Hoppa till huvudinnehåll

Beställargrupp för minskade utsläpp av läkemedelsrester, mikroplaster och andra föroreningar via avloppsreningsverk

Naturvårdsverket beviljade i december 2020 Svenskt Vattens ansökan om en tredje omgång medel för att fortsätta arbetet med Beställargrupp läkemedel.

Webbinarium torsdag 28 oktober  
Svenskt Vatten håller ett webbinarium om uppdaterade villkorsdiskussioner, kostnadsgenomgång vid installation av läkemedelsrening, teknikbeskrivningar och installationer för rening av mikroföroreningar. Läs vidare och anmäl dig här

Svenskt Vatten söker projektledare till Beställargrupp för minskade utsläpp av läkemedelsrester, mikroplaster och andra föroreningar via avloppsreningsverk 
Vi söker nu en ny projektledare hos någon av våra medlemmar som tillsammans med oss på Svenskt Vatten ska driva arbetet inom beställargruppen för minskade utsläpp av läkemedelsrester, mikroplaster och andra föroreningar via avloppsreningsverk. Läs vidare

Beställargruppens syfte och mål  
Beställargruppen ska underlätta införandet av avancerad rening på de svenska avloppsreningsverken. Genom att gruppen snabbt kan förmedla kunskap, erfarenheter och nätverk kan VA-organisationerna bli bättre beställare och leverantörerna kan utveckla nya lösningar. Målet är att nya kostnadseffektiva lösningar med hög reningsgrad och driftsäkerhet utvecklas, introduceras och sprids på marknaden.

Målen för beställargruppen är att:

  • Bidra till en kostnadseffektiv introduktion av tekniker för avancerad rening av läkemedelsrester och andra föroreningar.
  • Bidra till att beställargruppens metoder, resultat och erfarenheter sprids och kan tillämpas vid upphandlingar, drift och skötsel i de svenska reningsverk som har behov av detta.

Beställargruppen leds genom ett sekretariat på Svenskt Vatten  
Jesper Olsson, utvecklingsingenjör på Käppalaverket, är från januari 2020 utlånad till Svenskt Vatten på 20% arbetstid för att leda beställargruppens sekretariat.  Mail till Jesper: jesper.olsson@svensktvatten.se 

Vilka finns med i en beställargrupp?
Representanter från Svenskt Vattens medlemmar som har reningsverk som planerar att införa avancerad avloppsrening med avseende på läkemedelsrester och/eller arbetar aktivt med att avskilja mikroplast så att detta inte förs vidare till utgående vatten eller slam som används på jordbruksmark. Läs vidare om beställargruppen.

Läs vidare 

ReningsVÄRK – Läkemedelsrester i vår gemensamma vattenmiljö 
En rapport från Svenskt Vatten inom ramen för det förebyggande kemikaliearbetet med Revaq. 

Läkemedelsrester och andra föroreningar - minskade utsläpp via avloppsreningsverk 

Mikroplaster - minskade utsläpp till slammet via avloppsreningsverk 

Beviljade bidrag från Naturvårdsverket

Beviljade statliga bidrag - tabell med pågående projekt läkemedelsrening

Beviljade statliga bidrag - karta med pågående projekt läkemedelsrening 2019-2020 − organisation/kommun