Hoppa till huvudinnehåll

Systematiskt säkerhetsarbete - online

Nytt upplägg - slipp resa! Få koll på säkerhetsfrågorna med vår nyutvecklade onlineutbildning. Frågorna kring säkerhet ökar; NIS-direktivet och en ny Säkerhetsskyddslag, ökad digitalisering kombinerat med en ny hotbild.

Kursen ges online och tar vi upp informationssäkerhet med allt från personsäkerhet till fysisk säkerhet och cyberhot. Du lär dig att göra riskanalyser och upptäcka säkerhetsproblem - och hur du arbetar systematiskt för att löpande säkra vårt dricksvatten. Kursen passar bra när ni är personal från flera avdelningar som behöver få en gemensam kunskap. Du och dina kollegor deltar helt online.

Kursupplägg – så här går det till

Alla föreläsningar ges online, inför och under kursen gör du övningarna i vår digitala plattform. Plattformen är webbaserad och du kan använda dator, platta eller smartphone. För föreläsningarna online använder vi Zoom – här träffar du lärarna och andra deltagare. Här gör vi övningar i virtuella grupprum, det finns möjlighet att räcka upp handen, ställa frågor via chat, svara på korta undersökningar/’polls’, mm

För att delta i föreläsningarna behöver du installera en programvara från Zoom.

 1. Kick off och tekniktest – kort introduktion samtidigt som vi testar tekniken tillsammans, 30 min.
 2. Förberedelseuppgift – här jobbar du på egenhand i vår digitala plattform.
 3. Online föreläsning, steg 1 – under två förmiddagar träffar du lärarna och andra kursdeltagare för föreläsningar och övningar.
 4. Hemuppgift – här jobbar du på egenhand i vår digitala plattform.
 5. Online föreläsning, steg 2 – under två förmiddagar träffar du lärarna och andra kursdeltagare för föreläsningar och övningar.

Innehåll

 • Varför krävs ett löpande säkerhetsarbete?
  • Systematiskt säkerhetsarbete
   • Aktuell hotbild
   • Lagar, förordningar och föreskrifter
   • Risk och säkerhetsanalys
 • Utgör medarbetaren en säkerhetsrisk?
  • Administrativ säkerhet
   • Personsäkerhet
   • Rekrytering - anställning – avslut
   • Säkerhetsprövning och samtal
   • Utbildning och kompetensbehov
 • Vad är informationssäkerhet och hur skall den hanteras?
  • Informationssäkerhet
   • IT-, SCADA- och informationssäkerhet
   • Ledningssystem – ISO 27001
   • Klassificering och hantering av känslig information
 • Hur och varför skall anläggningarna skyddas?
  • Skydd av anläggningar
   • Fysisk säkerhet
   • SUA upphandling
   • Skyddsobjekt

Detaljerat program i pdf-format.

Målgrupp

Du som arbetar strategiskt och/eller operativt inom svensk dricksvattenförsörjning; VA-chef, produktions, kvalitets- eller säkerhetsansvarig, inköpare, projektledare samt du som arbetar som kravställare och projektledare av IT- och automationssystem. Kursen passar bra när ni är personal från flera avdelningar som behöver få gemensam kunskap.

Kursavgift

Medlem (kommun/VA-bolag): 10500 kr
Företagspartner (konsult/företag med medlemskap): 15750 kr
Övriga (inget medlemskap): 21000 kr

Är jag medlem? Klicka här för lista
Är jag företagspartner? Klicka här för lista

Bokningsvillkor

Innan du bokar kan det vara bra att läsa våra bokningsvillkor.

Kommande kurser

Här publicerar vi kommande kurstillfällen när anmälan har öppnat.

Systematiskt Säkerhetsarbete

14-15 maj + 2-3 juni, Online
Mer info

3/30 platser bokade