VA-ekonomi - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

VA-ekonomi

Kursen ger dig kunskap om hur du hanterar de särskilda förutsättningar – möjligheter och begränsningar - som gäller för den ekonomiska redovisningen inom VA-verksamheten. Fokus ligger på hur du tillämpar god redovisningssed för VA-verksamhet i praktiken.

VA-verksamheten är ett kommunalt monopol och en självkostnadsreglerad affärsverksamhet. Syftet med kursen är att stärka dig i din roll som chef eller ekonom inom VA-verksamheten. Kursen ger dig kunskap om hur du redovisar utifrån lagstiftning, praxis och vägledning som gäller inom branschen. Det ger er stora fördelar när både VA-chefen och den ansvariga ekonomen deltar i kursen samtidigt - ni har stor nytta av att ha samma kunskapsgrund att utgå ifrån.


Efter kursen har du kunskap om kraven som VA-verksamheten behöver ta hänsyn till för att kunna redovisa på rätt sätt. Du har förståelse för vilka delar som är grundläggande inom VA-ekonomi och framför allt hur det ska tillämpas i praktiken.

Vi tar utgångspunkt i publikationen P97, Ekonomisk redovisning för VA-branschen, aktuell normering från Rådet för kommunal redovisning (RKR) och Bokföringsnämnden (BFN) samt forskningsstudier och utredningar inom området.

 

Innehåll

  • Det ekonomiska årshjulet i en VA-organisation
  • Lagar, regler och praxis som påverkar ekonomihanteringen
  • Grundläggande redovisning, God redovisningssed
  • Kostnadsredovisning, hantering av intäkter och effekter av överuttag, anläggningsavgifter och investeringsfonder
  • Särredovisning, investeringsredovisning och finansiering

Kursupplägg

Teori blandas med praktiska exempel och diskussioner.

Del 1 – Förberedelseuppgift

Inför kursen gör du en kortare förberedelse på egen hand. Planera in ca 1 timme. Förberedelsen är första delen av kursen och är viktig eftersom resten av kursen bygger på den. Förberedelsen hjälper dig att hänga med, att delta aktivt och att få ut mer av kursen. Observera att förberedelseuppgiften är obligatorisk och är ett krav för att du ska få ditt kursintyg.


Del 2 – Föreläsningar

Du träffar lärarna och andra kursdeltagare för föreläsningar och diskussioner.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till dig som arbetar med VA-ekonomi i förvaltnings- eller bolagsform, som t ex VA-chef, ekonom eller förvaltningschef med ansvar inom området. Mest utbyte får de kommuner från vilka både VA-chefen och den ansvariga ekonomen deltar.

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs.

Kursavgift

Medlem (kommun/VA-bolag): 12 300 kr
Företagspartner (konsult/företag med medlemskap): 18 450 kr
Övriga (inget medlemskap): 24 600 kr

Är jag medlem? Klicka här för lista
Är jag företagspartner? Klicka här för lista

Bokningsvillkor

Innan du bokar kan det vara bra att läsa våra bokningsvillkor.

Kommande kurser 

Här publicerar vi kommande kurstillfällen

VA-Ekonomi - Intresseanmälan

Skriv upp dig här så får du ett mejl när vi släpper nya kurstillfällen
Mer info

110/0 platser bokade

Frågor om kursen?

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.