Hoppa till huvudinnehåll

Om beställargruppen

Beställargrupp för minskade utsläpp av läkemedelsrester, mikroplaster och andra föroreningar via avloppsreningsverk.

Kort bakgrund

  • Naturvårdsverket beviljade i juni 2018 Svenskt Vatten medel för att starta en beställargrupp
  • Beställargruppen består av ca 20 medlemmar från VA-organisationer i Sverige som i närtid planerar att införa avancerad rening
  • Beställargruppen leds genom ett sekretariat på Svenskt Vatten som Uppsala Vatten bemannar
  • En styrgrupp finns kopplad till beställargruppen
  • Finansiering augusti 2018- augusti 2019

Presentation av beställargruppen (pdf) 

Deltagarförteckning beställargruppen (xls)