Hoppa till huvudinnehåll

Senaste nyheterna från Svenskt Vatten

 

 • Svenskt Vatten söker: Chef Vattentjänster och policyutveckling

  Den nuvarande chefen för Vattentjänstenheten, Mikael Larsson, har fått ett nytt spännande arbete och kommer att lämna Svenskt Vatten i mitten på juli. Vattentjänstenheten söker därför en efterträdare. Enheten består av erfarna personer med stark motor och hög kompetens inom sina sakområden (juridik, miljö, teknik, vatten och policyutveckling).

 • Utkast remissvar till de nya dricksvattenföreskrifterna

  Livsmedelsverket har tagit fram förslag till nya dricksvattenföreskrifter som ska implementera delar av det nya dricksvattendirektivet (EU) 2020/2184 i Sverige. Förslaget skickade ut på remiss 2022-05-06.

 • Sju nya SVU-projekt

  Svenskt Vatten Utveckling (SVU) har beviljat stöd till sju projekt som kommer undersöka hur mikrobiologiska och kemiska risker kan mätas i dricksvatten, utvärdera olika tillvägagångssätt för täthetsprovning av trycksatta VA-ledningsnät, beräkna samhällsekonomiska kostnader på grund av tillskottsvatten, bidra till klimatarbetet genom att optimera driftstrategier för att minska lustgasutsläpp och visa på hur tillståndsbaserat underhåll av luftare kan minska energianvändning, samt ta fram en sammanställning över kunskap och erfarenheter från MBR-pilotprojektet vid Hammarby Sjöstadsverk och ett kunskapsunderlag om slamhygienisering.

 • Premiär: Svenskt Vattens Valbarometer 2022

  Vad de olika riksdagspartierna tycker i viktiga vattenfrågor får man veta med hjälp av Svenskt Vattens Valbarometer. Något svar kanske blir avgörande för vem du lägger din röst på i valet i september.

 • Anders Finnson: maj månads Brysselbrev

  Tornseglarna anlände till Bryssel i veckan. Onekligen är Bryssel även ett sätt att få en tidigare försommar. Jämfört med hemma i mälardalslandskapen så ligger det mesta ca 3-4 veckor före här. Tornseglarnas svirrande i luften blev en fantastisk avslutning på veckan som inleddes med Svenskt Vattens så spännande Vattenstämma med 500+ deltagare.

 • Vattenstämman: Slarva inte bort en rejäl katastrof*

  Årets Vattenstämma genomfördes ett stenkast från vattnet med Stockholms bästa utsikt på Saltsjöqvarns kaj och vissa kvällsaktiviteter förlagda till Stockholms stadshus. Så här i "post-covidtider" var vi över 500 deltagare på plats och ca 100 digitala deltagare.

 • Remissvar om Livsmedelsverkets nya dricksvattenförskrifter

  Remissen skickades ut den 6 maj och ska besvaras senast 17 juni.

 • Kranmärkningen fortsätter

  Vi hoppas att alla fortsätter arbetet med Kranmärkt som är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten. Genom kranmärkningen visar man att man tar ställning för en bättre miljö och inspirerar andra att också välja kranvatten.

 • Statsbidrag för naturolyckor

  Har kommunen bebyggda områden som hotas av naturolycka, områden där marken har för låg stabilitet och behöver förstärkas eller områden som behöver skydd mot översvämning? Då har kommunen möjlighet att söka statligt bidrag till förebyggande åtgärder.

 • Svenskt Vatten Television: Om innovationer inom VA

  Tidig på morgonen (onsdag 4 maj) kunde man lyssna på Birgitta Olofsson, Kenneth M. Persson och Klara Westling när de i ett halvtimmes direktsänt studiosamtal diskuterade vad som behövs för att öka innovationstakten inom VA.