Hoppa till huvudinnehåll

Systematiskt säkerhetsarbete - ny kurs

Få koll på säkerhetsfrågorna. Frågorna kring säkerhet ökar; NIS-direktivet och en ny Säkerhetsskyddslag, ökad digitalisering kombinerat med en ny hotbild.

På denna kurs tar vi upp informationssäkerhet med allt från personsäkerhet till fysisk säkerhet och cyberhot. Du lär dig att göra riskanalyser och upptäcka säkerhetsproblem - och hur du arbetar systematiskt för att löpande säkra vårt dricksvatten.

Innehåll

 • Varför krävs ett löpande säkerhetsarbete?
  • Systematiskt säkerhetsarbete
   • Aktuell hotbild
   • Lagar, förordningar och föreskrifter
   • Risk och säkerhetsanalys
 • Utgör medarbetaren en säkerhetsrisk?
  • Administrativ säkerhet
   • Personsäkerhet
   • Rekrytering - anställning – avslut
   • Säkerhetsprövning och samtal
   • Utbildning och kompetensbehov
 •  Vad är informationssäkerhet och hur skall den hanteras?
  • Informationssäkerhet
   • IT-, SCADA- och informationssäkerhet
   • Ledningssystem – ISO 27001
   • Klassificering och hantering av känslig information
 •  Hur och varför skall anläggningarna skyddas?
  • Skydd av anläggningar
   • Fysisk säkerhet
   • SUA upphandling
   • Skyddsobjekt

Målgrupp

Alla som arbetar strategiskt och operativt inom svensk dricksvattenförsörjning; VA-chef, produktions, kvalitets- eller säkerhetsansvarig, inköpare, projektledare samt du som arbetar som kravställare och projektledare av IT- och automationssystem.

Bokningsvillkor

Innan du bokar kan det vara bra att läsa våra bokningsvillkor.