Hoppa till huvudinnehåll

Senaste nyheterna från Svenskt Vatten

 

 • Nya bidragsmöjligheter från Naturvårdsverket för läkemedelsrening och dagvattenrening

  Fram till den 20 mars 2020 går det att söka bidrag hos Naturvårdsverket till investeringar som förbättrar vattenmiljön, med fokus på läkemedelsrester vid avloppsreningsverk och mikroplaster i dagvatten. För 2020 finns 170 miljoner att söka.

 • Hållbar vattenförsörjning - tillgång till rent vatten i ett föränderligt klimat

  Nu lanserar IVA projektet Hållbar vattenförsörjning - tillgång till rent vatten i ett föränderligt klimat. Den 30 januari hålls ett lanseringsevent på IVA Konferenscenter i Stockholm.

 • Kommentar från Svenskt Vatten angående Fosforutredningen

  Svenskt Vatten välkomnar den statliga utredningen Hållbar slamhantering (SOU 2020:3) som nu har överlämnats till regeringen. Utredningen föreslår förbud mot spridning av avloppsslam med undantag för spridning av slam med god kvalitet på jordbruksmark. Svenskt Vatten berömmer utredarna för en väl genomarbetad utredning.

 • VASS åter i drift

  Nu fungerar det att logga in i VASS via webben igen. Vi råder dock att avvakta med inmatning av statistik till måndag 20 januari, eftersom tjänsten kan vara instabil kort efter genomförda åtgärder.

 • Ökad juridisk kompetens på Svenskt Vatten när en blir tre

  Svenskt Vatten har under en längre tid varit underbemannade på juridikområdet samtidigt som våra medlemmars verksamhet i allt högre utsträckning styrs av lagar och regler. Sedan årsskiftet förstärker vi därför med två nya jurister.

 • Utvidgat producentansvar krävs för fortsatt rimligt pris på vatten

  En Deloitte-studie om tillverkarnas ansvar att förhindra mikroföroreningar från att komma ut i miljön drar slutsatsen att EU redan har tillräcklig lagstiftning för att behålla dricks- och avloppsvattentjänster prismässigt överkomliga för konsumenterna.

 • Dricksvattendirektivet - politisk uppgörelse nådd

  Europaparlamentet och EU: s ministerråd nådde i onsdags kväll ett politiskt avtal om dricksvattendirektivet.

 • Nominera till Svenskt Vattens pris för bästa examensarbete inom VA-området

  Svenskt Vatten delar årligen ut pris till "bästa examensarbete inom VA-området". Detta görs för att skapa ökad uppmärksamhet och attraktivitet för VA-området. Nytt för i år är att pris delas ut i två kategorier: 15 eller 30 högskolepoäng. Priset utgörs av fritt deltagande på Vattenstämman samt ett stipendium på 12 500 kr respektive 25 000 kr.

 • Bra att Vattenmyndigheterna avskaffas

  Idag den 18/12 har Karolina Ardensjö Lundén, särskild utredare, lämnat in sitt slutbetänkande för Vattenförvaltningsutredningen (M 2017:07) till Miljödepartementet och regeringen. Svenskt Vatten anser att utredningen föreslår förändringar som är nödvändiga för en långsiktigt god vattenförvaltning.

 • Biogasmarknadsutredningen ger fortsatta möjligheter till att utveckla svensk biogasproduktion

  Idag presenterade utredaren Åsa Westlund Biogasmarknadsutredningen för Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman. Karin van der Salm, vd på Gryaab, har varit Svenskt Vattens expert i utredningen. Svenskt Vatten anser att utredningen är väl skriven, ger en bra bakgrundsbeskrivning och analys av nuläge och framtid. Utredningen har en nyanserad hållning till de olika typer av biogaspotentialer som tagits fram men samtidigt bedömer utredningen att nuvarande import av biogas behöver kompletteras med ökad inhemsk produktion.