Säkerhetsarbete Introduktion - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Säkerhetsarbete Introduktion

På den här kursen lär du dig hur ni hanterar säkerhetsfrågorna med hjälp av ett systematiskt säkerhetsarbete. Kursen passar bra när ni är personal från flera avdelningar som behöver få en gemensam kunskap, för att tillsammans forma ett säkerhetsarbete som täcker in hela verksamheten.

Kursen tar upp informationssäkerhet med allt från personsäkerhet till fysisk säkerhet och cyberhot. Du lär dig att göra riskanalyser – förstå risktänket - och upptäcka säkerhetsproblem. Du får även exempel och checklistor inom områden som hantering av sekretessbelagd information, sekretessförbindelse och säkerhetskontroll.

Kursplanen bygger på Svenskt Vattens Säkerhetshandbok för VA-verksamhet, P 118 och du lär dig hur du arbetar systematiskt för att löpande säkra vårt dricksvatten.

Innehåll

 

 • Identifiera & analysera
  • Hotbild
  • Ansvar för samhällsviktig verksamhet
  • Lagar och krav
  • Vad ska ingå i säkerhetsarbetet?
 • Utforma
  • Organisation, ansvar och roller
  • Strategiskt viktiga dokument
  • Säkerhetskultur
  • Samordning
  • Risk och sårbarhet – förstå risktänket
 • Genomföra
  • Praktiskt informationssäkerhetsarbete.
  • Bedöma risker och informationens skyddsvärde.
  • Etablera rätt nivå på skyddet
  • Kontinuitetsplanering
  • Verksamhetsskydd
  • Säkerhetsskydd
  • Säkerhet i industriella system
  • Säkerhet i datorbaserade system
  • Personalsäkerhet, Fysisk säkerhet
  • Upphandling av varor och tjänster
  • Beredskap, krishantering och civilt försvar
 • Följ upp & förbättra
  • Utbildning och övning
  • Rapportering, uppföljning och tillsyn
  • Utvärdering

Målgrupp

Du som arbetar strategiskt och/eller operativt inom svensk dricksvattenförsörjning; VA-chef, produktions, kvalitets- eller säkerhetsansvarig, inköpare, projektledare samt du som arbetar som kravställare och projektledare av IT- och automationssystem. Kursen passar bra när ni är personal från flera avdelningar som behöver få gemensam kunskap.

Kursupplägg – så här går det till

Alla föreläsningar ges online. Inför och under kursen gör du övningarna i vår digitala plattform. Plattformen är webbaserad och du kan använda dator, platta eller smartphone. För föreläsningarna online använder vi Zoom* – här träffar du lärarna och andra deltagare. Här gör vi övningar i virtuella grupprum, det finns möjlighet att räcka upp handen, ställa frågor via chat, svara på korta undersökningar/’polls’, mm.

 1. Förberedelseuppgift – här jobbar du på egenhand i vår digitala plattform.
 2. Online föreläsning, 1 och 2 – under två förmiddagar träffar du lärarna och andra kursdeltagare för föreläsningar och övningar.
 3. Hemuppgift – här jobbar du på egenhand i vår digitala plattform.
 4. Online föreläsning och simuleringsövning, 3 och 4 – under två förmiddagar träffar du lärarna och andra kursdeltagare för föreläsningar och övningar.

Kursavgift

Medlem (kommun/VA-bolag): 14 300 kr
Företagspartner (företag med medlemskap): 21 450 kr
Övriga (inget medlemskap): 28 600 kr

Vid online-utbildning ges rabatt om 3 000 kronor på denna utbildning.

Är jag medlem? Klicka här för lista
Är jag företagspartner? Klicka här för lista

Bokningsvillkor

Innan du bokar kan det vara bra att läsa våra bokningsvillkor.

Kommande kurser 

Här publicerar vi kommande kurstillfällen

Säkerhetsarbete - Introduktion - intresseanmälan

Intresseanmälan
Mer info

33/0 platser bokade

För att delta online

Du behöver ansluta via en egen dator med fungerande webbkamera och mikrofon. Stabil internet-uppkoppling behövs.

Kursen genomförs live via Zoom. Du behöver inte installera Zoom det går bra att ansluta via webbläsaren (Chrome, Edge) Du kan redan nu testa tekniken här.

Du loggar in i vår digitala utbildningsplattform där du hittar länkar till zoom-föreläsningarna och kursmaterial. Du får instruktioner via e-post inför utbildningen.

Frågor om kursen?

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.