Hoppa till huvudinnehåll

Senaste nyheterna från Svenskt Vatten

 

 • Sverige stäms i EU-domstolen för brott mot avloppsdirektivet

  I värsta fall kan brotten mot det 30 år gamla avloppsdirektivet sluta med vite på flera hundra miljoner, pengar som i så fall kan komma att tas från miljödepartementets budget. EU-kommissionen hävdar att ett antal svenska reningsverk inte uppfyller kraven i direktivet. Svenskt Vatten menar att kommunerna följt och agerat enligt svenska statens regelverk, där råder inget tvivel. Samtidigt menar Svenskt Vatten att EU driver föråldrade och irrelevanta krav utan att sätta miljönyttan i första rummet.

 • Dags att anmäla sig till höstens kurser

  Svenskt Vatten erbjuder flera kortare och längre utbildningar inom VA-området. Nu är det dags att anmäla sig till höstens kurser, det finns till exempel platser kvar på följande utbildningar:

 • Pågående och tilltänkta förstärkningar hos Svenskt Vatten

  I ljuset av vår nya strategi har vi inlett ett arbete med att ytterligare förstärka kompetens och bemanning. På så sätt kommer vi kunna allokera större kraft i vissa förändringsområden men också bygga oss en starkare röst och kapacitet för att driva vår strategi och verksamhet på lång sikt.

 • Webbutbildning för politiker - ny version!

  Nu finns webbutbildningen för politiker och förtroendevalda i tekniska nämnder, styrelser, osv. i en uppdaterad version. Utbildningen ger en god kunskapsgrund för beslut kring säkert dricksvatten, hållbar dagvattenhantering och ett klimatsäkert samhälle.

 • Broschyren "Minska företagets utsläpp av miljögifter" är uppdaterad

  Broschyren, som är baserad på Svenskt Vattens publikation "Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet" (P95), reviderades under våren 2019. Den vänder sig främst till miljöfarliga verksamheter.

 • Uppdaterad information: Just nu har 28 kommuner bevattningsförbud

  Svenskt Vatten samlar in, uppdaterar och reviderar information om vattensituationen i Sverige fortlöpande. Flera kommuner har bevattningsförbud och många kommuner har gått ut med en uppmaning om vattenbesparing.

 • Kretsloppet i Borås uppdateras

  Ur Vattenmagasinet nr 3 2019. Borås Energi och Miljö har tagit på sig en viktig roll i samhället att bidra till en långsiktigt hållbar stad. Nu satsar det kommunala bolaget på ett nytt kraftvärmeverk och ett nytt avloppsreningsverk i anslutning till den tidigare etablerade avfallsanläggningen på Sobacken sju kilometer söder om centrala Borås. Det handlar om en investering på 3,7 miljarder kronor.

 • NORDIWA om avloppsrening, dagvatten och miljö, 23-25 september 2019 i Helsingfors

  NORDIWA är Nordens bästa arena för att lära, nätverka och diskutera praktiska erfarenheter och utveckling. Med NORDIWA 2019 vill vi nå alla inom VA-branschen som arbetar med avlopp, dagvatten och vattenmiljöfrågor.

 • Polygiene hotar med stämning på en miljon kronor

  Svenskt Vattens kampanj mot onödig, miljöfarlig användning av silverprodukter hotas med stämning och vite. Om inte Svenskt Vatten omedelbart upphör med uppmaningar att inte använda till exempel träningskläder behandlade med silver kommer tillverkaren Polygiene att lämna in en stämningsansökan till Patent- och marknadsdomstolen. Svenskt Vatten kommer att fortsätta arbetet att få bort giftiga ämnen ur vattnets kretslopp.

 • Rening av läkemedelsrester - de får bidrag 2019

  Nu är det beslutat vilka som får statliga medel för att på sikt minska utsläpp av läkemedelsrester till hav, sjöar och vattendrag. Sammanlagt fördelas 57 miljoner kronor ur regeringens satsning på avloppsreningsverk för att minska utsläpp av läkemedelsrester och andra miljögifter.