Krisinformation och nödvattenplanering - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Krisinformation och nödvattenplanering

Avbrott i vattenförsörjningen kan ha olika orsaker: ledningsbrott, elavbrott, ledningsreparation m.m. Vid alla avbrott är det viktigt att informera konsumenterna.

Vid längre vattenavbrott brukar kommunerna köra ut tankar med vatten. Som beredskap bör alla konsumenter ha hinkar eller dunkar för att kunna hämta och lagra vatten. Information om hur du förbereder dig och agerar vid en kris finns att läsa hos DinSäkerhet och Civilförsvarsförbundet. Myndigheten för sanhällsskydd och beredskap (MSB) har lagt ut informationsfilmer om hemberedskap på Youtube.

Guide för nödvattenplanering
Livsmedelsverket har tagit fram en guide för nödvattenförsörjning som ska vara till hjälp för kommunerna i deras arbete.

I en kritisk situation, då många ska förses med nödvatten, måste kommunledningen fatta beslut om prioriteringar för att de mest sårbara och samhällsviktiga verksamheterna ska få dricksvatten i ett tidigt skede. Livsmedelsverket har därför tagit fram en guide om nödvattenförsörjning.

Nödvattenguiden är tänkt som ett stöd för ledningsgruppen att skapa de beslutsunderlag som behövs. Den är också en grund för att gå vidare med en egen detaljerad planering. Via länken kan du också hitta information om hur du beställer guiden i tryckt format.