Hoppa till huvudinnehåll

Senaste nyheterna från Svenskt Vatten

 

 • Taxonomin bättre för VA än befarat

  I de delar av förslaget som antogs av EU-kommissionen 21 april har man lyft ur frågor om kärnkraft, fossilgas och jordbruk samtidigt som kritiken har varit skarp från diametralt olika utgångspunkter. Det visar hur svår och kontroversiell frågan om miljömässigt hållbara investeringar och finansiella produkter är. De avsnitt som direkt berör VA har inte ändrats sedan Svenskt Vatten tog del av läckta dokument i slutet av mars.

 • Vattenmiljön förtjänar bättre vattenförvaltning

  Vattenförvaltningen är felorganiserad. Det blir påtagligt synligt i remissen av vattenmyndigheternas förslag till miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram, som Svenskt Vatten är kritiska till. Målen för vattenmiljön kommer inte gå att nå, dricksvattentäkter riskerar att inte få det skydd de förtjänar och miljöskyddande reningsverk riskerar att inte få byggas ut.

 • Webbinarium: Från rening till resurs 17 maj

  Riksdagsnätverket Hållbar och Cirkulär VA anordnar ett webbinarium på temat framtidens resursverk. Deltar gör bland annat Svenskt Vattens vd Pär Dalhielm, Ulla Sandborgh och Åsa Domeij. Värdar är Betty Malmberg, Moderaterna och Magnus Ek, Centerpartiet.

 • Sverigeunikt upplägg för vattenprojekt i Katrineholm

  Katrineholms kommun och Sörmland Vatten inleder ett unikt samarbete med Amazon Web Services (AWS) där AWS direkt bidrar till infrastrukturinvesteringar om ca 35 miljoner kr när det gäller dagvattenhantering och VA-infrastruktur i kommunen. AWS bidrar bl a till skapandet av ett våtmarksområde vid Stora Djulö i Katrineholm.

 • Pär Dalhielm: Domen måste överklagas!

  Svenskt Vattens VD Pär Dalhielm svarar i en intervju på vad PFAS-domen betyder för VA-Sverige.

 • Taxor och priser för kommunalt VA år 2050

  I ett nytt, kommande projekt har Svenskt Vatten tagit initiativet till en kreativ och förutsättningslös diskussion om framtidens prismodell för VA. Samhällets krav, kundernas behov, beteendeförändringar och tillgång på vatten ställer nya krav på både tjänster och prissättningen av dessa. Taxans roll som enbart verktyg för finansiering behöver modifieras och utvecklas till att även bli ett styrmedel.

 • Vårproposition utan överraskningar

  Den gröna återstarten av ekonomin, som regeringen starkt lyfter fram i sitt förslag till vårändringsbudget, rymmer inga insatser med särskild betydelse för VA-branschen. De gröna investeringarna för klimatomställning och en fossilfri och cirkulär ekonomi riktas i huvudsak mot transportsektorn. Statens engagemang i vattenförsörjningen är fortsatt ljummet.

 • Årets mest cirkulära och hållbara rapport är inlämnad till regeringen

  Igår (14 april) överräckte Delegationen för Cirkulär Ekonomi genom ordförande Åsa Domeij, sin rapport Delegationens rapport 2021 - Förslag på styrmedel som kan påskynda omställningen till en cirkulär ekonomi till Miljö- och klimatminister Per Bolund.

 • Kenneth Johansson har gått bort

  Kenneth Johansson, tidigare VA-chef i Karlskrona, har hastigt lämnat oss efter en kort tids sjukdom.

 • Ronneby Miljö & Teknik blir skadeståndsskyldiga

  Blekinge tingsrätt dömer Ronneby Miljö & Teknik att ersätta de 165 personerna som stämt bolaget för personskada. Enligt domen som kom idag ska bolaget ersätta de drabbade för deras rättegångskostnader. Däremot behöver Ronneby Miljö & teknik inte betala ersättning för oro och ångest hos de drabbade.