Hoppa till huvudinnehåll

Webbutbildning för förtroendevalda

Säkert dricksvatten, hållbar dagvattenhantering och ett klimatsäkert samhälle. Du som politiker är delaktig i många viktiga beslut. Vår webutbildning ger dig snabbt en förståelse vad de innebär. Du får en bra kunskapsgrund, samtidigt som du vet när det är läge att ta in mer fakta.

Efter kursen står du redo när frågorna, som att taxorna behöver höjas och förnyelsetakten öka, dyker upp. Du får en god inblick i de lagar och andra förutsättningar som gäller i VA-branschen.

Var med i matchen när besluten ska fattas.

Ny version 

Vi släpper den nya versionen i juni anmäl ditt intresse i formuläret så mailar vi dig så snart kursen är öppen för anmälan.

Kurslängd

Kursen är webbaserad. Den tar ca 1 – 2 timmar, du göra den i din egen takt. Kursen avslutas med ett prov och när du klarat detta kan du ladda ned ditt kursintyg.

Kursen kan göras på dator, platta eller smartphone.

Innehåll

  • Svenskt Vatten och ramarna för branschen
  • Dricksvatten
  • Miljö och Avlopp
  • Klimatsäkra samhället
  • Lagar och regler
  • Verksamhetsstyrning
  • Vatten och politik
  • Slutprov

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är politiker och förtroendevald i tekniska nämnder, styrelser och motsvarande organ.