Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vatten Utveckling

Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är kommunernas eget forsknings- och utvecklingsprogram om kommunal VA-teknik. Det är mest inriktat mot tillämpad forskning och utveckling, som är av intresse för Svenskt Vattens medlemmar.

SVU samlar in och sprider erfarenheter från medlemmarnas egna forsknings-/utvecklings-/ och utredningsprojekt. SVU samlar också in behov av nya forsknings-, utvecklings- och utredningsuppdrag, samt stimulerar medlemmarna att driva gemensamt finansierade projekt. Målet är att främja utvecklingen av ny kunskap inom områdets alla delar, stödja branschens behov av kompetensförsörjning samt se till att framtagen kunskap sprids.

För att VA-branschen ska kunna rekrytera välutbildade personer måste detta ske genom att god utbildning med bas i god forskning utvecklas vid högskolorna. SVU ger därför medel för programsatsningar vid högskolor och universitet. Satsningen på projektprogram är tänkt att bidra till att utveckla kompetenscentra vid olika högskolor och universitet.

SVU:s medel för forskning och utveckling ska fördelas enligt följande:

FoU-avgiften 2018 är 2,00 kronor per kommuninvånare och år.

Resultat från SVU-projekt redovisas bland annat via  rapporter från Svenskt Vatten Utveckling.