Tips från juryn - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Tips från juryn

Tips från juryn för bästa examensarbete – hur skriver man en bra rapport?

Den 20 januari 2023 är sista datum att skicka in till bästa examensarbete inom VA-området. Här kommer ett tips till dig som just nu håller på och kämpar för att få ihop en riktigt bra rapport.

Att skriva ett exjobb är generellt en stor eller liten bergodalbana - både roligt och jobbigt. Ofta har man gjort annorlunda om man hade vetat hur det sedan blev. Ibland blir det bättre än vad man trodde att det skulle bli. Man läser mycket, gör många experiment, analyser, figurer och tabeller. Det kan vara frestande att redovisa allt man gjort men en tjock rapport är inte givet bättre än en som är tunnare.   

Det är mer intressant att läsa en rapport om

  • det inte står mer i rapporten än vad som är nödvändigt för att man ska förstå och är av relevans för studien så att det blir en tydlig röd tråd i texten utan sidospår.
  • att figurer och resultat som inte bidrar till förståelsen eller ökar studiens relevans, men som man ändå vill ha med, läggs i bilagor.  
  • slutsatserna besvarar studiens frågeställningar, oavsett om det gick som man hade tänkt eller inte. 
  • det tydligt framgår vad som är dina slutsatser och vad som är sammanfattningar av andras.  
  • det framgår hur väl applicerbara resultaten är för VA-branschen och om du har några tankar om hur man skulle kunna gå vidare.  

Be gärna någon som inte är så insatt i ditt ämne att läsa. Förstår hen är den garanterat lättläst. 

Lycka till!