Senaste nyheterna från Svenskt Vatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Senaste nyheterna från Svenskt Vatten

 

 • Vad sker inom de branschgemensamma initiativen?

  Hållbar vattenanvändning, Framtidens VA-kostnader, Skyfall och Klimatneutral VA-bransch är alla branschgemensamma koncept som tagits fram utifrån medlemmarnas önskemål. Ambitionen är att få starkare genomslag genom en gemensam röst. Här berättar vi om status för de olika initiativen.

 • Utblick Europa

  Ett nära på slutförhandlat avloppsdirektiv, tveksamheter kring det svenska införandet av hållbarhetsrapporteringen CSRD och PFAS-förekomster i EU-politikernas blod. Den senaste tiden har bjudit på stora rubriker från den europeiska arenan.

 • Nytänkande gjutningsarbete i Lumires nya pumpstation

  Arbetet med Östra Länken i Luleå har pågått sedan 2014 och är stadens största VA-försörjningsprojekt någonsin. När projektet nu kommit till etappen som involverar den största pumpstationen, som även är den sista innan spillvattnet når Uddebo avloppsreningsverk, behövde man tänka utanför ramarna. Det krävdes gjutning i stor lutning och här valde man att frångå de vanliga metoderna. I stället gavs uppdraget till ett lokalt företag specialiserade på gjutning av skateboardramper. – Under ett möte var det någon som sa att det ser ut ungefär som en skateboardramp och någon annan i sin tur som kände till firman som fick uppgiften, säger Johan Sandström som är projektledare på Lumire och arbetar med Östra länken-projektet.

 • Vi söker nya medlemmar till kommittéerna för dricksvatten, rörnät och SVU

  Var med och bidra till VA-branschens fortsatta utveckling genom samverkan! Nu söker flera av Svenskt Vattens kommittéer nya medlemmar. Förutom att främja branschens samverkan ger arbetet dig chansen att ta del av nya perspektiv och verka på ett nationellt plan. Dessutom får du möjlighet att utvecklas kunskapsmässigt och bygga nya nätverk.

 • VA-beredskapsutredningen styrde norrut för inspirerande möten

  Sedan VA-beredskapsutredningen drog i gång har sekretariatet varit tydliga i sin vilja att träffa så många VA-organisationer som möjligt. Bland annat har de talat på Svenskt Vattens konferenser och besökt medlemmar på plats i deras verksamheter. Nu i januari styrde man kosan mot de nordligare delarna av landet. Under sin lilla miniturné besökte sekretariatet i sällskap med Ulf Thysell, strateg klimatanpassning och civil beredskap på Svenskt Vatten, såväl Umeå som Luleå. Vid båda tillfällena fanns representanter från våra medlemmar på plats och representerade så väl bolag- som förvaltningssidan. Trots olikheter i både organisationsformer och storlek fanns det dock en tydlig röd tråd. – Efter de här mötena kan man bara konstatera att stora som små organisationer behöver samverka för att lösa sina utmaningar, berättar Ulf. Insikterna som besöken gav kom även väl till pass under det expertgruppsmöte som hölls inom VA-beredskapsutredningen i förra veckan. Där stod investeringskapacitet i fokus och det finns tydliga utmaningar att ta sig an för branschen.

 • Mer nytt om avloppsdirektivet

  Igår fick vi veta från EU-parlamentet vad förhandlingarna om ett nytt avloppsdirektiv hade nått för resultat. Idag har Ministerrådet kompletterat informationen.

 • En känsla av att komma hem för Svenskt Vattens nya projektledare

  Det har gått åtta år sedan Maria Wedberg senast arbetade på Svenskt Vatten. Nu gör hon en efterlängtad återkomst. Redan den 12 februari kliver hon in i rollen som senior projektledare för utbildning och konferens och stärker vårt medlemserbjudande med sin breda erfarenhet inom såväl kurs- som konferensområdet. – Det känns lite som att komma hem, faktiskt. Det är en väldigt positiv känsla, säger Maria.

 • Det första beskedet om ett nytt avloppsdirektiv

  EU-parlamentet har släppt de första färdiga resultaten från förhandlingarna med Ministerrådet om ett nytt avloppsdirektiv. De blev klara idag.

 • ”Pärm till skärm” bättre för kursdeltagarna

  Ett 30-tal utbildningar i Svenskt Vattens regi har under de senaste åren fått digitalt kursmaterial. Samtidigt sker allt fler utbildningar online. Responsen har varit positiv: förberedelser går enklare och flexibiliteten ökar.

 • Nätverk för material i kontakt med dricksvatten

  Ett nytt regelverk för material i kontakt med dricksvatten är under framarbetning. Det har gjort att vi på Svenskt Vatten märkt av ett ökande intresse i frågan och en större efterfrågan på forum för diskussion och erfarenhetsutbyte. För att svara upp på dessa behov startar vi under våren ett nätverk för medlemmar som rör just frågor om material i kontakt med dricksvatten.