Hoppa till huvudinnehåll

Senaste nyheterna från Svenskt Vatten

 

 • Nytt förslag till ABVA ute på remiss till den 1 september

  Svenskt Vatten har under en längre tid arbetat med att ta fram ett nytt förslag till ABVA. Det senaste förslaget P94 togs fram i samband med att vattentjänstlagen förändrades 2007.

 • Svenskt Vatten anställer två jurister

  Nu söker vi två jurister som vill vara med och forma framtidens lagstiftning. Våra nuvarande jurister kastar sig ut mot nya äventyr genom att starta eget bolag.

 • Ett angeläget meddelande från Ukraina

  Förra veckan fick EurEau ett brev från våra VA-kollegor i Ukraina. Innehållet är en vädjan om hjälp i en mycket svår situation.

 • Vägar till hållbara vattentjänster – dessa förändringar innebär propositionen

  Nu har slutligen utredningen om vägar till hållbara vattentjänster, som lämnade sitt betänkande 2018, landat i nya förändringar i lagen om allmänna vattentjänster. Svenskt Vatten anser att flera av förändringarna är positiva. Framför allt införs ett krav på vattentjänstplaner och kommunerna får en möjlighet att under vissa förutsättningar överlåta till fastighetsägare att ordna egna lösningar, även i samlad bebyggelse.

 • Flera bra förslag om tillståndsgivningen – men räcker de?

  Miljöprövningsutredningen föreslår ändringar i miljöbalken för enklare tillståndsprocess i betänkandet. Det är väl känt att processen kan ta mycket lång tid till beslut.

 • Svenskt Vatten kommenterar Försvarsmaktens hemställan

  Oavsett om regeringen möter myndighetens begäran behöver Försvarsmakten betala för sin miljöpåverkan, säger Pär Dalhielm i en kommentar till Försvarsmakten hemställan om stora lättnader i miljökraven.

 • Hur ofta går en vattenledning sönder?

  Mot bakgrund av förra veckans vattenläcka på en huvudvattenledning då hela Oxelösund och centrala Nyköping drabbades, har vi tittat i VASS på hur den nationella trenden ser ut över några år.

 • Kontroll- och byggledarhandboken VA

  VA-ledningar som läggs idag ska hålla en hög kvalitet för att kunna uppnå en lång livslängd. Det ställer krav på att beställarens byggledning görs systematiskt och med bra kvalitet. En ny handbok ska hjälpa till med det.

 • Rätten till klimatanpassningsåtgärder på privat mark

  Den tredje frågan i Svenskt Vattens Valbarometer berör balansen mellan den privata äganderätten och det allmännas behov för att till exempel förebygga översvämningar genom åtgärder på annans mark. Några partier har inte funderat så mycket medan andra är medvetna om problemen.

 • Kallvattenmätare i varje enskild lägenhet

  EU:s taxonomi kan komma att påverka många områden av betydelse för VA-huvudmännen. Ett av förslagen från EU-kommissionens rådgivande organ, att kräva installation av individuella kallvattenmätare i alla lägenheter, vänder sig Svenskt Vatten starkt emot.