Styrelse och valberedning - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Styrelse och valberedning

Svenskt Vattens styrelse består av 15 ledamöter som väljs på den ordinarie föreningsstämman. Styrelsen ansvarar för föreningens organisation medan den löpande förvaltningen sköts av en verkställande direktör enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Valberedningen består av sju ledamöter som nomineras på den ordinarie föreningsstämman.

Styrelse

Anders Almgren

Lunds kommun (S)

Ordförande

E-post:
anders.almgren@lund.se
Mobiltelefon:
0708-478817

Annette Andersson

Kalmar Kommun

E-post:
annette.andersson@kalmar.se
Mobiltelefon:
0706-689861

Malin Aronsson

Kungsbacka kommun

E-post:
kommundirektor@kungsbacka.se

Björn-Ove Björk

Knivsta kommun (KD)

E-post:
bjorn-owe.bjork@regionuppsala.se
Mobiltelefon:
072-217 32 78

Daniel Danielsson

Åre kommun (C)

E-post:
daniel.danielsson@are.se

Liselotte Fröjd

Tanums kommun (M)

E-post:
liselotte.frojd@tanum.se
Mobiltelefon:
070-609 12 07

Gabrielle Gjerswold

Stockholms kommun (MP)

E-post:
gabrielle.gjerswold@mp.se
Mobiltelefon:
073-0514591

Annika Huber

Hudiksvalls kommun (S)

 

E-post:
annika.huber@hudiksvall.se

Mikael Jeansson

Tingsryds kommun (S)

E-post:
mikael.jeansson@tingsryd.se
Mobiltelefon:
070-536 03 37

Stefan Johansson

Skellefteå kommun

Vice Ordförande

E-post:
stefan.johansson@skelleftea.se
Telefon:
0910-73 64 72
Mobiltelefon:
070-224 15 84

Mattias Leijon

Sydvatten

E-post:
mattias.leijon@sydvatten.se
Mobiltelefon:
073-069 99 73

Andreas Thunberg

Norrvatten

E-post:
andreas.thunberg@norrvatten.se
Telefon:
08-627 37 17

Anneli Wikner

MittSverige Vatten & Avfall

E-post:
anneli.wikner@msva.se

Anders Ågren

Umeå kommun (M)

Moderaterna

E-post:
anders.agren@umea.se
Mobiltelefon:
0703 41 67 64

Helene Öhrling

Västerås stad

E-post:
helene.ohrling@vasteras.se
Mobiltelefon:
0765-691793

Revisorer

Stefan Carpman

Ordinarie lekmannarevisor, Sörmland Vatten

E-post:
stefan.carpman@sormlandvatten.se
Telefon:
0150-800 102

Mats Helmfrid

Lekmannarevisors suppleant, Lunds kommun (M)

E-post:
mats.helmfrid@lund.se
Mobiltelefon:
070-734 77 67

Inga-lil Tegelberg

Ordinarie lekmannarevisor, Älvkarleby kommun (S)

E-post:
ingalil.tegelberg@pol.alvkarleby.se
Mobiltelefon:
070-281 85 55

Ewa Thorén

Lekmannarevisors suppleant, Mitt Sverige Vatten och avfall AB

E-post:
ewa.thoren@msva.se
Mobiltelefon:
070-694 40 60

Valberedning

Ulf Olsson

Borås kommun (S)

E-post:
ulf.olsson@boras.se

Lena Blad

Gästrike Vatten AB m.fl.

E-post:
lena.blad@gastrikevatten.se
Telefon:
026-175155

Jan Fjellstedt

Sollentuna kommun (KD)

E-post:
jan.fjellstedt@kristdemokraterna.se
Mobiltelefon:
070-4876851

Elisabeth Unell

Västerås stad (M)

Sammankallande

E-post:
elisabeth.unell@vasteras.se
Telefon:
021-39 22 24

Kristina Kenning

Östersunds kommun

E-post:
kristina.kenning@ostersund.se
Telefon:
063-143674

Malin Bohlin

Vännäs

E-post:
malin.bohlin@vannas.se

Johan Persson

Kalmar kommun (S)

E-post:
johan.persson@kalmar.se
Mobiltelefon:
070-374 43 03
Svenskt Vatten-föreningen