Arkiverat material - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Arkiverat material

Mer information om och från beställargruppens arbete, workshops, rekommenderade rapporter, osv.

Slutrapport för 2023 års arbete
Nu finns beställargruppens slutrapport för 2023 års arbete publicerad. Under året har en uppföljande studie av de projekt som finansierats av Naturvårdsverket genomförts. Det har genomförts ett webinarium och ett antal Naturvårdsverkfinansierade projekt har avslutats och slutrapporterat. Läs rapporten.

Slutrapport för 2022 års arbete
Nu är slutrapporten för beställargruppens arbete under 2022 färdigställd. Rapporten innehåller bland annat utredning om avloppsreningsverk som källa till mikroplastutsläpp, sammanställning av samtliga avslutade läkemedelsreningsprojekt som är finansierade av Naturvårdsverket samt återkoppling från det seminarium som beställargruppen genomförde under hösten. Läs rapporten.

ReningsVÄRK – Läkemedelsrester i vår gemensamma vattenmiljö
En rapport från Svenskt Vatten inom ramen för det förebyggande kemikaliearbetet med Revaq. Denna rapport handlar om läkemedelsrester i våra gemensamma vatten. I rapporten visar vi att miljöskadliga läkemedelsrester verkligen förekommer i våra vatten – i nivåer som är oroväckande. Vi diskuterar också vad vi kan göra åt problemen. Läs vidare.

Redovisning 2021 - Beställargrupp för minskade utsläpp av läkemedelsrester, mikroplaster och andra föroreningar via avloppsreningsverk

Redovisning 2020 - Beställargrupp för minskade utsläpp av läkemedelsrester, mikroplaster och andra föroreningar via avloppsreningsverk

Beställargruppens slutrapportering för aktiviteter år 2018-2019.

Material från mötet i Göteborg 2020-10-16.

Mer om beställargruppen.

Relevanta rapporter - Se ett urval av rekommenderade rapporter gällande läkemedelsrester och andra föroreningar.

Relevanta rapporter - Se ett urval av rekommenderade rapporter gällande mikroplaster