Material från webbinarium - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Material från webbinarium

28 oktober 2021 höll Svenskt Vatten ett webbinarium om uppdaterade villkorsdiskussioner, kostnadsgenomgång vid installation av läkemedelsrening, teknikbeskrivningar och installationer för rening av mikroföroreningar.

Dokumentation i pdf-format 

Återkoppling - workshop

10.15 – 10.30 Inbjudan och kort presentation om beställargruppens arbete under 2021
Klara Westling/Jesper Olsson (Svenskt Vatten) 

10.30 – 11.00 Läkemedel i vattenrecipienter – hur prioriterar vi framtidens rening? 
Pardis Pirzadeh (Länsstyrelsen Skåne)

11.10 – 11.40 Nationell interkalibrering – Provtagning, prioriterade ämnen
Ola Svahn (Högskolan Kristianstad)

11.40 – 12.10 Vilka mål ska vi sätta, hur uppnår vi dem och hur påverkas de tekniska lösningarna?
Christian Baresel (IVL)

13.00 – 13.40 Investeringar och driftkostnader
Berndt Björlenius (B2-processteknik) /Michael Cimbritz (LTH) – 30 min presentation och 10 min frågestund

13.40 – 14.40 Presentation av förstudier och investeringsprojekt – Uppföljning av tidigare presentationer och resultat från nya projekt. 

14.40 – 15.00 Diskussioner om det fortsatta arbetet i beställargruppen. 10 min med pågående projekt inom Naturvårdsverket
Maximilian Lüdtke (Naturvårdsverket)