Hoppa till huvudinnehåll

Styrelse och valberedning

Svenskt Vattens styrelse består av 15 ledamöter som väljs på den ordinarie föreningsstämman. Styrelsen ansvarar för föreningens organisation medan den löpande förvaltningen sköts av en verkställande direktör enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Valberedningen består av sju ledamöter som nomineras på den ordinarie föreningsstämman.

Styrelse

Elisabeth Unell

Västerås stad (M)

Ordförande

E-post:
Telefon:
021-39 22 24
Mobiltelefon:
0768-72 22 33

Maria Antonsson

Stockholms stad (MP)

Miljöpartiet 

E-post:

Lena Blad

Gästrike Vatten

E-post:
Telefon:
026-175 155

Daniel Danielsson

Åre kommun (C)

E-post:

Sigrid De Geyter

Uppsala Vatten och Avfall AB

E-post:
Telefon:
018-727 93 00

Annika Huber

Hudiksvalls kommun (S)

 

E-post:

Mikael Jeansson

Tingsryds kommun (S)

E-post:
Mobiltelefon:
070-536 03 37

Claes Johansson

Göteborg (M)

E-post:
Mobiltelefon:
0739-86 09 71

Stefan Johansson

Skellefteå kommun

Vice Ordförande

E-post:
Telefon:
0910-73 64 72
Mobiltelefon:
070-224 15 84

Karl Lundgren

Kungsbacka kommun

E-post:
Telefon:
0300-83 46 14

Peter Lönn

Härryda kommun

E-post:

Joel Olthed

VA SYD

E-post:
Telefon:
040-635 10 00

Irene Oskarsson

Aneby kommun (KD)

E-post:
Telefon:
070-6444725
Mobiltelefon:
070-5744454

Ilmar Reepalu

Malmö (S)

E-post:
Mobiltelefon:
0705-14 02 91

Andreas Thunberg

Käppalaförbundet

E-post:
Telefon:
08-766 67 00

Revisorer

Anna Landerholm Granberg

Revisor, KPMG

E-post:
Mobiltelefon:
070-324 94 72

Fredrik Sjölander

Revisorsuppleant, KPMG

E-post:
Mobiltelefon:
070-529 95 26

Ulf Thysell

Lekmannarevisor, NSVA

E-post:
Telefon:
010-490 97 30

Ann-Sofie Wågström

Lekmannarevisor, Eskilstuna (S)

E-post:
Telefon:
016-710 2472
Mobiltelefon:
070-086 6501

Stefan Carpman

Lekmannarevisors suppleant, Sörmland Vatten

E-post:
Telefon:
0150-800 102

Mats Helmfrid

Lekmannarevisors suppleant, Lunds kommun (M)

E-post:
Mobiltelefon:
070-734 77 67

Valberedning

Johan Persson

Kalmar kommun (S)

Sammankallande

E-post:
Mobiltelefon:
070-374 43 03

Catharina Andersson

Upplands-Bro kommun (S)

E-post:
Mobiltelefon:
073-96 112 90

Lotta Edström

Sörmland Vatten och Avfall AB

E-post:
Telefon:
0150-800 130

Agneta Granberg

Göteborg stad (M)

E-post:
Mobiltelefon:
070-549 42 43

Jörgen Johansson

Sydvatten AB

E-post:
Mobiltelefon:
070-618 51 50

Håkan Stålbert

Örebro kommun (KD)

E-post:
Mobiltelefon:
073-08 16 527

Anneli Wikner

MittSverige Vatten & Avfall

E-post:
Telefon:
020-120 25 00
Svenskt Vatten-föreningen