Branschriktlinjer för råvattenkvalitet - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Branschriktlinjer för råvattenkvalitet

En förutsättning för att kunna producera ett dricksvatten med stabil och god kvalitet är att känna råvattnet och dess variationer. Ta gärna hjälp av våra branschriktlinjer för råvattenkontroll.

I de tidigare dricksvattenföreskrifterna fanns inga krav på frekvens för att analysera råvattenkvalitet. Under 2008 tog vi därför fram branschriktlinjer för krav på råvattenkvalitet (pdf). Riktlinjerna gäller både ytvatten och grundvatten, i samband med produktion och beredning av dricksvatten.

Riktlinjerna har varit på remiss flera gånger, och vi har fått synpunkter från flera av Svenskt Vattens medlemmar. Dessutom har Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Smittskyddsinstitutet gett värdefulla kommentarer.

Hur kan du använda riktlinjerna?

Branschriktlinjerna kan bland annat användas som underlag för att ställa krav på verksamhetsutövare i tillrinningsområdet. Kraven kan innebära reningsåtgärder för verksamhetsutövare eller förändring av verksamheter i närheten av vattentäkten för att skydda råvattnet.

Om en kommun eller länsstyrelse inrättar ett vattenskyddsområde med tillhörande vattenskyddsföreskrifter kan riktlinjerna för råvattenkvalitet vara ett bra stöd.