Hoppa till huvudinnehåll

Senaste nyheterna från Svenskt Vatten

 

 • Status gällande vattensituationen i Sverige

  Svenskt Vatten uppdaterar och reviderar informationen om vattensituationen i Sverige fortlöpande. Flera kommuner har bevattningsförbud och många kommuner har gått ut med en uppmaning om vattenbesparing.

 • Cirkulär vattenförsörjning i Simrishamn

  Ur Vattenmagasinet nr 3 2019. En unik anläggning som tar hand om läkemedelsrester och andra mikroföroreningar har just tagits i drift vid Stengårdens reningsverk i Simrishamn. Nästa år ska kommunen även uppgradera sitt reningsverk i Kivik med en annan typ av toppmodern reningsteknik. Gemensamt för anläggningarna är att avloppsvattnet i framtiden kan omvandlas till en nyttig resurs.

 • Slutet på myggplågan inom räckhåll

  Ur Vattenmagasinet nr 3 2019. Fjädermygg är ett känt problem i många avloppsreningsverk landet över. På vissa ställen är myggtätheten så hög att det klassas som arbetsmiljöproblem. Det går knappast att vistas i anläggningarna. Men nu finns lösningen inom räckhåll och bollen ligger hos Kemikalieinspektionen (KEMI).

 • Mikael Larsson anställs som managementstrateg hos Svenskt Vatten

  Mikael är civilekonom och har hittills främst arbetat inom energisektorn. Han har erfarenhet av att vara företagsledare (VD) i kommunalt bolag, men har även arbetat inom statliga bolag samt i kommunal förvaltning. Under en kortare tid har han även arbetat som konsult. Han har således en bakgrund som innebär kunskaper och förståelse för beslutsfattande liksom företagsledning, ekonomi, ledarskap och managementfrågor.

 • Vattnet i fjällen går att lita på

  Ur Vattenmagasinet nr 3 2019. Vad som började som en liten akademisk förening har idag växt till en av landets största folkrörelser med ca 235 000 medlemmar. Grundtanken är densamma som för 130 år sedan: att få fler människor att upptäcka Sverige.

 • Dokumentation och intervjuer från Vattenstämman i Örebro

  Flertalet presentationer och filmade intervjuer från årets Vattenstämma finns nu att ta del av.

 • Vatten är viktigt inför EU-valet – det här vill vi att Sveriges EU-parlamentariker ska göra

  Inför EU-valet har Svenskt Vatten och de Europeiska Vattenbolagens organisation, EurEau, tagit fram en kort sammanfattning om vad vi vill ska hända inom vattenområdet i EU den kommande mandatperioden 2019-2024.

 • Minska metanutsläppen från biogasanläggningar

  Anslut er till Avfall Sveriges och Svenskt Vattens samverkansprojekt Egenkontroll metanemissioner och medverka till minskade utsläpp av metan från biogasanläggningar. Genom deltagande i nya Egenkontroll metanemissioner får er verksamhet stöd i att på ett systematiskt sätt identifiera och reducera utsläpp av metan till atmosfär och därmed mildra klimatförändringar.

 • Ha koll på sommarens vattenläge

  I delar av Sverige pågår skogsbränder redan i april. Orsaken är att det är torrt i markerna till följd av vattenbrist. I förlängningen kan detta även bli ett problem för vattenförsörjningen för vissa delar i landet.

 • NORDIWA-konferensen om avloppsrening, dagvatten och miljö, 23-25 september 2019 i Helsingfors nu öppet för anmälan

  Med NORDIWA 2019 vill vi nå alla inom VA-branschen som arbetar med avlopp, dagvatten och vattenmiljöfrågor. NORDIWA är Nordens bästa arena för att lära, nätverka och diskutera praktiska erfarenheter och utveckling.