Hoppa till huvudinnehåll

Föreningsstämman

Förenings- och bolagsstämman 2022 hölls i Stockholm den 10 maj. Alla handlingar till mötet finns på denna sida.

Viktig förfrågan inför förenings- och bolagsstämman i Svenskt Vatten den 10 maj 2022

Rösträtt

Varje medlem erhåller en röst för varje påbörjat tusental kronor som betalats sammanlagt i medlems- och serviceavgift för 2020.

Fullmakt

Varje medlem erhåller en röst för varje påbörjat tusental kronor som betalats sammanlagt i medlems- och serviceavgift för 2021. Fullmakten hittar du här

Fyll i fullmakten och skicka in den senast den 28 februari 2022.

För att kunna rösta på Vattenstämman krävs en fullmakt som lämnats in innan. Röstningen sker via datorn eller mobilen. Kod och lösenord skickas ut till de som har fullmakt att rösta. Utan fullmakt kan man inte rösta!

Ärenden till stämman

Medlem har rätt att få ett ärende (motion) behandlat vid föreningsstämman om medlemmen har begärt det. Ärendet skall vara ingivet till styrelsen senast två månader före stämman. Skicka ärendet till pia.svardinger@svensktvatten.se senast den 7 mars.

Stämmohandlingar (2022)  

Stämmohandlingar publiceras här senast sex (6) veckor innan stämman.

0. Inbjudan föreningsstämma 2022.pdf

1. Kallelse och dagordning till föreningsstämma 2022.pdf

2. Pkt 3 Röstlängd 2022.pdf

3. Pkt 4, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Valberedningens förslag 2022.pdf 

4.1 Pkt 7 Årsredovisning Föreningen SV 2021 signerad.pdf 

4.2 Pkt 8 Föreningen Svenskt Vatten Rev berättelse 2021.pdf

4.3 Pkt 8 Föreningen Svenskt Vatten revisorsrapport 2021.pdf

4.4 Årsredovisning SVAB 2021 Signerad.pdf 

4.5 Svenskt Vatten AB Rev berättelse 2021.pdf

5. Pkt 17 Principer för avgiftsuttag och avgifter 2023.pdf 

6.1 Pkt 18a Propositon Föreningsstadgar (och bolagsordning).pdf

6.2 Pkt 18a Nya föreningsstadgar.pdf

6.3 Pkt 18a Gamla föreningsstadgar.pdf

6.4 Pkt 18a Ny bolagsordning.pdf

6.5 Pkt 18a Gamla bolagsordningen.pdf

6.6 Pkt 18b Strategisk kommunikation, återkoppling tilll stämman.pdf

6.7 Pkt 18b Underlag, PM Strategisk kommunikation.pdf

7. Fullmakt 2022.pdf