Hoppa till huvudinnehåll

Senaste nyheterna från Svenskt Vatten

 

 • Svenskt Vatten arbetar med att skapa verktyg som ska ge en samlad bild av vattenläget i sommar

  Sommaren 2018 präglades av torka och hårt tryck på vattenproducenterna. Intresset från media och myndigheter var stort och därmed efterfrågan på lägesinformation från våra medlemmar och Svenskt Vatten.

 • Nya versionen av P95 om industrianslutning klar

  Svenskt Vatten och en arbetsgrupp med medlemmar har under 2018-2019 reviderat "Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet", även kallad P95. Den mest omfattande revideringen har gjorts för kapitel 2 (lagar och andra krav) där VA-huvudmannens roll som kravställare gentemot miljöfarlig verksamhet utökats och förtydligats. En ny bilaga med exempel på hur man skriver avtal med en industri/verksamhet finns i anslutning till detta kapitel.

 • Europaparlamentet röstade JA till att förbättra EU-kommissionens förslag till dricksvattendirektiv

  Genom att anta betänkandet man röstade om den 23 oktober 2018, blir detta direktiv mer rättssäkert. Detta är officiellt parlamentets förstaposition vilken nu kan ligga till grund för fortsatta förhandlingar.

 • Vatten – om att värdera det ovärderliga

  Boken är ett samarbete mellan Mattias Alexandrov Klum och Svenskt Vatten och en frukt av den resa landet runt där Mattias träffade vattenproducenter och dokumenterade lokala vattendrag. Texterna är skrivna av Anna Froster, författare och biolog och boken går nu att beställa från Vattenbokhandeln.

 • Naturvårdsverkets nya utlysningar av bidrag

  Naturvårdsverket har i uppdrag att under tre år fördela bidrag till åtgärder som förbättrar vattenmiljön. Nu finns det två bidrag att ansöka senast 13 maj 2019.

 • Rörnät och Klimat 2019 i Göteborg är fullbokad

  Årets konferens har slagit alla tidigare rekord med råge och lockat över 700 deltagare. Även miniutställningen slår alla rekord med 55 utställare. Detta gör att vi av logistiska skäl har tvingats stänga anmälningssidan.

 • Europarådet har kommit överens om ett förslag till nytt dricksvattendirektiv

  Vid Miljörådets sammanträde den 5 mars godkände man ordförandelandet Rumäniens framtagna kompromissförslag till förbättring av EU kommissionens förslag till dricksvattendirektiv.

 • Årets kvinnliga förebild finns på Njudung Energi

  I lokaltidningen i Vetlanda efterlystes "Årets kvinnliga förebild" inför Internationella kvinnodagen den 8 mars. Bland de nominerade fanns Besime Becovic som arbetar på Njudung Energi!

 • Utan samverkan är kommunernas vattentjänster inte långsiktigt hållbara

  Svenskt Vattens hållbarhetsindex (HBI), i kombination med tidigare gjorda Investeringsrapport och kompetensanalyser talar sitt tydliga språk. För att klara uppdraget både på kort och lång sikt behöver VA-organisationerna bli större och starkare. Ett kundunderlag runt 50.000 personer är en bra måttstock.

 • Svenskt Vatten i Almedalen 2019

  Vattenforum genomförs i år 2-3 juli i Trädgården, Mellangatan 1, i Visby. Som tidigare blir det en spännande blandning av seminarier, paneldiskussioner, rundabordssamtal och mingel.