Hoppa till huvudinnehåll

Systematiskt säkerhetsarbete - online

Nytt upplägg - slipp resa! Få koll på säkerhetsfrågorna med vår nyutvecklade onlineutbildning. Frågorna kring säkerhet ökar; NIS-direktivet och en ny Säkerhetsskyddslag, ökad digitalisering kombinerat med en ny hotbild.

Kursen ges online och tar vi upp informationssäkerhet med allt från personsäkerhet till fysisk säkerhet och cyberhot. Du lär dig att göra riskanalyser och upptäcka säkerhetsproblem - och hur du arbetar systematiskt för att löpande säkra vårt dricksvatten. Kursen passar bra när ni är personal från flera avdelningar som behöver få en gemensam kunskap. Du och dina kollegor deltar helt online.

Kursupplägg – så här går det till

Alla föreläsningar ges online, inför och under kursen gör du övningarna i vår digitala plattform. Plattformen är webbaserad och du kan använda dator, platta eller smartphone. För föreläsningarna online använder vi Zoom* – här träffar du lärarna och andra deltagare. Här gör vi övningar i virtuella grupprum, det finns möjlighet att räcka upp handen, ställa frågor via chat, svara på korta undersökningar/’polls’, mm.

Kursen innehåller även en mycket uppskattad simulering - en lärorik gruppövning där deltagarna får testa sina nya kunskaper genom att agera utifrån tänkbara scenarion.

 1. Förberedelseuppgift – här jobbar du på egenhand i vår digitala plattform.
 2. Online föreläsning, 1 och 2 – under två förmiddagar träffar du lärarna och andra kursdeltagare för föreläsningar och övningar.
 3. Hemuppgift – här jobbar du på egenhand i vår digitala plattform.
 4. Online föreläsning inkl simuleringsövning, 3 och 4 – under två förmiddagar träffar du lärarna och andra kursdeltagare för föreläsningar och övningar.

*Vi använder Zoom på grund av dess användarvänlighet, höga bildkvalitet och funktionalitet när det gäller möjligheter till interaktiva gruppövningar. Svenskt Vatten har utvärderat påståendena kring Zooms säkerhet och har, gemensamt med våra kursledare, bedömt att de svar och uppdateringar som Zoom tagit fram medför att bristerna därmed hanteras på ett lämpligt sätt. Det är vår bedömning, att även om det tidigare fanns giltiga skäl för oron över säkerheten i Zoom, så har företaget nu gjort vad som krävs för att lösa dessa. Vi har även noterat att det också förekom en mängd felaktig information om bristerna i Zoom.

Svenskt vatten kommer att konfigurera Zoom så att deltagarna kan använda webbklienten om de inte vill installera Zoom-applikationen på sina system. Vi känner oss trygga i vårt val av plattform och ser fram emot ditt deltagande i den nya online versionen av kursen Systematiskt Säkerhetsarbete.

Innehåll

 • Varför krävs ett löpande säkerhetsarbete?
  • Systematiskt säkerhetsarbete
   • Aktuell hotbild
   • Lagar, förordningar och föreskrifter
   • Risk och säkerhetsanalys
 • Utgör medarbetaren en säkerhetsrisk?
  • Administrativ säkerhet
   • Personsäkerhet
   • Rekrytering - anställning – avslut
   • Säkerhetsprövning och samtal
   • Utbildning och kompetensbehov
 • Vad är informationssäkerhet och hur skall den hanteras?
  • Informationssäkerhet
   • IT-, SCADA- och informationssäkerhet
   • Ledningssystem – ISO 27001
   • Klassificering och hantering av känslig information
 • Hur och varför skall anläggningarna skyddas?
  • Skydd av anläggningar
   • Fysisk säkerhet
   • SUA upphandling
   • Skyddsobjekt
 • Simuleringsövning - Gruppövning där du lär dig effekten av olika åtgärder utifrån olika scenarier.

Detaljerat program i pdf-format.

Målgrupp

Du som arbetar strategiskt och/eller operativt inom svensk dricksvattenförsörjning; VA-chef, produktions, kvalitets- eller säkerhetsansvarig, inköpare, projektledare samt du som arbetar som kravställare och projektledare av IT- och automationssystem. Kursen passar bra när ni är personal från flera avdelningar som behöver få gemensam kunskap.

Kursavgift

Medlem (kommun/VA-bolag): 11 400 kr
Företagspartner (konsult/företag med medlemskap): 17 100 kr
Övriga (inget medlemskap): 22 800 kr

Är jag medlem? Klicka här för lista
Är jag företagspartner? Klicka här för lista

Bokningsvillkor

Innan du bokar kan det vara bra att läsa våra bokningsvillkor.

Kommande kurser 

Här publicerar vi kommande kurstillfällen