Hoppa till huvudinnehåll

VA-taxa

Lär dig om avgiftsuttaget och vår publikation P96 VA-taxa, som ger olika förslag för både an-läggningsavgift och brukningsavgift.

Enligt VA-lagen ska avgiftsuttaget ske enligt självkostnadsprincipen samt enligt skälighet och rättvisa av fastighetsägarna i VA-kollektivet. Detta kan göras på olika sätt i kommunerna. Kursen är ett stöd i hur man kan tänka för att hitta en korrekt taxa.

Innehåll

Kursen är två dagar och tar upp

  • Lagen om allmänna vattentjänster.
  • VA-taxans historia.
  • VA-kollektivets kostnader och sammansättning
  • Genomgång av P 96
  • Anläggningsavgifter
  • Räkneexempel anläggningsavgifter
  • Brukningsavgifter
  • Särtaxa
  • Storförbrukarrabatt
  • Grupparbeten

Kursen är upplagd så att det finns gott om utrymme för diskussioner och frågor.

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs.

Förberedelse

Innan kursen kommer du få en länk till ett formulär. Det ska du fylla i innan kursen.

Kommande kurser

Datum för nästa kurs är ännu inte bestämt. Vi kommer lägga upp datum och länk till anmälan så fort som möjligt.