Biologisk fosforrening - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Biologisk fosforrening

Ibland kan biologisk fosforrening vara ett alternativ eller ett komplement till kemisk fosforavskiljning.

Biologisk fosforrening, så kallat bio-P, är ett biologiskt sätt att avskilja fosfor från vatten. Bio-P minskar halterna av vissa metaller och ger ett för växterna snabbare tillgängligt fosforinnehåll i slam. Biologisk fosforrening ger dessutom minskade slammängder och transporter jämfört med kemisk fosforfällning. En nackdel med den biologiska fosforreningen är att den behöver lättillgängligt organiskt material, som även kan behövas för ökad biogasproduktion.