SCADA-säkerhet - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

SCADA-säkerhet

Under många år har dricksvattenproduktionen gradvis automatiserats. Systemen blir alltmer komplexa och samtidigt mer sårbara. Det behövs bättre kunskap om hur man kan säkra systemen.

Det är mycket viktigt att upprätthålla säkerheten hos de processnära datorbaserade styrsystemen (SCADA-system = Supervisory Control And Data Acquistion). Störningar i systemen kan inte bara avbryta kritiska funktioner, till exempel desinfektionen. De kan även leda till att dyrbar utrustning såsom pumpar och ventiler tar skada och måste bytas ut.

IT-relaterade störningar kan i förlängningen också leda till en sämre kvalitet på dricksvattnet. Förtroendet för dricksvattenförsörjningen kan då komma att ifrågasättas av allmänheten, vilket är en annan allvarlig konsekvens.

Erfarenheterna och kompetensen kring sårbarheterna i SCADA-systemen är i dag bristfällig. Det gäller inte bara hos Svenskt Vattens medlemmar, utan även hos de konsultbolag och leverantörer som anlitas vid exempelvis systemupphandlingar.

Vilket stöd finns?

Svenskt Vatten har tillsammans med en projektgrupp tagit fram en checklista för ökad SCADA-säkerhet. Använd gärna checklistan för att inventera verksamheten, men också som diskussionsunderlag inför systemförändringar och upphandlingar.

Det behövs mer praktiskt stöd kring frågor kopplade till SCADA-säkerhet. Det visar resultaten från en enkät till Svenskt Vattens medlemmar.