Hoppa till huvudinnehåll

Juridik

Behöver du få svar på juridiska frågor om vattentjänster? Här finner du förtydligande texter kring vattentjänstlagen, relevanta rättsfall samt vanliga juridiska frågor och svar.

Den som ansvarar för den allmänna VA-försörjningen i en kommun behöver känna till de juridiska förutsättningarna för verksamheten.

Lagen om allmänna vattentjänster reglerar villkoren för den allmänna VA-försörjningen och bestämmer kommunens och huvudmannens roller. Under Vattentjänstlagen i menyn till vänster finns mycket information grupperad utifrån olika områden och problem, t ex avgifter, särskilda anordningar och kommunens skyldigheter. 

Det finns även annan reglering som som påverkar VA-verksamheten. Mer information om detta och om relevanta myndigheter finner du i menyn till vänster. 

Aktuellt om PFAS-frågan: HD-dom riskerar ökat ansvar för kommunala dricksvattenproducenter
Högsta domstolen har meddelat sitt utslag i en process som handlar om vilken lagstiftning som ska användas då skadeståndskrav prövas mellan Ronneby Miljö och Teknik AB (Miljöteknik) och PFAS-föreningen med anledning av att en av de kommunala vattentäkterna förorenats av potentiellt hälsofarliga PFAS-ämnen.HD har tagit ställning för att målet ska prövas enligt produktansvarslagen (PAL) när målet så småningom prövas i tingsrätten. Läs vidare

Aktuellt om NIS-direktivet
NIS-direktivet är en ny lagstiftning beslutat på EU-nivå som kommer att implementeras i form av svensk lag 1 augusti 2018. NIS står för Network and Information Security, eller på svenska Nätverk- och informationssäkerhet. Den svenska lagen kommer att heta Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Läs Svenskt Vattens material om lagen