Hoppa till huvudinnehåll

Senaste nyheterna från Svenskt Vatten

 

 • Digital kunskapsförmedling

  Svenskt Vatten har som en följd av Corona-situationen gjort om flera kurser och konferenser till digitala versioner.

 • Ramdirektivet för vatten måste justeras

  I en debattartikel i Aktuell Hållbarhet skriver Svenskt Vatten att "Miljöskyddande verksamhet i samhället såsom reningsverk måste alltid kunna tillåtas. Därför krävs en mindre justering av EU:s Ramdirektiv för vatten."

 • Svenskt Vatten säger nej till handdesinfektion med silver

  Svenskt Vatten blev i mitten av april kontaktade om att handdesinfektion med antibakteriellt silver såldes på en apotekkedjas webbsida. Vi tog omedelbart kontakt med den aktuella apotekskedjan och berättade om silvers giftighet för våra vatten samt gav dem information om Svenskt Vattens kampanj mot antibakteriellt silver. Efter kontakten med oss tog apotekskedjan det välkomna beslutet att med omedelbar verkan dra tillbaka produkten från sitt sortiment.

 • Fultvättar du också din bil?

  Ett säkert vårtecken för många är när grannarna börja tvätta bilen ute på gatan. Biltvättning som sker på gatan gör din bil ren, samtidigt som mängder av olja, kemikalier och tungmetaller rinner rakt ut i våra känsliga sjöar och vattendrag.

 • Svenskt Vatten stödjer förslagen i Vattenförvaltningsutredningen

  Utredningen har gjort ett mycket bra arbete och vi välkomnar förslagen som gör statens myndighetsorganisation effektivare.

 • Svenskt Vatten genomför Vattenstämman digitalt

  Vi kommer i år att erbjuda ett webinar onsdagen den 13 maj på förmiddagen (kl. 09.00-11.30). Där lyfter vi utvalda delar ur programmet med inbjudna talare och paneldiskussioner.

 • Dricksvattenförsörjningen är trygg

  – Det finns inga risker för kemikalietillgången till dricksvattenförsörjningen, det säger Pär Dalhielm, vd för branschorganisationen Svenskt Vatten till Cirkulation.

 • Kursen Systematiskt Säkerhetsarbete - nu helt online

  Nu finns vår populära utbildning helt online och gör det möjligt för dig att få koll på hur du hanterar säkerhetsfrågorna. Tack vare att utbildningen genomförs online kan ni kompetensutveckla utan att behöva resa, vilket öppnar upp för fler hos er att gå kursen.

 • Ny rapport - Tillståndet i VA-Sverige

  I Svenskt Vattens nya rapport Hållbarhetsindex (HBI) för 2019 beskrivs tillståndet i VA-Sverige. Det är sjätte gången som HBI presenteras. Nu med 171 deltagande kommuner, vilket är fler än någonsin.

 • Råd och rekommendationer angående anstånd med betalningar för kommunalt VA

  Svenskt Vattens råd och rekommendationer angående anstånd med betalningar för kommunalt vatten och avlopp på grund av rådande ekonomiska situation till följd av Covid-19.