Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till webbinarium om teknikbeskrivningar för avancerad rening av mikroföroreningar 28 oktober

Torsdagen den 28 oktober 2021 kommer Svenskt Vatten hålla ett webbinarium om uppdaterade villkorsdiskussioner, kostnadsgenomgång vid installation av läkemedelsrening, teknikbeskrivningar och installationer för rening av mikroföroreningar.

Webbinariet kommer att ske på det digitala verktyget Zoom och länk skickas ut av Svenskt Vatten dagen innan mötet. Mötet påbörjas kl 10.00 med uppstartsmingel och följs sedan av presentation av olika delar i arbetet i beställargruppen under 2021 samt presentation av några av de förstudier och investeringsprojekt som finansieras av Naturvårdsverket. Webbinariet avslutas kl 15.00.

Anmäl er senast den 21 oktober 2021 genom mail till jesper.olsson@svensktvatten.se eller klara.westling@svensktvatten.se. Webbinariet finansieras av Beställargrupp läkemedel och är kostnadsfritt. Finns det specifika frågor om workshopen kan ni mejla till jesper.olsson@svensktvatten.se eller klara.westling@svensktvatten.se

Följande program gäller för workshopen:

10.00 – 10.15 Mingel och kaffe
10.15 – 10.30 Inbjudan och kort presentation om beställargruppens arbete under 2021 – Klara Westling/Jesper Olsson (Svenskt Vatten)
10.30 – 11.00 Läkemedel i vattenrecipienter – hur prioriterar vi framtidens rening? – Pardis Pirzadeh (Länsstyrelsen Skåne)
11.00 – 11.10 Paus
11.10 – 11.40 Nationell interkalibrering – Provtagning, prioriterade ämnen – Ola Svahn (Högskolan Kristianstad)
11.40 – 12.10 Vilka mål ska vi sätta, hur uppnår vi dem och hur påverkas de tekniska lösningarna? – Christian Baresel (IVL)
12.10 – 13.00 Lunch
13.00 – 13.40 Investeringar och driftkostnader – Berndt Björlenius (B2-processteknik) /Michael Cimbritz (LTH) – 30 min presentation och 10 min frågestund
13.40 – 14.40 Presentation av förstudier och investeringsprojekt – Uppföljning av tidigare presentationer och resultat från nya projekt. Uppsala Vatten och Avfall AB, Falu Energi & Vatten, Mittsverige Vatten &Avfall och Ronneby Miljö och Teknik AB
14.40 – 15.00 Diskussioner om det fortsatta arbetet i beställargruppen. 10 min med pågående projekt inom Naturvårdsverket – Maximilian Lüdtke (Naturvårdsverket)

Varmt välkomna! – Klara Westling och Jesper Olsson