Senaste nyheterna från Svenskt Vatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Senaste nyheterna från Svenskt Vatten

 

 • Högsta domstolen river upp hovrättens PFAS-dom

  Boende i Kallinge, Ronneby kommun, har drabbats av personskada i form av förhöjda halter PFAS i blodet. Det fastslår Högsta domstolen, som därmed ändrar hovrättens dom. Beslutet markerar slutet på en mångårig rättsprocess och innebär att det kommunala VA-bolaget Ronneby Miljö och Teknik är ansvarigt för att kompensera klagandena för personskadorna. Samtidigt kvarstår frågan om vilka belopp som eventuellt ska betalas ut och vem som i slutändan ska betala för föroreningarna och de personskador som nu i skadeståndsrättslig mening uppstått till följd av dem. Enligt Pär Dalhielm, vd på Svenskt Vatten, bör det ansvaret ligga på förorenaren. – Det finns flera områden som är förorenade med PFAS som ingen sanerar. Förorenarens bristande ansvar innebär att kostnader och åtgärder i stället läggs över på de som drabbas. Inom branschen har vi sedan flera år utvecklat och investerat i kontroll och reningstekniker för att säkerställa robust vattenförsörjning. Kostnader som Sveriges invånare får stå för i stället för den som orsakat skadan. Vi behöver förtydliga vad som gäller med principen om att förorenaren betalar och vem som har ansvaret för att sanera på andra platser, säger han.

 • Låt det vara lätt att göra rätt, men glöm inte motivationen

  Kämpar din organisation med att exempelvis få kunderna att spara på vattnet? Då vet du hur svårt det kan vara att ändra folks inbitna vanor. Men det finns knep att ta till för att driva beteendeförändringar, enligt psykologen Niklas Laninge som medverkar på kommunikationskonferensen i januari 2024.

 • P125 Vattenmätare finns nu i Vattenbokhandeln

  En ny publikation har släppts i Vattenbokhandeln. Denna gång är det fråga om P125 Vattenmätare, som är en revidering och vidareutveckling av P100 Kallvattenmätare. Publikationen, som främst riktar sig till VA-organisationer, omfattar mätning av dricksvatten för både debitering och övervakning av vattenledningsnätet. Arbetet med projektet har utförts av experter från såväl Svenskt Vatten som medlemsorganisationer och projektletts av Anne Adrup från Sweco.

 • ”AI är en förlängning av vår kapacitet”

  Behövs VA-kommunikatören om tio år? Många är bekymrade inför framtiden, enligt Petronella Barvaeus, digital strateg på Maniola och en av talarna på kommunikationskonferensen i januari. Även om generativ AI kan ersätta många av människans kognitiva förmågor, gör tekniken sig bäst som en förlängning av människans kapacitet. Och kommunikatörerna ligger bra till.

 • Strålkastarljuset riktat mot VA-juridiska frågor på branschens eget forum

  Nyheter, aktuella frågor, EU-direktiv och kommande krav fanns på agendan när drygt 160 VA-juridiskt intresserade deltagare samlades på Elite Hotel Marina Tower för årets VA-Juridiskt Forum. Att årets stora nederbördsmängder satt sina spår blev tydligt redan under konferensens första dag. Då framgick det att ett ämne var extra efterfrågat – dagvattenhantering. Särskilt aktuell blir kanske frågan med tanke på att samtliga kommuner ska ha en vattentjänstplan på plats vid årsskiftet, något Sollentuna kommun är väl på väg mot. Företrädare för kommunen var på plats för att dela med sig av sin process och några handfasta tips att nyttja under resans gång. – De generella medskicken vi har till er alla är att utgå från den egna kommunens behov, var modiga och skapa en produkt som är meningsfull för er, berättade Towe Holmborn, vattensamordnare på Sollentuna kommun.

 • Vattenstämman 2024 tar sikte på konflikter och prioriteringar i en ny tid

  I en tid av ekonomisk turbulens och stora utmaningar står Sveriges kommuner inför komplexa val kring vattenförsörjning. Vattenstämman 2024, som arrangeras tillsammans med Kungsbacka, Mölndal och Härryda kommuner, blir arenan för politiska beslutsfattare och experter att mötas och utforska brännande aktuella ämnen som investeringar, krisberedskap och klimatförändringar. Målet är att ge underlag för långsiktiga och välgrundade beslut i en tid av utmaningar. Anmälan till Vattenstämman öppnar i slutet av januari.

 • EurEau-kommitté samlades för att diskutera gemensamma frågor

  I förra veckan möttes medlemmar i EurEau-kommittén för EU-frågor gällande juridik, ekonomi och tillgångsförvaltning (EU3) i Dublin. Från Svenskt Vatten deltog Erik Karlsson, strateg för ledningsnät och tillgångsförvaltning, och Sarah Berwick, senior miljöjurist, på mötet. Efter sammankomsten är det några specifika frågor som framträder som särskilt prioriterade. – Det var tydligt att PFAS-frågan blir en allt större fråga i fler länder. Såväl Frankrike som Belgien lyfte höga nivåer som ett stort problem. Det finns inte minst en förtroendeaspekt som behöver diskuteras, särskilt nu när gränsvärdena hamnar under luppen i och med dricksvattendirektivet, säger Erik.

 • Utblick Europa

  Med start den 30 november pågår FN:s klimattoppmöte COP 28 i Dubai, Förenade Arabemiraten. Förberedelserna inför toppmötet har präglat EU-arbetet den senaste tiden, inte minst genom omröstningen om EU-kommissionens mandat till mötet. Den årliga klimatfinansieringen som klubbades igenom under COP 15 hamnade då i fokus eftersom löftet om en fond för skador och förluster ännu inte infriats. Utöver COP 28 fortsätter förhandlingarna om avloppsdirektivet, förslaget om en ny växtskyddsförordning har röstats ner i EU-parlamentet och EurEau-kommittén EU3 har samlats i Dublin med två Svenskt Vatten-anställda på plats.

 • Europeisk samverkan på avloppskommitténs radar

  Det händer mycket inom EU för tillfället – inte minst väntar ett beslut kring det reviderade avloppsdirektivet i början av nästa år. För att stärka den internationella samverkan gav sig därför Svenskt Vattens avloppskommitté i väg på studieresa till Tyskland och Nederländerna. Där fick de tillfälle att diskutera både likheter och olikheter länderna emellan. – Det är ganska mycket tradition i VA-branschen. I Sverige gör vi på ett sätt, i Tyskland på ett annat och i Nederländerna ytterligare ett. Resan gav oss möjlighet att se och uppleva processer som inte är så vanliga i Sverige, berättar Klara Westling, expert inom avlopp och miljö som var med på resan.

 • Regeringsutredningen Vattenfrågor vid planläggning och byggande otillräcklig trots bra förslag om dagvatten

  Utredningen ”Vattenfrågor vid planläggning och byggande” (SOU 2023:72) föreslår i ett betänkande nya regler för hantering av dagvatten. Vattenkvalitet är en av huvudfrågorna. I ett särskilt yttrande menar Svenskt Vattens expert Peter Sörngård att dagvatten i befintlig bebyggelse är ett kvarstående tillkortakommande.