Hoppa till huvudinnehåll

Systematiskt säkerhetsarbete

Få koll på säkerhetsfrågorna. Frågorna kring säkerhet ökar; NIS-direktivet och en ny Säkerhetsskyddslag, ökad digitalisering kombinerat med en ny hotbild.

På denna kurs tar vi upp informationssäkerhet med allt från personsäkerhet till fysisk säkerhet och cyberhot. Du lär dig att göra riskanalyser och upptäcka säkerhetsproblem - och hur du arbetar systematiskt för att löpande säkra vårt dricksvatten.

Innehåll

 • Varför krävs ett löpande säkerhetsarbete?
  • Systematiskt säkerhetsarbete
   • Aktuell hotbild
   • Lagar, förordningar och föreskrifter
   • Risk och säkerhetsanalys
 • Utgör medarbetaren en säkerhetsrisk?
  • Administrativ säkerhet
   • Personsäkerhet
   • Rekrytering - anställning – avslut
   • Säkerhetsprövning och samtal
   • Utbildning och kompetensbehov
 • Vad är informationssäkerhet och hur skall den hanteras?
  • Informationssäkerhet
   • IT-, SCADA- och informationssäkerhet
   • Ledningssystem – ISO 27001
   • Klassificering och hantering av känslig information
 • Hur och varför skall anläggningarna skyddas?
  • Skydd av anläggningar
   • Fysisk säkerhet
   • SUA upphandling
   • Skyddsobjekt

Detaljerat program i pdf-format

Målgrupp

Alla som arbetar strategiskt och operativt inom svensk dricksvattenförsörjning; VA-chef, produktions, kvalitets- eller säkerhetsansvarig, inköpare, projektledare samt du som arbetar som kravställare och projektledare av IT- och automationssystem.

Kursavgift

Medlem (kommun/VA-bolag): 10500 kr
Företagspartner (konsult/företag med medlemskap): 15750 kr
Övriga (inget medlemskap): 21000 kr

Är jag medlem? Klicka här för lista
Är jag företagspartner? Klicka här för lista

Kostnad för måltider och logi tillkommer.

Bokningsvillkor

Innan du bokar kan det vara bra att läsa våra bokningsvillkor.

Kommande kurser

Här publicerar vi kommande kurstillfällen när anmälan har öppnat.

Systematiskt Säkerhetsarbete

28-29 april 2020, Stockholm-Bromma
Mer info

1/28 platser bokade