Exploatering och VA-ekonomi - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Exploatering och VA-ekonomi

Exploatering innebär att mark används för att uppföra ny bebyggelse för boende och/eller verksamheter. Exploatering för också med sig stödjande investeringar för att det ska kunna gå att bebygga och bo och/eller bedriva verksamheter på fastigheterna. Vatten- och avloppsystem är en sådan samhällsnyttig anläggning som behövs för att samhället ska fungera. Exploateringsprojekt är dock ekonomiskt, organisatoriskt och juridiskt utmanande. Det är många aktiviteter, verksamheter och aktörer som måste organiseras och samordnas. Inte minst är lagstiftningen som reglerar exploateringsprojekt omfattande. Då nyexploatering innebär att VA-verksamheten genomför expansionsinvesteringar får exploatering ekonomiska effekter.