Senaste nyheterna från Svenskt Vatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Senaste nyheterna från Svenskt Vatten

 

 • Framtidstro och samverkan i fokus på årets Vattenstämman

  Den 13 – 15 maj gick Vattenstämman av stapeln i ett soligt Göteborg. För första gången någonsin gick tre kommuner samman och axlade värdskapet tillsammans med Svenskt Vatten. Föga förvånande stod därför samverkan i centrum när ordförandena för Mölndal, Kungsbacka och Härryda kommun äntrade stämmans scen under tisdagsmorgonen. – Vi har en utmaning i att försörja många människor med vatten och därför måste vi samarbeta i de här frågorna, sa Stefan Gustafsson, KSO på Mölndals Stad och fick genast medhåll av sina kommunkollegor. – Vatten känner inte till våra administrativa gränser och utmaningarna vi står inför kräver att vi arbetar på nya sätt, tillade Malin Aronsson, kommundirektör i Kungsbacka kommun.

 • Svenskt Vatten i Almedalen 2024

  Även i år deltar Svenskt Vatten i politikerveckan i Almedalen, Gotland. Veckan pågår den 25–28 juni och programmet väntas bli intensivt. Förutom att vi arrangerar två egna seminarier och medverkar i andra aktörers seminarier.

 • Försvarsmakten överklagar Uppsaladomen

  Försvarsmakten har meddelat att de överklagar PFAS-domen till Högsta domstolen. Redan den 16 april skrev Försvarsmakten i ett pressmeddelande bland annat att Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har utgått från Uppsala Vattens bevisning och inte gjort någon ordentlig analys av Försvarsmaktens tekniska bevisning.

 • Resultatrapport för Hållbarhetsindex 2023 publicerad

  Den årliga undersökningen Hållbarhetsindex (HBI) lyfter det långsiktiga och strategiska perspektivet för Sveriges VA-verksamheter. Nu är resultatrapporten för 2023 års undersökning publicerad. I likhet med tidigare år visar rapporten en generellt god operativ förmåga att leverera vattentjänster.

 • Hållbart vatten för alla under invigningen av innovationsprogrammet Water Wise Societies

  På Hasselbacken i Stockholm hölls nyligen invigningen av Water Wise Societies. Programmet är ett av fem strategiska innovationsprogram inom Impact Innovation med målsättningen om hållbart vatten för alla.

 • Vattensituationen i kommunerna 2018–2023

  Hur har vattensituationen sett ut i landet de senaste åren? Vi har sammanställt de underlag som medlemmarna rapporterar in via VASS för sommarhalvåret. Även om siffrorna inte är helt jämförbara mellan åren, ger de en bra bild över trenderna. Här gör vi en tillbakablick med start den varma sommaren 2018.

 • Nu är klimatberäkningsstugan i gång

  I april startade vår utbildning inom klimatberäkning av anläggningsprojekt, en utbildning som planeras och genomförs av konsultbolaget COWI. 22 deltagare från nio olika VA-organisationer ska under sex tillfällen, både fysiska och digitala, fördjupa sig i livscykelanalyser (LCA), definitionsfrågor och beräkningar av skarpa projekt hämtade från den egna verksamheten.

 • Konceptet hållbar vattenanvändning ger fördjupad dialog med kunderna

  Den branschgemensamma kommunikationen bygger på tanken att medlemmarna genom gemensamma budskap spar tid och får mer kraft. Frågan är om förhoppningen införlivats? Vi ställde tre snabba frågor till Maria Wallentin, kommunikatör på NSVA, om konceptet Hållbar vattenanvändning.

 • Projektet Norrslam ska tillvarata avloppsslammets nyttor – fler aktörer välkomnas

  En ny satsning på cirkulär återvinning av avloppsslam är i startgroparna i Umeå. De båda VA-verksamheterna Vakin och Miva har tillsammans med Umeå Energi undertecknat en avsiktsförklaring att gemensamt arbeta för en ökad miljönytta genom slamåtervinning. Nu vill de växla upp arbetet – inte minst genom att locka fler aktörer till satsningen.

 • Klimatanpassningsutredning i fokus under tjänstledighet för Svenskt Vattens miljöjurist

  För ett och ett halvt år sedan klev Sarah Berwick in i rollen som senior miljöjurist hos oss på Svenskt Vatten. Nu ska hon vara tjänstledig under ett år – men hon kommer inte helt att lämna vattenfrågorna under den tiden. Nu ska hon nämligen ta sig an utmaningen som utredningssekreterare för Ett samhälle anpassat till klimatförändringarna, en utredning som bland annat ska titta på lagstiftning kring effektiva klimatanpassningsåtgärder där hanteringen av vatten i samhället är en av de större frågorna. Även om Sarah inte företräder branschen utan ingår i utredningen som sekreterare bär hon med sig viktiga insikter från arbetet på Svenskt Vatten in i sin nya sysselsättning. – Den kunskap jag fått från min nuvarande roll och även tidigare arbeten som miljöjurist tar jag med in i utredningen. Klimatanpassning är en komplex fråga som berör många delar av samhället, berättar Sarah.