Relevanta rapporter mikroplaster - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Relevanta rapporter mikroplaster

Ett urval av rekommenderade rapporter gällande mikroplaster.

Mindre mängd mikroplast till Kinneviken. Kartläggning av flöden av mikroplast i vatten från Lidköpings tätort 
I denna undersökning har halter och mängder av mikroplast i de huvudsakliga vattenflödena inom Lidköpings tätort provtagits; ytvatten i Lidan och tre bäckar, dagvatten i utvalda dagvattenledningar samt avloppsvatten in till och ut från avloppsreningsverket. Syftet med undersökningen har varit att kartlägga de flöden av mikroplaster som når Kinneviken via Lidköpings tätort. Läs rapporten (pdf).

Kunskapssammanställning om mikroplaster - från EurEau, europeiska vattenbolagens organisation
Microplastics are widespread and have been found in marine environments, surface water, in soils, in the air we breathe, in some of the food we eat and even in beer and bottled water. The potential impact of microplastics on public health and ecosystems is a growing public concern. The EurEau briefing note outlines the EurEau concerns, and why EurEau wants to see more control at source measures. Läs vidare

Mikroplaster i miljön år 2019 
Rapporten är en redovisning från Naturvårdsverket av ett regeringsuppdrag. Rapporten minskar kunskapsluckorna och föreslår ytterligare åtgärder för att minska utsläpp av mikroplaster från några av de viktigaste kvantifierade källorna. Läs Naturvårdsverkets rapport.

Mikroplaster i kretsloppet (2018) 
Rapporten innehåller metoder och resultat från en inledande kartläggning av mikroplaster i det VA-tekniska kretsloppet. Resultaten ger bland annat en bild av hur mikroplastinnehållet kan se ut i inkommande avloppsvatten (efter rensgaller), utgående avloppsvatten, slam, slamgödslad jord och biogödsel, samt vilka plasttyper som kan förekomma. Rapporten i pdf-format.

Microplastics – Report from an IWA Sweden conference and workshop in Malmö (November 8-9, 2017) 
Konferensen samlade mer än 150 deltagare från nio länder. En workshop anordnades efter konferensen med målet att identifiera de viktigaste fortsatta forskningsfrågorna. Den samlade 36 personer från universitet, forskningsinstitut och vattenbolag. Rapporten i pdf-format.  

Mikroplaster – källor, uppströmsarbete samt möjligheter till rening vid kommunala reningsverk (2016)

Svenskt Vatten har tillsammans med medlemmar under 2016 arbetat fram ett PM om mikroplaster. Detta PM är tänkt att kunna fungera som stöd för alla de som inom och utanför VA-branschen, är intresserade av mikroplaster, dess källor, miljöeffekter och möjliga åtgärder. För den som vill läsa mer om mikroplaster så finns det gott om länkar i dokumentet. Rapporten i pdf-format