Hoppa till huvudinnehåll

VA-ekonomi

Lär dig mer om VA-ekonomi. Kursen tar upp bland annat intern och extern redovisning, finansiering av VA samt hur du hanterar komponentavskrivningar.

Kommunal VA är en självkostnadsreglerad  affärsverksamhet och ett kommunalt monopol. Den ovanliga formen kräver kunskap om de speciella förutsättningar som gäller för redovisningen.

Kursen ger dig insikt i vad som gäller och var du hittar vägledning för att kunna redovisa dina kostnader riktigt inför ditt VA-kollektiv. Du får exempel på hur det kan gå till i praktiken inom bolag och förvaltningar och du lär dig tolka redovisningens siffror. Dessutom får du chans att skapa nätverk  med andra i samma situation som du.

Innehåll

Kursen är två dagar och tar upp

  • Lagar, regler och praxis som påverkar ekonomihanteringen
  • Den kommunala redovisningen
  • Verksamhetsstyrning
  • Redovisningens roll i budgetprocessen
  • Komponentavskrivningar
  • Praktiska exempel från bolag och förvaltningar

Teoretiska pass varvas med gruppdiskussioner och övningsuppgifter.

Detaljerat program i pdf-format

Målgrupp

VA-chefer och ekonomer som arbetar med VA-ekonomi i förvaltnings- eller bolagsform och förvaltningschefer som har erfarenhet av ekonomifrågor från sin vardag men som vill veta mer om redovisning och ekonomistyrning. Mest utbyte får de kommuner från vilka både VA-chefen och den ansvariga ekonomen deltar.

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs.

Kursavgift

Medlem (kommun/VA-bolag): 11 500 kr
Företagspartner (konsult/företag med medlemskap): 17 250 kr
Övriga (inget medlemskap): 23 000 kr

Är jag medlem? Klicka här för lista
Är jag företagspartner? Klicka här för lista

Kostnad för måltider (kaffe och lunch) inkluderat i kursavgiften. 

Bokningsvillkor

Innan du bokar kan det vara bra att läsa våra bokningsvillkor.

Kommande kurser 

Här publicerar vi kommande kurstillfällen

VA-Ekonomi - Grundkurs

Intresseanmälan
Mer info

1/1 platser bokade

Frågor om denna kurs?

Ring oss på 08-506 002 00 eller skicka din fråga här.