Om beställargruppen - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Om beställargruppen

Beställargrupp för minskade utsläpp av läkemedelsrester, mikroplaster och andra föroreningar via avloppsreningsverk.

Kort bakgrund

  • Svenskt Vatten har sedan 2018 blivit beviljade medel från Naturvårdsverket för att driva en beställargrupp
  • Beställargruppen består av ca 30 medlemmar från VA-organisationer i Sverige som i närtid planerar att införa avancerad rening
  • Beställargruppen leds genom ett sekretariat på Svenskt Vatten som Käppalaveret bemannar
  • En styrgrupp finns kopplad till beställargruppen.

Beställargruppen är förhållandevis permanent. Gruppen startade hösten 2018 och förväntas arbeta tillsammans under ett antal år framöver - och har förnärvarande medel fram till och med november 2021. Beställargruppen består idag av drygt 46 personer från 31 VA-organisationer, framförallt tekniska experter och från organisationer som genomför upphandlingar.

Gemensamt för dem är att de har egen kompetens och mandat att formulera relevanta behov, utforma krav och utvärderingskriterier och möjlighet att påverka kommande investeringar och upphandlingar. Beställargruppens arbetssätt liknar ett nätverksarbete och i beställargruppen bidrar varje medlem med sin egen tid (inklusive resekostnader), nyfikenhet, erfarenheter och kompetens.

Presentation av beställargruppen (pdf) 

Deltagarförteckning beställargruppen (xls)