Hoppa till huvudinnehåll

Senaste nyheterna från Svenskt Vatten

 

 • Ärkebiskopen, biogas, öl och NoDig

  I sista numret av Vattenmagasinet erbjuds på 88 fullmatade sidor dessutom reportage från det nyvalda EU-parlamentet, Malmö, Mörbylånga, London, Göteborg och Örebro.

 • Världstoalettdagen 19 november 2019

  Den 19 november varje år är det världstoalettdagen. Dagen instiftades av World Toilet Organization 2001 och är sedan 2014 en officiell FN-dag.

 • Nytt betänkande om framtidens kemikaliekontroll

  Idag presenterade Utredningen om kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen sitt betänkande till regeringen.

 • Beställargrupp för läkemedel och mikroplaster – rapporten för 2018-2019 klar

  I juni 2018 beviljades Svenskt Vatten bidrag av Naturvårdsverket för att bilda en beställargrupp för minskade utsläpp av läkemedelsrester, mikroplaster och andra föroreningar via avloppsreningsverk. Denna rapport utgör en slutlig redovisning av de aktiviteter som genomförts inom ramen för denna beställargrupp.

 • Anpassningsåtgärder för minskad sårbarhet av europeiska dricksvattenresurser

  Kenneth M Persson har skrivit en artikel som innehåller en kritisk granskning av anpassningsåtgärder för att minska sårbarheten hos europeiska dricksvattenresurser i förhållande till klimatförändringens tryck.

 • Debattartikel i Dagens Samhälle

  Svenskt Vattens Vd Pär Dalhielm skriver i en debattartikel att analysen av årets VA-taxor visar att höjningarna fortfarande är otillräckliga och att skillnaderna mellan kommunerna är stora.

 • Taxeundersökningen 2019 är publicerad

  Svenskt Vatten har sammanställt och analyserat hur avgifterna för vatten och avlopp (VA-taxorna) har utvecklats för år 2019. Ökningstakten gällande avgifter för kommunalt vatten och avlopp är fortsatt oroväckande låg. Det finns en svagt uppåtgående tendens, men den genomsnittliga höjningen för en normalvilla borde varit dubbelt så stor sett till de betydande investeringsbehoven.

 • Svenskt Vatten i riksdagen

  Den 1 oktober genomfördes ett seminarium i riksdagen om återföring av näringsämnen och mull från reningsverk till jordbruket. Svenskt Vatten hade tagit initiativet tillsammans med riksdagsledamöterna Betty Malmberg (M) och Maria Gardfjell (MP).

 • Användningen av biogas ökar kraftigt

  Intresset för biogas fortsätter att öka kraftigt i Sverige, visar ny statistik från Energimyndigheten. Det är subventionerad importerad biogas som täcker det stigande behovet medan ökningen i svensk produktion helt har avstannat. Nu måste svensk produktion stimuleras för att bli konkurrenskraftig, menar branschföreträdare.

 • Regeringen anslår medel till nationellt dricksvattenråd på Livsmedelsverket

  Livsmedelsverkets nuvarande samordningsuppdrag har breddats till att leda ett nationellt samordningsarbete av dricksvattenfrågor.