Hoppa till huvudinnehåll

Senaste nyheterna från Svenskt Vatten

 

 • Nu finns publikationerna om Effektivt underhåll (P113) och Förnyelseplanering (P116) att köpa

  Två nya publikationer finns nu att köpa i Vattenbokhandeln. Båda säljs enbart i digital form.

 • Svenskt Vatten Television: Så påverkar vi EU bäst

  Torsdag morgon 7 oktober deltog Christina Linderholm, Ylva Nilsson och Anders Finnson i ett direktsänt studiosamtal om hur man kan påverka EU:s arbete på plats i Bryssel.

 • Kustbevakningen och Räddningstjänsten är viktiga kuggar i vår dricksvattenförsörjning

  I en debattartikel i Svenska Dagbladet den 1 oktober skriver Johan Lindgren, förbundsordförande för Tull-kust, att Sveriges kust och dricksvattentäkter är under hot.

 • Biogasproduktionen och biogasanvändningen ökade med 2 procent under 2020

  Den svenska biogasproduktionen ökade svagt under 2020 till totalt 2161 GWh, visar ny statistik från Energimyndigheten. Biogasen producerades främst av olika typer av avfall och restprodukter som avloppsslam, matavfall, gödsel och avfall från livsmedelsindustri. Den totala biogasanvändningen (produktion plus nettoimport) ökade med två procent under 2020 jämfört med 2019.

 • Nils Holgersson flyger vidare

  Redan i juni 2021 publicerade Svenskt Vatten den rapport om taxorna för vatten och avlopp som den s.k. Nils Holgersson-gruppen nu återger. På sedvanligt sätt jämför man även i år med konsumentprisindex, enligt Svenskt Vatten en jämförelse av ytterst begränsat värde.

 • Dags att förbereda Sverige för övergången från 2G och 3G - teknikskiftet har inletts.

  Inom en femårsperiod förväntas 2G- och 3G-näten ha fasats ut. Genom avvecklingen av 2G- och 3G-näten frigörs frekvensutrymme för andra tekniker, t.ex. 5G, som kommer att vara en viktig del i digitaliseringen av samhället.

 • Riksdagen vill tvinga regeringen - reningsverk kan räddas

  Riksdagen anser att regeringen ska överpröva åtgärdsprogrammen för vattenförvaltningen och se till att vattenmyndigheterna tar in platsspecifika underlag så att de kan fatta underbyggda beslut om eventuella undantag från de strängaste miljökvalitetsnormerna. Det kan underlätta för miljöskyddande reningsverk att undvika sådana förbud, begränsningar eller svårigheter som några redan har drabbats av, exempelvis Åstorp (NSVA), Bydalen (Åre kommun) och Käppalaverket för att nämna några. Det senare kommer få svårt att möta Storstockholms befolkningstillväxt. Undantagsbeslut löser inte hela problemet men kan underlätta för kommuner att få tillstånd att skydda miljön.

 • Uppsala Vatten tar fighten om PFAS-ansvar – en fråga för hela VA-branschen

  I en intervju med Björn Gullefors som är bolagsjurist hos Uppsala Vatten reder vi ut frågan om PFAS-målet i Mark- och miljödomstolen i Nacka som precis har avslutas. Domen kommer först den 18 oktober men fram till dess kan det var bra att känna till de bevekelsegrunder som finns för att processen kommit till stånd.

 • Hållbar vattenanvändning – mer än bevattningsförbud

  Hållbar vattenanvändning är ett branschgemensamt kommunikationskoncept med budskap, bilder, filmer och texter om hållbar vattenanvändning och att spara vatten. 124 kommuner och VA-organisationer har redan anslutit sig. Tillsammans sprider vi ett tydligt och positivt budskap om vattnets värde. Både i vardagen och när varje droppe räknas.

 • Intresseanmälan – deltagande i Svenskt Vattens avloppskommitté

  Då en av våra medlemmar nu går vidare till en statlig anställning så söker vi på Svenskt Vatten en ny medlem till vår nationella expertkommitté inom avlopp.