Hoppa till huvudinnehåll

Senaste nyheterna från Svenskt Vatten

 

 • Svenskt Vattens snabba kommentarer till budgetpropositionen

  Med regeringsförklaringen som fond noterar Svenskt Vatten att annat än miljö- och vattenfrågor ligger högst upp på regeringens agenda. Inte heller klimatanpassning förefaller särskilt prioriterat.

 • Hur ser det ut på EU-fronten?

  Just nu pågår sammansättandet av en ny EU-kommission och diskussionerna i media handlar väldigt mycket om de föreslagna svenska och grekiska kommissionärernas uppdrag.

 • Hållbarhetsindex (HBI) 2019 är öppnad

  Idag, måndag den 2:a september, öppnar undersökningen hållbarhetsindex 2019 och är öppen t o m den 14:e oktober.

 • Sverige stäms i EU-domstolen för brott mot avloppsdirektivet

  I värsta fall kan brotten mot det 30 år gamla avloppsdirektivet sluta med vite på flera hundra miljoner, pengar som i så fall kan komma att tas från miljödepartementets budget. EU-kommissionen hävdar att ett antal svenska reningsverk inte uppfyller kraven i direktivet. Svenskt Vatten menar att kommunerna följt och agerat enligt svenska statens regelverk, där råder inget tvivel. Samtidigt menar Svenskt Vatten att EU driver föråldrade och irrelevanta krav utan att sätta miljönyttan i första rummet.

 • Dags att anmäla sig till höstens kurser

  Svenskt Vatten erbjuder flera kortare och längre utbildningar inom VA-området. Nu är det dags att anmäla sig till höstens kurser, det finns till exempel platser kvar på följande utbildningar:

 • Pågående och tilltänkta förstärkningar hos Svenskt Vatten

  I ljuset av vår nya strategi har vi inlett ett arbete med att ytterligare förstärka kompetens och bemanning. På så sätt kommer vi kunna allokera större kraft i vissa förändringsområden men också bygga oss en starkare röst och kapacitet för att driva vår strategi och verksamhet på lång sikt.

 • Webbutbildning för politiker - ny version!

  Nu finns webbutbildningen för politiker och förtroendevalda i tekniska nämnder, styrelser, osv. i en uppdaterad version. Utbildningen ger en god kunskapsgrund för beslut kring säkert dricksvatten, hållbar dagvattenhantering och ett klimatsäkert samhälle.

 • Broschyren "Minska företagets utsläpp av miljögifter" är uppdaterad

  Broschyren, som är baserad på Svenskt Vattens publikation "Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet" (P95), reviderades under våren 2019. Den vänder sig främst till miljöfarliga verksamheter.

 • Uppdaterad information: Just nu har 28 kommuner bevattningsförbud

  Svenskt Vatten samlar in, uppdaterar och reviderar information om vattensituationen i Sverige fortlöpande. Flera kommuner har bevattningsförbud och många kommuner har gått ut med en uppmaning om vattenbesparing.

 • Kretsloppet i Borås uppdateras

  Ur Vattenmagasinet nr 3 2019. Borås Energi och Miljö har tagit på sig en viktig roll i samhället att bidra till en långsiktigt hållbar stad. Nu satsar det kommunala bolaget på ett nytt kraftvärmeverk och ett nytt avloppsreningsverk i anslutning till den tidigare etablerade avfallsanläggningen på Sobacken sju kilometer söder om centrala Borås. Det handlar om en investering på 3,7 miljarder kronor.