Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vatten och Structorstiftelsen pris till bästa examensarbete inom VA-området

För att öka uppmärksamheten och statusen för VA-området delar Svenskt Vatten och Per Fladvad, Olof Hulthén och Mats Textes Stiftelse - Structorstiftelsen, varje år ut pris till bästa examensarbete inom VA-området. Priset utgörs av två stipendier à 50 000 kr för 30 hp och ett stipendium om 25 000 kr för 15 hp samt fri entré på Vattenstämman.

Förhoppningen är att priset ska bidra till att fler studenter vid svenska lärosäten väljer VA som inriktning på kommande examensarbete och därefter följande yrkesliv. Vinnaren utses efter följande kriterier:

  • Nyhetsvärde.
  • Hög relevans för kommunala VA-organisationer.
  • Förmåga att beskriva arbetet på ett balanserat och lättläst sätt.  

Stiftelsen Structor

Bästa examensarbete inom VA-området 2023

Nominering görs genom att skicka in examensarbete till Svenskt Vatten senast den 19 januari 2024. Akademiska handledare och/eller examinatorer vid svenska lärosäten äger rätt att nominera högst ett examensarbete per år. Vid nominering ska examensarbetet vara godkänt av lärosätet. En motivering för nomineringen behövs inte och beaktas inte heller av juryn. För att pris ska delas ut behöver minst fyra arbeten nomineras i en kategori, dvs 30 respektive 15 hp.

De vinnande bidragen får ett stipendium på 50 000 kr för 30 hp respektive 25 000 kr för 15 hp. Pristagarna i varje kategori får dessutom fritt deltagande på Vattenstämman.

Juryn utgörs av följande ledamöter

Christian Baresel 
Senior vattenexpert/Forskningsledare, Lovudden (tidigare Hammarby Sjöstadsverk), IV

Lena Blom 
Strateg, Kretslopp och vatten, Göteborgs stad

Magnus Bäckström
VA-strateg, Bodens kommun

Markus Fröjd
Projektledare, Sweden Water Research 

Daniel Hellström
Chef Kvalitet och utveckling, Kommunalförbundet Norrvatten 

Kerstin Hoyer
Utredningsingenjör, VA SYD

Maritha Hörsing
VA-Avfallschef, Mjölby kommun 

Erik Norin
VA-strateg, MittSverige Vatten & Avfall

Jesper Olsson 
Utvecklingsingenjör, Käppalaförbundet

Gilbert Svensson
Senior forskare, Vattenforum