Hoppa till huvudinnehåll

Senaste nyheterna från Svenskt Vatten

 

 • Svenskt Vattens remissvar till kommunutredningen (utkast)

  Svenskt Vatten kommer att besvara remissen om Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (kommunutredningen) SOU 2020:8. Remissvaret ska vara inlämnat senast den 30 september. Vi har nu tagit fram ett utkast till remissvar som publiceras här.

 • Ny statistik om avlopp

  Det märks i Statistiska Centralbyråns/SCB) statistik om avloppsreningsverk och utsläpp att befolkningen ökar i tätorterna.

 • Debatt: EU:s vattendirektiv måste ändras

  EU:s värdefulla vattendirektiv behöver justeras. Annars hindras Sveriges mest effektiva reningsverk med risk för sämre vattenmiljö. Det skriver Anders Knape, ordförande SKR, och Elisabeth Unell, ordförande Svenskt Vatten.

 • Bemanning under sommaren

  Svenskt Vattens kontor är öppet i sommar. Frågor från media eller andra hänvisas till följande personer under följande veckor.

 • Nationella Dricksvattenkonferensen - Online

  Under tre tillfällen under hösten, närmare bestämt: 30 september, 7 och 14 oktober (kl 10.00 - 12.00) kommer du att ha möjlighet att ta del av flera av de aktuella ämnena som vi skulle diskuterat på plats i Visby.

 • Det kommunala vattnet är fortfarande för billigt

  I Sverige har vi vant oss vid världens mest exklusiva lyx, rent kranvatten och fungerande avloppsrening. Förutsättningarna att leverera hållbara vattentjänster över tid ändras dock i takt med att samhället förändras. Den samhällskritiska men osynliga infrastruktur som förser oss med rent dricksvatten och renar vårt avloppsvatten, VA-systemen, behöver uppgraderas och anpassas till bland annat ett förändrat klimat och en ökande befolkning.

 • Svenskt Vattens VD tar plats i WaterAid Sveriges styrelse

  Pär Dal­hielm är VD på Sven­skt Vat­ten, en bran­sch- och ex­per­tor­gan­i­sa­tion som rep­re­sen­terar alla kom­muner och VA-or­gan­i­sa­tioner i Sverige.

 • Projekt som tar avstamp i framtidsutmaningar

  Svenskt Vatten har under 2010-talet arbetat med att beskriva ett ökat investeringsbehov i VA-systemen. Behovet uppstår till exempel när städer växer och underhåll av ett befintligt ledningsnät ökar. Likaså kommer klimatförändringar att påverka framtida investeringar. Svenskt Vattens Managementkommitté (MAK) har beställt två projekt med spännande frågeställningar som kan ge bra underlag för diskussioner om framtida satsningar hos många medlemsorganisationer.

 • Nationell vägledning för vädervarningar

  I april 2021 övergår SMHI till ett förnyat vädervarningssystem för att uppnå mer relevanta vädervarningar och med det ge samhället ett bättre planeringsunderlag inför besvärliga vädersituationer.

 • ”Ensidiga argument i debatt om slam”

  Slamgödning tillför växtnäring och mullämnen som jordbruket efterfrågar och det är viktigt att relevant myndighet sätter ner foten var gränserna ska vara. Det skriver företrädare för återvinningsindustrin tillsammans med Svenskt Vatten i en slutreplik.