Föreningsstämman - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Föreningsstämman

Föreningsstämman hålls i Umeå Folkets Hus den 23 maj kl. 16:00.

Anmälan

Anmälan för ombud har öppnat. Ombud skall anmäla sitt deltagande genom att anmäla sig HÄR. I samband med anmälan skall en signerad fullmakt laddas upp på webbplatsen. Utan fullmakt kan men inte delta som ombud på föreningsstämman.

Rösträtt

Varje medlem erhåller en röst för varje påbörjat tusental kronor som betalats sammanlagt i medlems- och serviceavgift för 2022.

Fullmakt

För att kunna rösta på Vattenstämman krävs en fullmakt. Fyll i fullmakten här. Den signerade fullmakten laddas upp i samband med anmälan ovan.

Röstning

Röstningen sker via dator eller mobil. En timme innan mötet startar kommer du att få ett SMS till det mobilnummer som du har angett i din anmälan.

I SMS:et finns en länk till eventappen där du anmäler din närvaro för att visa att du är på plats, och du bli då röstberättigad.

OBS! detta måste göras oavsett om du deltar fysiskt eller digitalt.

Endast ombud kommer att få tillgång till röstningsfunktionen.

Ärenden till stämman

Medlem har rätt att få ett ärende (motion) behandlat vid föreningsstämman om medlemmen har begärt det. Ärendet skall vara ingivet till styrelsen senast två månader före stämman. Skicka ärendet till pia.svardinger@svensktvatten.se senast den 23 mars 2023.

Kallelse, dagordning och stämmohandlingar

Samtliga dokument som rör föreningsstämman finns samlade här.

Övriga deltagare

Det finns möjlighet att delta som åhörare på föreningsstämman. För att delta så anmäler man sig till Vattenstämman och där väljer att delta i föreningsstämman. Mer information om Vattenstämman finns HÄR