Vilka jobbar med vatten? - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vilka jobbar med vatten?

De som arbetar med vatten- och avloppsfrågor har Sveriges viktigaste jobb. Dygnet runt säkerställer de att du har vatten i kranen och att hanteringen av avloppsvattnet fungerar.

Vem är ansvarig?

Hanteringen av det kommunala dricksvattnet och avloppsvattnet sköts av kommunerna runt om i landet. De både äger och driver de anläggningar som behövs för att du ska få vatten i kranen och ditt använda vatten skall renas innan det släpps ut i naturen igen. Det vill säga vattenverk, vatten- och avloppsledningar och reningsverk.

Totalt arbetar 6 000 personer med vårt dricksvatten och avloppsvatten. Av dessa är:

  • 2 000 tekniker vid vattenverk och avloppsreningsverk
  • 2 000 arbetar med ledningsnäten, och
  • 2 000 arbetar på kontor som ingenjörer, ekonomer, assistenter med mera.

Alla jobbar för friskt vatten, rena sjöar och hav i Sverige, men det som görs påverkar även vattnet i världen.

Vad kostar vårt vatten?

Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige är ett så kallat naturligt monopol och finansieras av taxor, inte skatter. Naturligt monopol innebär att huvudmannen, i det här fallet kommunen, själv får bestämma taxan. Vattentjänstlagen anger dock att intäkterna för verksamheten inte får överstiga nödvändiga kostnader. Det kallas självkostnadsprincipen. 

Vattenbranschen omsätter totalt 15 miljarder kronor varje år. Skulle vi bygga upp alla våra anläggningar från grunden i dag skulle det kosta cirka 500 miljarder kronor. För allmänheten rör det sig förstås om betydligt mindre summor. Snittpriset för 1 liter vatten är 5 öre. Då ingår hemleverans dygnet runt samt återtagande och rening efter användning innan det förs tillbaks till kretsloppet. 

Har du frågor?

Har du frågor kontaktar du ditt lokala vatten- eller avloppsreningsverk.

Saknar du någon? Maila oss på Svenskt Vatten.

När det gäller frågor kring privata brunnar ska du vända dig till Livsmedelsverket.