Bästa examensarbete - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vatten och Structorstiftelsen pris till bästa examensarbete inom VA-området

För att öka uppmärksamheten och statusen för VA-området delar Svenskt Vatten och Per Fladvad, Olof Hulthén och Mats Textes Stiftelse - Structorstiftelsen, varje år ut pris till bästa examensarbete inom VA-området. Priset utgörs av två stipendier à 50 000 kr för 30 hp och ett stipendium om 25 000 kr för 15 hp samt fri entré på Vattenstämman.

Förhoppningen är att priset ska bidra till att fler studenter vid svenska lärosäten väljer VA som inriktning på kommande examensarbete och därefter följande yrkesliv. Vinnaren utses efter följande kriterier:

  • Nyhetsvärde.
  • Hög relevans för kommunala VA-organisationer.
  • Förmåga att beskriva arbetet på ett balanserat och lättläst sätt.  

Stiftelsen Structor

Bästa examensarbete inom VA-området 2023

Årets vinnare är Madeleine Vikström för arbetet The Potential of Dissolved Air Flotation for PFAS Reduction in Norrvatten’s Future Waterworks (Kungliga Tekniska högskolan) och Vendela Karlsson för arbetet Metodik för framtagande av konsekvenskartor för klimatanpassad dagvattenplanering (LTH, Lunds universitet). Läs juryns motivering här

De vinnande bidragen får ett stipendium på 50 000 kr för 30 hp respektive 25 000 kr för 15 hp. Pristagarna i varje kategori får dessutom fritt deltagande på Vattenstämman.

Juryn utgörs av följande ledamöter

Christian Baresel 
Senior vattenexpert/Forskningsledare, Lovudden (tidigare Hammarby Sjöstadsverk), IV

Lena Blom 
Strateg, Kretslopp och vatten, Göteborgs stad

Daniel Hellström
Chef Kvalitet och utveckling, Kommunalförbundet Norrvatten 

Erik Norin
VA-strateg, MittSverige Vatten & Avfall

Jesper Olsson
Gruppchef Spillvatten process och utveckling, Uppsala Vatten

Gilbert Svensson
Senior forskare, Vattenforum