Senaste nyheterna från Svenskt Vatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Senaste nyheterna från Svenskt Vatten

 

 • Svenskt Vattens nya forsknings- och utvecklingsledare står med ena benet i den akademiska miljön och den andra ute hos VA-organisationerna

  Alexander Keucken har varit VA-ämnet trogen sedan han gick en praktisk utbildning i avancerad avloppsreningsteknik under 90-talet. Sedan dess har roller inom drift, process, utveckling och forskning tillsammans med och en doktorsavhandling på ämnet membranteknik gjort honom till något av ett VA-fullblod. Den 9 oktober antar han nästa utmaning då han kliver in i rollen som forsknings- och utvecklingsledare hos Svenskt Vatten. Bakgrunden inom både akademin och praktiken vill Alexander nyttja i sin nya tjänst för att säkerställa branschnyttan inom forskning och utveckling. - Min nya roll blir en naturlig fortsättning på det jag jobbat mycket med hittills – att plocka hem ny kunskap och bedöma hur den ska användas på ett lämpligt sätt. Innovation i all ära, men det är viktigt att den omsätts i praktiken och resulterar i lösningar hos potentiella slutanvändare, säger han.

 • Inspelning av medlemsträffen 13 september om investeringsrapporten

  För den som missade eller vill titta igen finns en inspelningen från den digitala medlemsträffen den 13 september om investeringsrapporten upplagt på webben.

 • Nordiwa i Göteborg – en internationell succé

  465 deltagare från 13 olika länder, 190 talare, workshops och fem parallella spår. Det blev facit för ett Nordiwa i Göteborg den 5–7 september som överträffade alla förväntningar. Den nordiska avloppskonferensen lockade deltagare även utanför våra grannländer och samlade verksamma inom spillvatten, avlopp och klimatanpassning under tre fullspäckade dagar på västkusten. Anders Finnson, expert på avlopp, miljö och kemikalier och medlem i Nordiwas programkommitté, var både stolt och glad över det stora engagemang konferensen inspirerade till. - De här tre dagarna präglades verkligen av glädje och entusiasm över att äntligen kunna ses fysiskt igen. Att se så många av våra nordiska kollegor på plats och kunna diskutera våra gemensamma frågor var fantastiskt, säger han.

 • Värdefullt forum för VA-juridiska frågor

  En händelserik höst på det VA-juridiska området ligger framför oss. Redan den 31 augusti sparkades den i gång med ett möte mellan juristerna i det VA-juridiska nätverket. För Svenskt Vattens jurister Sarah Berwick och Maria Holmgren blev träffen ett kvitto på vikten av att träffas över organisationsgränser och att hämta stöd hos andra som jobbar med de VA-juridiska frågorna. - Under träffen kände vi att det finns ett stort engagemang för att samverka kring våra frågor och det är tydligt att ett löpande nätverkande är till stor nytta för nätverkets medlemmar, förklarar Sarah.

 • Hållbarhetsindex öppen i VASS-portalen

  Mellan den 1 september och 16 oktober är Hållbarhetsindex öppen i VASS-portalen. Den årliga undersökningen syftar till att lyfta det långsiktiga och strategiska perspektivet för VA-verksamheten. Det är dessutom ett verktyg som ger stöd i aktuella frågor kring investering, planering, prioriteringar och taxa som verksamhetsansvariga och förtroendevalda har att ta ställning till. I fjolårets undersökning deltog nästan 200 kommuner vilket gör Hållbarhetsindex till den bästa värdemätaren på hållbarhet inom VA. Vi uppmuntrar samtliga medlemmar, inte minst mindre och medelstora kommuner, att medverka för att på bästa sätt kunna planera och fatta beslut för att klara framtidens utmaningar.

 • Möte med klimatministerns statssekreterare om nytt avloppsdirektiv

  Fredagen den 8 september träffade Svenskt Vatten klimatminister Romina Pourmokhtaris statssekreterare Daniel Westlén. Under mötet framfördes VA-branschens prioriterade frågor i förhandlingarna om ett nytt avloppsdirektiv. Tiden börjar bli knapp för att få in nödvändiga formuleringar i direktivet. Enligt uppgifter till Svenskt Vatten kommer förhandlingarna i ministerrådet att avslutas under september och oktober.

 • Blå ekonomi i fokus på Östersjödagen

  Den 31 augusti uppmärksammades Östersjödagen i syfte att både fira havet och lyfta konkreta åtgärder som kan vidtas för ett friskare Östersjön. Ett av arrangemangen var konferensen Baltic Sea Solutions med fokus på den blå ekonomin som hölls på Mannheimer Swartling. Där medverkade Svenskt Vattens vd Pär Dalhielm och han påtalade vikten av en nationell färdplan. - Vikten av att uppmärksamma Östersjön och hur den blå ekonomin utgör en motor för samhällsutvecklingen kan inte underskattas. I detta sammanhang blir behovet av nationell färdplan för svensk vattenförsörjning helt central, säger Pär.

 • Mänskliga möten motiverar Svenskt Vattens nya projektledare

  På måndag den 11 september får Svenskt Vatten ytterligare en stark länk i kedjan som binder samman oss med våra medlemmar. Då börjar Isabel Drewert sin tjänst som projektledare inom kommunikation och hon ser fram emot att bidra till hela branschens kommunikation. Närmast kommer hon från WSP där hon haft en bred kommunikationstjänst, nu hoppas hon kunna jobba ännu närmare behoven ute i verksamheterna. - Det jag ser framför mig är att vara en svängdörr mellan organisationen och medlemmarna. Att dels lyfta våra budskap, dels lyssna in medlemmarnas verklighet. När den förändras eller förvärras ska vi fånga upp det, förklarar Isabel.

 • Uppsala kallar miljöministern till möte om tillståndsansökan för Kungsängsverket

  I flera år har Uppsala Vatten arbetat för ett nytt miljötillstånd för Kungsängsverket. Tillståndet är en förutsättning för att kunna bygga ut verket och tillgodose behoven i en växande kommun. Olika tolkningar av EU:s miljölagstiftning har gjort att tillståndsansökan stått stilla och sedan i juni i fjol har frågan legat för regeringsbeslut. Nu har Uppsalas kommunalråd Jennie Claesson (L) kallat miljöminister Romina Pourmokhtari (L) till ett möte för att diskutera Kungsängsverkets framtid. Från Uppsala Vattens sida ser man positivt på att frågan uppmärksammas och hoppas att regeringen kan besluta kring det nödvändiga undantaget från miljölagstiftningen som krävs för utbyggnationen. - Vi tycker att det är otroligt viktigt att man fokuserar på tillståndsansökan. För Uppsala finns det inga andra vägval utan vi måste få till ett undantag och det är brådskande eftersom vi har en mängdbegränsning i vårt tillstånd, förklarar Lisa Fernius, projektledare på Uppsala Vattens planeringsavdelning.

 • VA-branschen hjälpte Söderhamn Nära med vaccinationsbeslut

  Bör man som VA-huvudman erbjuda anställda vaccination mot hepatit A? Den frågan ställde sig Söderhamn Nära och valde innan sommaren att skicka ut en enkät med syfte att undersöka hur branschkollegorna gör. Enkäten blev sedan vägledande i beslutet att erbjuda vaccinationer till personal som kommer i kontakt med avloppsvatten.