Hoppa till huvudinnehåll

Relevanta rapporter mikroplaster

Ett urval av rekommenderade rapporter gällande mikroplaster.

Mikroplaster i miljön år 2019 
Rapporten är en redovisning från Naturvårdsverket av ett regeringsuppdrag. Rapporten minskar kunskapsluckorna och föreslår ytterligare åtgärder för att minska utsläpp av mikroplaster från några av de viktigaste kvantifierade källorna. Läs Naturvårdsverkets rapport.

Mikroplaster i kretsloppet (2018) 
Rapporten innehåller metoder och resultat från en inledande kartläggning av mikroplaster i det VA-tekniska kretsloppet. Resultaten ger bland annat en bild av hur mikroplastinnehållet kan se ut i inkommande avloppsvatten (efter rensgaller), utgående avloppsvatten, slam, slamgödslad jord och biogödsel, samt vilka plasttyper som kan förekomma. Rapporten i pdf-format.

Microplastics – Report from an IWA Sweden conference and workshop in Malmö (November 8-9, 2017) 
Konferensen samlade mer än 150 deltagare från nio länder. En workshop anordnades efter konferensen med målet att identifiera de viktigaste fortsatta forskningsfrågorna. Den samlade 36 personer från universitet, forskningsinstitut och vattenbolag. Rapporten i pdf-format.  

Mikroplaster – källor, uppströmsarbete samt möjligheter till rening vid kommunala reningsverk (2016)

Svenskt Vatten har tillsammans med medlemmar under 2016 arbetat fram ett PM om mikroplaster. Detta PM är tänkt att kunna fungera som stöd för alla de som inom och utanför VA-branschen, är intresserade av mikroplaster, dess källor, miljöeffekter och möjliga åtgärder. För den som vill läsa mer om mikroplaster så finns det gott om länkar i dokumentet. Rapporten i pdf-format