Hoppa till huvudinnehåll

Material från webbinarium

28 oktober 2021 höll Svenskt Vatten ett webbinarium om uppdaterade villkorsdiskussioner, kostnadsgenomgång vid installation av läkemedelsrening, teknikbeskrivningar och installationer för rening av mikroföroreningar.

Dokumentation i pdf-format 

Återkoppling - workshop

10.15 – 10.30 Inbjudan och kort presentation om beställargruppens arbete under 2021
Klara Westling/Jesper Olsson (Svenskt Vatten) 

10.30 – 11.00 Läkemedel i vattenrecipienter – hur prioriterar vi framtidens rening? 
Pardis Pirzadeh (Länsstyrelsen Skåne)

11.10 – 11.40 Nationell interkalibrering – Provtagning, prioriterade ämnen
Ola Svahn (Högskolan Kristianstad)

11.40 – 12.10 Vilka mål ska vi sätta, hur uppnår vi dem och hur påverkas de tekniska lösningarna?
Christian Baresel (IVL)

13.00 – 13.40 Investeringar och driftkostnader
Berndt Björlenius (B2-processteknik) /Michael Cimbritz (LTH) – 30 min presentation och 10 min frågestund

13.40 – 14.40 Presentation av förstudier och investeringsprojekt – Uppföljning av tidigare presentationer och resultat från nya projekt. 

14.40 – 15.00 Diskussioner om det fortsatta arbetet i beställargruppen. 10 min med pågående projekt inom Naturvårdsverket
Maximilian Lüdtke (Naturvårdsverket)