Senaste nyheterna från Svenskt Vatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Senaste nyheterna från Svenskt Vatten

 

 • Vattenbranschens innovationsprogram WAVE beviljat

  Nu står det klart att innovationsprogrammet WAVE är ett av fem program som får finansiering genom Impact Innovation. Tillsammans med Research Institutes of Sweden (RISE), IVL Svenska Miljöinstitutet, Stockholm Environment Institute (SEI), Linköpings Science Park och Lunds universitet kommer Svenskt Vatten att vara en drivande aktör i WAVE. Även ett flertal medlemmar ingår i programmet som syftar till att åstadkomma hållbart vatten för alla.

 • Konkreta utmaningar på agendan när Dala VA tog emot VA-beredskapsutredningen

  Det har varit en uttalad strategi från VA-beredskapsutredningens sida att besöka VA-verksamheter och få en dos av verkligheten. I början av februari besökte de som en del av arbetet därför Dala VA, en ekonomisk förening bildad för en fördjupad samverkan mellan VA-huvudmän i Dalarna. Jenny Fredby är chef för Planering och Utredning på bolaget Dala Vatten och Avfall och medverkade vid mötet. Hon lyfter vikten av att utredningen är tillsatt – och inte minst att de tar del av utmaningarna som finns hos VA-huvudmän runtom i landet. – Det är mycket bra att utredningen säkerställer en stor geografisk upptagningsförmåga med perspektiv från norr till söder. Det är viktigt att de tar del av konkreta utmaningar som VA-huvudmän ställs inför givet omvärldsläget och inom beredskapsfrågorna, säger Jenny.

 • Gå i mars för allas rätt till rent vatten

  703 miljoner människor saknar tillgång till rent vatten i dag. För att uppmärksamma vattenkrisen och hur den påverkar de miljoner flickor och kvinnor som dagligen tvingas hämta vatten, drar WaterAid i gång kampanjen March for Water den 1 mars. Kampanjen sträcker sig över hela mars månad och involverar företag, kommuner, skolor och privatpersoner som tävlar om antal samlade steg i kampanjappen. Eliya Lundin är säljansvarig för strategiska företagssamarbeten på WaterAid och han vill särskilt lyfta kommunutmaningen för Svenskt Vattens medlemmar. – Kommunutmaningen är en utmaning till Sveriges alla kommuner att samla så många steg som möjligt för att belysa vattenkrisen, förklarar Eliya Lundin.

 • MSB identifierar fem nya områden med betydande risk för översvämning

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har publicerat sin översyn av områden med betydande risk för översvämning. Totalt innehåller den 26 områden varav fem är nytillkomna sedan den senaste översynen år 2018. De nya områdena är Gävle, Sundsvall, Eskilstuna, Västerås och Varberg. Samtidigt försvinner fyra områden från listan.

 • Flera undersökningar öppna i VASS

  Nu öppnar vi undersökningarna för Drift, Biogas och Revaq i VASS. Var med och bidra till kunskapshöjning i branschen genom att lämna dina svar.

 • Statens insats för allmänna vattentjänster granskas

  Riksrevisionen granskar statens insats inom allmänna vattentjänster för att utvärdera om en revision krävs. Beslutet om granskningen baseras på statens viktiga roll i att ge kommunerna goda förutsättningar att tillgodose behovet av vattentjänster. Svenskt Vatten är en av flera aktörer som kommer att bidra till granskningen. Hos oss axlar Ulf Thysell rollen som kontaktperson.

 • Sista chansen att svara på kompetensförsörjningsenkäten

  Svenskt Vattens enkät om kompetensförsörjning inom VA stänger i övermorgon fredag 16 februari kl 23.59. Svarstiden är något förlängd för att så många som möjligt ska kunna ge sina svar på en av branschens riktigt stora utmaningar: Att rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens. Resultatet kommer att redovisas under Vattenstämman 14-15 maj.

 • Många frågetecken kring det reviderade avloppsdirektivet

  När EU-parlamentet i förra veckan började släppa resultatet av förhandlingarna om avloppsdirektivet var förväntan hög. Direktivets betydelse och omfång gör att slutförhandlingarna lockar stort intresse från VA-sektorn. Det märker även vi på Svenskt Vatten då antalet frågor om innehållet och vad direktivets införande kommer att innebära i praktiken ökat lavinartat den senaste tiden. Dock är det allt för tidigt för att kunna uttala sig om såväl det fullständiga innehållet som påverkan från införandet – än dröjer konkreta krav åtminstone något år. – I princip är förhandlingarna färdiga, nu inväntar vi den offentliga publiceringen och därefter införandet i svensk lagstiftning vilket kan dröja ytterligare ett – två år, säger Peter Sörngård, expert inom avlopp, miljöfrågor och havs- och vattenförvaltningen på Svenskt Vatten. För att underlätta för våra medlemmar kommer vi att arrangera ett webbinarium under förmiddagen den 10 april. Under sammankomsten kommer vi att dela med oss av det vi vet kring direktivets innehåll och besvara branschens informationsbehov.

 • ”Forskning och innovationer allt viktigare för VA-branschen!”

  I början av februari samlades VA-Sveriges forsknings- och innovationsintresserade i Uppsala för att utforska nya lösningar under en konferens anordnad av de fyra Svenskt Vatten-finansierade forskningsklustren. Med klimatförändringar som en pådrivande faktor är det tydligt att VA-branschen spelar en avgörande roll för att säkerställa tillgången till vatten. Forskning och innovation är nyckeln till att möta dessa utmaningar.

 • Vad vet VA-kunderna om vatten?

  För att ta tempen på kunskaper och attityder kopplade till vattenfrågan, genomförde Origo Group under hösten en målgruppsanalys för Svenskt Vattens och medlemmarnas räkning. Resultatet presenterades på kommunikationskonferensen i januari.