Hoppa till huvudinnehåll

Senaste nyheterna från Svenskt Vatten

 

 • Vakin påbörjar testning av personalen

  I en intervju med Ingrid Undén Lindehell, HR-chef hos Vakin, berättar hon om hur det varit i Umeå och Vakin under denna annorlunda vår och hur coronasituationen har hanterats.

 • Att testa och vara nyfiken – vår ”tekniksprångare” Pianca

  En av vår branschs största utmaningar är att säkerställa den framtida kompetensförsörjningen. Om vi vill fortsätta att vara framgångsrika behöver vi inspirera många ungdomar att välja teknik- och miljöutbildningar. Från Svenskt Vattens sida vill vi självfallet försöka dra vårt ”strå till stacken”.

 • Inspelning av Nationella Chefsträffen för VA-ansvariga

  Om du missade vårt webinar finns det möjlighet att ta del av en inspelad version i efterhand.

 • Utsläpp av avloppsvatten från Köpenhamn till Öresund – hur ser det ut i Sverige?

  Köpenhamn har hamnat i rampljuset på grund av stadens utsläpp av orenat avloppsvatten, s.k. bräddning. I Sverige är bräddning en högt prioriterad fråga.

 • Regeringen erkänner tre överträdelser av Avloppsdirektivet

  Regeringen erkänner att Lycksele, Pajala och Malå inte följer Avloppsdirektivets krav för utsläpp av kemiskt syretärande ämnen (COD).

 • "Dags att förbjuda slöseriet med fosfor"

  Genom utredningen ”Hållbar slamhantering” har Sverige återigen getts chansen att återvinna stora mängder fosfor i vårt eget avloppsslam. Det skriver företrädare för återvinningsindustrin tillsammans med Svenskt Vatten i Svenska Dagbladet.

 • Uppdaterad information angående Corona/covid-19

  Vi uppdaterar löpande hemsidan med information som vi fått verifierad från ansvarig myndighet.

 • Vattenstämman genomförd som webinar

  Årets Vattenstämma genomfördes som webinar eftersom coronapandemin tagit bort förutsättningarna för över 500 personer att träffas under trevliga former i Kalmar. För de som vill ta del av innehållet i efterhand finns nu möjlighet att se en inspelad variant.

 • Kraftigt försvagad svensk ekonomi till följd av Corona-krisen

  Den globala världsekonomin kommer med anledning av Coronapandemin se en extremt snabb nedgång i produktion och sysselsättning. Den svenska ekonomin drabbas nu av både sjunkande inhemsk efterfrågan och fallande export. Det råder alltjämt stor osäkerhet om hur krisen kommer att utvecklas.

 • Högsta domstolen förtydligar reglering kring ersättningsbrunnar

  I ett nytt avgörande från Högsta domstolen (HD) förtydligas att ersättningsbrunnar för uttag av grundvatten är tillståndspliktig vattenverksamhet. Den möjlighet till undantag från tillståndsplikten som går att göra enligt 11 kap. 12 § miljöbalken (1998:808) förklaras. För verksamhetsutövare är det alltid viktigt att ha en god framförhållning och planering avseende tillstånd för uttag av grundvatten. Svenskt Vatten uppmanar sina medlemmar att ha god översyn av sina tillstånd.