Hoppa till huvudinnehåll

Föreningsstämman

Föreningsstämman genomfördes digitalt 25 maj 2021. Alla handlingar till mötet finns samlade på denna sida.

Viktig förfrågan inför förenings- och bolagsstämman i Svenskt Vatten den 25 maj 2021

Förenings- och bolagsstämman 2021 i Svenskt Vatten hölls digitalt pga Coronapandemin.

Rösträtt

Varje medlem erhåller en röst för varje påbörjat tusental kronor som betalats sammanlagt i medlems- och serviceavgift för 2020.

Fullmakt

För att kunna rösta på Vattenstämman krävs en fullmakt som lämnats in innan. Röstningen sker via datorn. Kod och lösenord skickas ut till de som har fullmakt att rösta. Utan fullmakt kan man inte rösta!

Fullmakter skall skickas till pia.svardinger@svensktvatten.se senast den 18 maj.

Ärenden till stämman

Medlem har rätt att få ett ärende (motion) behandlat vid föreningsstämman om medlemmen har begärt det. Ärendet skall vara ingivet till styrelsen senast två månader före stämman. Skicka ärendet till pia.svardinger@svensktvatten.se senast den 25 mars.

”Save the date” – Vattenstämman 2021, den 20-22 september

Vår stora mötesplats och konferens ”Vattenstämman” kommer år 2021 att arrangeras den 20-22 september i Uppsala. Mer information läggs löpande ut på hemsidan.

Stämmohandlingar 

Instruktioner för den digitala föreningsstämman 
Presentation föreningsstämman - verksamhet och ekonomi

0 Inbjudan föreningsstämma 
1 Kallelse och dagordning föreningsstämman 
2 Röstlängd 2021 
3 Valberedningens förslag 2021
4.1 Verksamhetsberättelse 2020 
4.2 Årsredovisning Föreningen SV 2020 2021-03-17 Signerad 
4.3 Revisionsberättelse_Föreningen_Svenskt_Vatten 
4.4 Årsredovisning SVAB 2020 2020-03-17 Signerad 
4.5 Revisionsberättelse_Svenskt_Vatten_AB 
4.6 Föreningen Svenskt Vatten revisorsrapport 2021 
5 Principer för avgiftsuttag och avgifter 2022  
6.1 Motion avseende hållbar vattenanvändning  
6.2 Styrelsens förslag till beslut avseende motion om hållbar vattenanvändning 
7 Fullmakt 2021 digitalt