Hoppa till huvudinnehåll

Senaste nyheterna från Svenskt Vatten

 

 • Uppdaterad information angående Corona/covid-19

  Vi uppdaterar löpande hemsidan med information som vi fått verifierad från ansvarig myndighet.

 • Coronavirus – ingen särskild risk för VA-personal

  Av Folkhälsomyndighetens information framgår att spridning av coronaviruset som orsakar covid-19 i huvudsak tros ske genom kontaktsmitta eller via droppar i luften från hostningar och nysningar och inte via vatten eller avlopp.

 • Vattenstämman i Kalmar 12–13 maj 2020 ställs in

  Svenskt Vatten har beslutat att ställa in årets Vattenstämma i Kalmar på grund av Coronaviruset. Läs mer och se videon från Svenskt Vattens vd.

 • Konferensen Rörnät & Klimat kommer igen

  På grund av regeringsbeslut för att minska spridning av Coronavirus var vi tvungna att ställa in årets konferens. Svenskt Vatten beklagar förstås det missade tillfället till möten och kunskapsförmedling, men planerar redan för framtiden.

 • Svenska montern fulltecknad på IWA World Water Congress & Exhibition

  Den 18-23 oktober 2020 står Köpenhamn värd för världens största VA-kongress och mässa.

 • Inga bevis för överlevnaden av COVID-19-viruset i dricksvatten eller avloppsvatten

  I en rapport från WHO och Unicef, 3 mars 2020, "Water, sanitation, hygiene and waste management for COVID-19" framgår att det för närvarande inte finns några bevis för att COVID-19 viruset överlever i dricksvatten eller avloppsvatten. Nedan finner du en översättning av de viktigaste av rapportens budskap.

 • Replik i Aftonbladet om återföring av mull och näringsämnen

  Läs Svenskt Vattens och Återvinningsindustriernas gemensamma replik i Aftonbladet om återföring av mull och näringsämnen - budskapet är Sprid kunskap istället för rädsla.

 • Många bra åtgärdsförslag mot övergödning

  Idag blev Övergödningsutredningen klar. Utredningen hade i uppdrag att föreslå hur övergödningen av kustvatten, sjöar och vattendrag kan minska genom stärkt lokalt åtgärdsarbete, t.ex. genom incitament för att göra mer än nuvarande lagstiftning kräver och undanröja hinder.

 • Översvämningar i Halland även en VA-fråga

  Våta fötter eller torra strupar, orsakerna bakom är desamma. Det är inte länge sedan torkan vållade stora rubriker. Nu svämmar det över i Västsverige. Perioder av ”för mycket och för lite vatten” kommer ske oftare. Utmaningar som kräver samverkan och åtgärder av flera samhällsaktörer, såväl privata, offentliga och politiska. Problemen är långt från lösta.

 • Efsa föreslår skärpt bedömning av PFAS-ämnen

  Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa, har efter studier kommit med ett förslag på ny bedömning av riskerna med fyra PFAS-ämnen - PFOA, PFNA, PFHxS och PFOS. Den nya bedömningen var väntad och innebär att Livsmedelsverkets gräns för PFAS-ämnen i dricksvatten kan behöva ses över.