Hoppa till huvudinnehåll

Senaste nyheterna från Svenskt Vatten

 

 • Uppdaterad information: Just nu har 28 kommuner bevattningsförbud

  Svenskt Vatten samlar in, uppdaterar och reviderar information om vattensituationen i Sverige fortlöpande. Flera kommuner har bevattningsförbud och många kommuner har gått ut med en uppmaning om vattenbesparing.

 • Kretsloppet i Borås uppdateras

  Ur Vattenmagasinet nr 3 2019. Borås Energi och Miljö har tagit på sig en viktig roll i samhället att bidra till en långsiktigt hållbar stad. Nu satsar det kommunala bolaget på ett nytt kraftvärmeverk och ett nytt avloppsreningsverk i anslutning till den tidigare etablerade avfallsanläggningen på Sobacken sju kilometer söder om centrala Borås. Det handlar om en investering på 3,7 miljarder kronor.

 • NORDIWA om avloppsrening, dagvatten och miljö, 23-25 september 2019 i Helsingfors

  NORDIWA är Nordens bästa arena för att lära, nätverka och diskutera praktiska erfarenheter och utveckling. Med NORDIWA 2019 vill vi nå alla inom VA-branschen som arbetar med avlopp, dagvatten och vattenmiljöfrågor.

 • Polygiene hotar med stämning på en miljon kronor

  Svenskt Vattens kampanj mot onödig, miljöfarlig användning av silverprodukter hotas med stämning och vite. Om inte Svenskt Vatten omedelbart upphör med uppmaningar att inte använda till exempel träningskläder behandlade med silver kommer tillverkaren Polygiene att lämna in en stämningsansökan till Patent- och marknadsdomstolen. Svenskt Vatten kommer att fortsätta arbetet att få bort giftiga ämnen ur vattnets kretslopp.

 • Rening av läkemedelsrester - de får bidrag 2019

  Nu är det beslutat vilka som får statliga medel för att på sikt minska utsläpp av läkemedelsrester till hav, sjöar och vattendrag. Sammanlagt fördelas 57 miljoner kronor ur regeringens satsning på avloppsreningsverk för att minska utsläpp av läkemedelsrester och andra miljögifter.

 • Cirkulär vattenförsörjning i Simrishamn

  Ur Vattenmagasinet nr 3 2019. En unik anläggning som tar hand om läkemedelsrester och andra mikroföroreningar har just tagits i drift vid Stengårdens reningsverk i Simrishamn. Nästa år ska kommunen även uppgradera sitt reningsverk i Kivik med en annan typ av toppmodern reningsteknik. Gemensamt för anläggningarna är att avloppsvattnet i framtiden kan omvandlas till en nyttig resurs.

 • Slutet på myggplågan inom räckhåll

  Ur Vattenmagasinet nr 3 2019. Fjädermygg är ett känt problem i många avloppsreningsverk landet över. På vissa ställen är myggtätheten så hög att det klassas som arbetsmiljöproblem. Det går knappast att vistas i anläggningarna. Men nu finns lösningen inom räckhåll och bollen ligger hos Kemikalieinspektionen (KEMI).

 • Mikael Larsson anställs som managementstrateg hos Svenskt Vatten

  Mikael är civilekonom och har hittills främst arbetat inom energisektorn. Han har erfarenhet av att vara företagsledare (VD) i kommunalt bolag, men har även arbetat inom statliga bolag samt i kommunal förvaltning. Under en kortare tid har han även arbetat som konsult. Han har således en bakgrund som innebär kunskaper och förståelse för beslutsfattande liksom företagsledning, ekonomi, ledarskap och managementfrågor.

 • Vattnet i fjällen går att lita på

  Ur Vattenmagasinet nr 3 2019. Vad som började som en liten akademisk förening har idag växt till en av landets största folkrörelser med ca 235 000 medlemmar. Grundtanken är densamma som för 130 år sedan: att få fler människor att upptäcka Sverige.

 • Dokumentation och intervjuer från Vattenstämman i Örebro

  Flertalet presentationer och filmade intervjuer från årets Vattenstämma finns nu att ta del av.