Hoppa till huvudinnehåll

Senaste nyheterna från Svenskt Vatten

 

 • Mikael Larsson anställs som managementstrateg hos Svenskt Vatten

  Mikael är civilekonom och har hittills främst arbetat inom energisektorn. Han har erfarenhet av att vara företagsledare (VD) i kommunalt bolag, men har även arbetat inom statliga bolag samt i kommunal förvaltning. Under en kortare tid har han även arbetat som konsult. Han har således en bakgrund som innebär kunskaper och förståelse för beslutsfattande liksom företagsledning, ekonomi, ledarskap och managementfrågor.

 • Vattnet i fjällen går att lita på

  Ur Vattenmagasinet nr 3 2019. Vad som började som en liten akademisk förening har idag växt till en av landets största folkrörelser med ca 235 000 medlemmar. Grundtanken är densamma som för 130 år sedan: att få fler människor att upptäcka Sverige.

 • Dokumentation och intervjuer från Vattenstämman i Örebro

  Flertalet presentationer och filmade intervjuer från årets Vattenstämma finns nu att ta del av.

 • Vatten är viktigt inför EU-valet – det här vill vi att Sveriges EU-parlamentariker ska göra

  Inför EU-valet har Svenskt Vatten och de Europeiska Vattenbolagens organisation, EurEau, tagit fram en kort sammanfattning om vad vi vill ska hända inom vattenområdet i EU den kommande mandatperioden 2019-2024.

 • Minska metanutsläppen från biogasanläggningar

  Anslut er till Avfall Sveriges och Svenskt Vattens samverkansprojekt Egenkontroll metanemissioner och medverka till minskade utsläpp av metan från biogasanläggningar. Genom deltagande i nya Egenkontroll metanemissioner får er verksamhet stöd i att på ett systematiskt sätt identifiera och reducera utsläpp av metan till atmosfär och därmed mildra klimatförändringar.

 • Ha koll på sommarens vattenläge

  I delar av Sverige pågår skogsbränder redan i april. Orsaken är att det är torrt i markerna till följd av vattenbrist. I förlängningen kan detta även bli ett problem för vattenförsörjningen för vissa delar i landet.

 • Svenskt Vatten arbetar med att skapa verktyg som ska ge en samlad bild av vattenläget i sommar

  Sommaren 2018 präglades av torka och hårt tryck på vattenproducenterna. Intresset från media och myndigheter var stort och därmed efterfrågan på lägesinformation från våra medlemmar och Svenskt Vatten.

 • Nya versionen av P95 om industrianslutning klar

  Svenskt Vatten och en arbetsgrupp med medlemmar har under 2018-2019 reviderat "Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet", även kallad P95. Den mest omfattande revideringen har gjorts för kapitel 2 (lagar och andra krav) där VA-huvudmannens roll som kravställare gentemot miljöfarlig verksamhet utökats och förtydligats. En ny bilaga med exempel på hur man skriver avtal med en industri/verksamhet finns i anslutning till detta kapitel.

 • Europaparlamentet röstade JA till att förbättra EU-kommissionens förslag till dricksvattendirektiv

  Genom att anta betänkandet man röstade om den 23 oktober 2018, blir detta direktiv mer rättssäkert. Detta är officiellt parlamentets förstaposition vilken nu kan ligga till grund för fortsatta förhandlingar.

 • Vatten – om att värdera det ovärderliga

  Boken är ett samarbete mellan Mattias Alexandrov Klum och Svenskt Vatten och en frukt av den resa landet runt där Mattias träffade vattenproducenter och dokumenterade lokala vattendrag. Texterna är skrivna av Anna Froster, författare och biolog och boken går nu att beställa från Vattenbokhandeln.