Fjädermyggor – nu finns en lösning på de arbetsmiljöproblem de orsakar vid reningsverk - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Fjädermyggor – nu finns en lösning på de arbetsmiljöproblem de orsakar vid reningsverk

Fjädermyggor är ett arbetsmiljöproblem, personal i reningsverk kan utveckla hudallergier och har risk att få inandningsbesvär. Besväret med fjädermyggorna har varit aktuellt under de senaste 10-15 åren. Nu har Kemikalieinspektionen godkänt en biologisk biocid som har en bra verkan mot fjädermygg.

I slutet av 2017 efterfrågade Sweco, i uppdrag av ett antal VA-huvudmän, om det fanns fler som hade besvär av fjädermygg vid avloppsreningsverk och vill delta i ett projekt för att eliminera dessa problem. Målet var att få till underlag för att få ett godkännande av en biologisk biocid som hade visat bra effektivitet i tidigare försök och som då hade skett med dispens från Kemikalieinspektionen (KemI). Nio VA-huvudmän anmälde sig till de ursprungliga sex VA-huvudmän som redan hade använt sig av dispensen sedan 2016. Under 2018 blev det därmed 25 avloppsreningsverk som fick använda sig utav biociden, och som tidigare försökt nåddes goda resultat.

Denna bekräftelse av resultaten och tydliga besked kring behovet i VA-Sverige ledde efter kontinuerliga kontakter med leverantören av biociden att leverantören  lämnade in en ansökan till KemI för godkännande av biociden i Sverige. KemI godkände under april 2019 medlet, som numera heter Bactimos SC, för användning vid reningsverk i Sverige.

Detta gör att VA-huvudmän i Sverige från och med nu kan använda produkten utan dispensansökan hos KemI. Ta gärna kontakt med Stefan Hagman på Tekniska förvaltningen i Örebro som drivit arbetet med bekämpning av fjädermygg i många år: stefan.hagman@orebro.se

Leverantören kan kontaktas på engelska på Orders@resourcechemical.ltd.uk eller via markc@resourcechemical.ltd.uk

Se även Vattenmagasinet nr 1, 2019 där det finns en artikel om det arbete som utfördes under 2018 angående fjädermygg.

Underlagsapporten om fjädermygg hittar du här.

Läs mer här om fjädermygg i Svenskt Vattens tidning nr6. 2017