Hoppa till huvudinnehåll

Senaste nyheterna från Svenskt Vatten

 

 • Trygg leverans men många källaröversvämningar under 2021

  Under ett år som i övrigt dominerats av trygg leverans sticker antalet inrapporterade källaröversvämningar ut i VASS Drift 2021. Jämfört med föregående år har de nästan tredubblats, från 0,9 till 2,6 källaröversvämningar per 1 000 anslutna serviser. Det är en direkt följd av nederbörden och ett varsel om vad klimatförändringarna kan komma att innebära.

 • Reell risk för brist på fällningskemikalier

  Risken för brist på fällningskemikalier, både klorid- och sulfatbaserade, under året är nu påtaglig. Leveranssituationen är ansträngd och VA-organisationerna uppmanas att vidta förberedande åtgärder trots att det för närvarande inte råder akut brist. Svenskt Vatten är i kontakt med berörda myndigheter och departement i syfte att föra dialog och säkra fortsatta leveranser till VA-industrin.

 • Rekordstort biogasanvändande i fjol

  Efterfrågan på biogas är större än någonsin, framför allt inom industrin, som uppvärmningsbränsle och inom tunga långväga transporter. Under 2021 steg den svenska biogasanvändningen med 18 procent jämfört med 2020. Även den inhemska produktionen ökade, även om avloppsreningsverken stod för ett trendbrott i form av minskad framställning, främst orsakat av driftproblem på en av de större produktionsanläggningarna.

 • Tre förslag för att säkra Sveriges vattenförsörjning

  Vatten är ett avgörande försörjningssystem för Sverige. Trots de ökade krav som klimatförändringarna och plötsliga påfrestningar medför har vi under lång tid tagit vattnet för givet. För att möjliggöra fortsatt stabil vattenförsörjning krävs det breda överenskommelser på nationell nivå. Därför behöver den nya regeringen ta fram en blå färdplan med tre huvudsakliga åtgärdsområden för hur stat och kommuner i Sverige kan samverka för att säkra vattenförsörjningen i framtiden. – Resursfördelning, styrning och infrastruktur behöver hanteras med fler perspektiv framför ögonen än bara miljön. Sverige behöver en sammanhållen färdplan för våra vattentillgångar och hur dessa säkras och förädlas, säger Pär Dalhielm, VD på Svenskt Vatten.

 • Vattenverksundersökningen i VASS öppen från oktober

  För första gången sedan 2015 genomförs en heltäckande vattenverksundersökning av Svenskt Vatten. En komplett lägesbild kan endast nås genom våra medlemmar och är av yttersta vikt för det fortsatta bedrivandet av ett bra stöd- och påverkansarbete. Årets VASS Vattenverk kommer att öppna i oktober och pågår sedan under en månads tid. Rapporten som sammanställer resultatet publiceras under första kvartalet 2023.

 • Synpunkter på prövning av Försvarsmaktens verksamheter

  Försvarsmakten har hemställt till miljödepartementet om stora lättnader i miljökraven. Regeringen har tillsatt en utredning som ska redovisas senast 30 november 2022.

 • Kommunikationskonferensen 2022: ”Vi sitter alla i samma båt!”

  Under två fullspäckade dagar på Courtyard by Marriott gick årets kommunikationskonferens av stapeln. Med Rålambshovsparken som kuliss samlades drygt 80 kommunikatörer från runtom i landet för att reflektera, diskutera och inspirera kring kommunikation i en omvärld med allt dystrare tidningsrubriker. Det fysiska mötet med andra i liknande roller var tydlig och programmet genomsyrades av vikten av att samarbeta brett, öppet och tillitsfullt med våra gemensamma frågor. – Vi har olika förutsättningar, men samma behov i mycket, sa Sofia Barré, kommunikationschef på Svenskt Vatten.

 • Vattenförsörjning i medias blickfång

  En robust vattenförsörjning kan inte vänta. Det är budskapet som Svenskt Vatten förmedlar till kommande regering. Under den gångna helgen kommunicerades detta budskap via ett flertal medier. – Vi är bekymrade över den långsiktiga trenden och oförmågan att idag hantera de mer strukturella problemen, säger Pär Dalhielm, Svenskt Vattens VD i en intervju i SR P4 Extra.

 • Hela VA-världen samlad i Köpenhamn för IWA World Water Congress & Exhibition

  Efter ett extra år av väntan gick World Water Congress & Exhibition till sist av stapeln i Köpenhamn under förra veckan. Kongressen, som samlar den globala VA-sektorn, hade i år temat Water for smart liveable cities. Programmet med flera parallella innehållsspår bjöd på många höjdpunkter, men i centrum stod mötet med andra verksamma inom branschen med extra tyngdpunkt på det nordiska samarbetet.

 • Avloppsdirektivet högst upp på agendan under händelserik höst i Europa

  Inför Sveriges ordförandeskap i EU växlar det europeiska samverkansarbetet upp. Inte mindre än två stora förslag släpps av EU-kommissionen under oktober månad. Addera en EurEau-kongress på Malta och ett antal pågående processer kring PFAS så blir det tydligt att vi går en spännande höst till mötes på den europeiska scenen.