Hoppa till huvudinnehåll

Senaste nyheterna från Svenskt Vatten

 

 • Debattartikel i Dagens Samhälle

  Svenskt Vattens Vd Pär Dalhielm skriver i en debattartikel att analysen av årets VA-taxor visar att höjningarna fortfarande är otillräckliga och att skillnaderna mellan kommunerna är stora.

 • Taxeundersökningen 2019 är publicerad

  Svenskt Vatten har sammanställt och analyserat hur avgifterna för vatten och avlopp (VA-taxorna) har utvecklats för år 2019. Ökningstakten gällande avgifter för kommunalt vatten och avlopp är fortsatt oroväckande låg. Det finns en svagt uppåtgående tendens, men den genomsnittliga höjningen för en normalvilla borde varit dubbelt så stor sett till de betydande investeringsbehoven.

 • Svenskt Vatten i riksdagen

  Den 1 oktober genomfördes ett seminarium i riksdagen om återföring av näringsämnen och mull från reningsverk till jordbruket. Svenskt Vatten hade tagit initiativet tillsammans med riksdagsledamöterna Betty Malmberg (M) och Maria Gardfjell (MP).

 • Användningen av biogas ökar kraftigt

  Intresset för biogas fortsätter att öka kraftigt i Sverige, visar ny statistik från Energimyndigheten. Det är subventionerad importerad biogas som täcker det stigande behovet medan ökningen i svensk produktion helt har avstannat. Nu måste svensk produktion stimuleras för att bli konkurrenskraftig, menar branschföreträdare.

 • Regeringen anslår medel till nationellt dricksvattenråd på Livsmedelsverket

  Livsmedelsverkets nuvarande samordningsuppdrag har breddats till att leda ett nationellt samordningsarbete av dricksvattenfrågor.

 • Ny ansvarig Public Affairs hos Svenskt Vatten

  Susanna Lindh har anställts som ansvarig Public Affairs på Svenskt Vatten. Idag arbetar hon som seniorkonsult och projektledare på kommunikationsbyrån Paues Åberg.

 • Svenskt Vattens snabba kommentarer till budgetpropositionen

  Med regeringsförklaringen som fond noterar Svenskt Vatten att annat än miljö- och vattenfrågor ligger högst upp på regeringens agenda. Inte heller klimatanpassning förefaller särskilt prioriterat.

 • Hur ser det ut på EU-fronten?

  Just nu pågår sammansättandet av en ny EU-kommission och diskussionerna i media handlar väldigt mycket om de föreslagna svenska och grekiska kommissionärernas uppdrag.

 • Hållbarhetsindex (HBI) 2019 är öppnad

  Idag, måndag den 2:a september, öppnar undersökningen hållbarhetsindex 2019 och är öppen t o m den 14:e oktober.

 • Sverige stäms i EU-domstolen för brott mot avloppsdirektivet

  I värsta fall kan brotten mot det 30 år gamla avloppsdirektivet sluta med vite på flera hundra miljoner, pengar som i så fall kan komma att tas från miljödepartementets budget. EU-kommissionen hävdar att ett antal svenska reningsverk inte uppfyller kraven i direktivet. Svenskt Vatten menar att kommunerna följt och agerat enligt svenska statens regelverk, där råder inget tvivel. Samtidigt menar Svenskt Vatten att EU driver föråldrade och irrelevanta krav utan att sätta miljönyttan i första rummet.