Sabotage och skadegörelse - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Sabotage och skadegörelse

”Lås och bom”-föreskrifterna, LIVSFS 2008:13, beskriver åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar. Förutom föreskrifterna finns en mer utförlig vägledning.

Läs vad som gäller:

Livsmedelsverkets föreskrifter om åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvatten (pdf)

Vägledningen Dricksvatten – åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse (Livsmedelsverket).

Svenskt Vatten har tagit fram råd och riktlinjer: Fysiskt och tekniskt skydd för dricksvatten (pdf) för hur VA-huvudmännen kan implementera föreskrifterna.

I allt säkerhetsarbete är det viktigt att man först gör en riskanalys. Baserat på riskanalysen kan man sedan vidta relevanta åtgärder.