Hoppa till huvudinnehåll

Om beställargruppen

Beställargrupp för minskade utsläpp av läkemedelsrester, mikroplaster och andra föroreningar via avloppsreningsverk.

Kort bakgrund

  • Naturvårdsverket beviljade i juni 2018 och i december 2019 Svenskt Vatten medel för att driva en beställargrupp
  • Beställargruppen består av ca 30 medlemmar från VA-organisationer i Sverige som i närtid planerar att införa avancerad rening
  • Beställargruppen leds genom ett sekretariat på Svenskt Vatten som Käppalaveret bemannar
  • En styrgrupp finns kopplad till beställargruppen
  • Finansiering: augusti 2018- november 2019 samt december 2019-november 2020.

Presentation av beställargruppen (pdf) 

Deltagarförteckning beställargruppen (xls)