inte har tillgång till rent vatten.

 • Utvärderade EU-direktiv som är bra behöver justeras

  Svenskt Vatten delar mycket av den positiva bild som EU-kommissionen ger av ramdirektivet för vatten men tyvärr nyanserar inte EU-kommissionen bilden. Vi anser att EU-kommissionens bedömning behöver balanseras.

 • Remissvar på Vägledning om vattenskyddsområde

  Svenskt Vatten välkomnar en handledning vid inrättande av vattenskydd. Genom ett tydlig och handfast stöd slipper berörda parter själva uppfinna arbetssätt vilket är ineffektivt eller i värsta fall rättsosäkert.

 • Den gröna given - värt att notera för VA-organisationerna

  Igår den 11 december, tio dagar efter att den nya EU-kommissionen tillträdde, presenterade de sin ”Gröna giv”.