Hoppa till huvudinnehåll

Senaste nyheterna från Svenskt Vatten

 

 • (S)-motion om ökat statligt stöd till VA

  Flens kommunalråd Ann-Charlotte Munter (S) är en av initiativtagarna till den motion, ”Skapa ökade ekonomiska möjligheter till upprustning av befintliga vatten- och avloppsledningar” som Sörmlands partidistrikt skickat till den socialdemokratiska partikongressen i Göteborg 3-7 november.

 • Viktigaste innovationen för kommunalt VA

  Genom en enkel omröstning och med ett fint pris tänkte Svenskt Vatten ta reda på vilken som uppfattas som den viktigaste innovationen för kommunalt VA.

 • Hallå där, Maria Antonsson (MP)

  Miljöpartiets kongress 15-17 oktober innehöll en rad motioner i olika vattenrelaterade frågor. Maria Antonsson (MP) är ordförande för Stockholm Vatten och Avfall, sitter i Svenskt Vattens styrelse och var också delegat till kongressen. Här är några av hennes reflektioner:

 • Klimatneutral VA i teve

  Det direktsända studiosamtalet 28 oktober i Svenskt Vatten Television handlar om Klimatneutral VA-bransch 2030. Målet är att den totala gemensamma klimatpåverkan från VA-organisationernas anläggningar ska vara netto-noll till 2030.

 • Så här ska EU:s nya dricksvattendirektiv införas

  Boverket ska få ett samordnande ansvar för frågan om material i kontakt med dricksvatten. Livsmedelsverket föreslås få i uppdrag att svara för rapportering till EU av läckage. Havs- och vattenmyndigheten ska ta fram en eventuell handlingsplan för att minska läckaget. Vattenmyndigheterna ska få utökade uppgifter och ansvar för att genomföra riskbedömningar och riskhantering.

 • Uppsala Vatten är inte förorenare – men ska ändå betala?

  Idag kom domen i mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt i det uppmärksammade PFAS-målet (målnummer M4190-19) där Uppsala Vatten stämt Försvarsmakten på 252 miljoner kronor. Stämningen avsåg skadestånd för Uppsala Vattens kostnader för rening av det giftiga ämnet PFAS som av Uppsala Vatten har hävdats härröra från Försvarsmaktens verksamhet vid Ärna Flygflottilj. Uppsala Vatten förlorade målet och ska nu betala rättegångskostnader om 8 332 026 kr till Försvarsmakten.

 • Projektledare inom området för avancerad rening på svenska avloppsreningsverk

  Svenskt Vatten söker projektledare till Beställargrupp för minskade utsläpp av läkemedelsrester, mikroplaster och andra föroreningar via avloppsreningsverk.

 • Välkommen på årets möte inom det nationella nätverket för fosfor och andra avloppsresurser

  Den 16 december bjuder Svenskt Vatten för femte året i rad in till inspirerande föreläsningar, en inblick i politikens värld både nationellt och inom EU samt spännande diskussioner med både forskare och teknikutvecklare. Dessutom får vi en inblick i LKAB:s planer på att återvinna fosfor från deras restprodukter.

 • Budgetbeslut bör följa EU-lagstiftning

  Svenskt Vatten välkomnar att regeringen vill öka anslagen för åtgärder som rör havs- och vattenmiljön samt att Centerpartiet och Moderaterna vill öka anslagen mer än regeringen. Ökade anslag behövs.

 • Svets-utbildning enligt EWF - nya tillfällen under hösten

  Nu finns fler tillfällen för vår nya och efterfrågade svets-utbildning. Utbildningen ger EWF-certifikat och lever upp till de nya krav som ställs i AMA, samt i branschen i övrigt.