Föreningsstämman - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Föreningsstämman

Förenings- och bolagsstämman 2024 hölls i Göteborg den 14 maj.

Rösträtt

Varje medlem erhåller en röst för varje påbörjat tusental kronor som betalats sammanlagt i medlems- och serviceavgift för 2023.

Anmälan och Fullmakt

För att kunna rösta på Föreningsstämman krävs en fullmakt. Fyll i fullmakten här (Pdf). Den signerade fullmakten laddas sedan upp i samband med anmälan.

Deadline för uppladdning av fullmakt var den 15 mars 2024.

Röstning

Röstningen sker via mobilen. En timme innan mötet startar kommer du som har laddat upp en fullmakt att få ett SMS till det mobilnummer som du har angett i din anmälan. I SMS:et finns en länk till eventappen där du anmäler din närvaro för att visa att du är på plats, och du bli då även röstberättigad. OBS! detta måste göras oavsett om du deltar fysiskt eller digitalt. Utan fullmakt kan man inte rösta!

Om och när stämman går vidare till omröstning kommer du sedan att lägga din röst via samma eventapp. Du kommer då att guidas genom hur det förfarandet kommer att fungera.

Ärenden till stämman

Medlem har rätt att få ett ärende (motion) behandlat vid föreningsstämman om medlemmen har begärt det. Ärenden till stämman behöver ha kommit in senast den 8 mars för att styrelsen skall hinna behandla dem på styrelsemötet veckan efter.
Skicka ärendet till pia.svardinger@svensktvatten.se senast den 8 mars 2024.

Kallelse, dagordning och stämmohandlingar

Samtliga dokument som rör föreningsstämman finns samlade här.

Övriga deltagare

Det finns möjlighet att delta som åhörare på föreningsstämman. För att delta så anmäler man sig till Vattenstämman och där väljer att delta i föreningsstämman. Mer information om Vattenstämman finns här.