Hoppa till huvudinnehåll

Säkerhetsarbete Introduktion - online

Frågorna kring säkerhet ökar; NIS-direktivet och en ny Säkerhetsskyddslag, ökad digitalisering kombinerat med en ny hotbild. På den här kursen lär du dig hur ett systematiskt säkerhetsarbete ger er koll på säkerhetsfrågorna.

I kursen används vår digitala lärplattform där du hittar kursmaterial, zoom-länkar mm. OBS! Se viktig information om kursupplägget för en online-utbildning nedan. 

Vi tar upp informationssäkerhet med allt från personsäkerhet till fysisk säkerhet och cyberhot. Du lär dig att göra riskanalyser och upptäcka säkerhetsproblem - och hur du arbetar systematiskt för att löpande säkra vårt dricksvatten. Kursen passar bra när ni är personal från flera avdelningar som behöver få en gemensam kunskap. Du och dina kollegor deltar online under fyra halvdagar.

Kursen innehåller även en mycket uppskattad simulering - en lärorik gruppövning där du får testa dina nya kunskaper genom att agera utifrån tänkbara scenarion.

Du får även exempel och checklistor inom områden som hantering av sekretessklassad information, sekretessförbindelse och säkerhetskontroll.

I kursen ingår Säkerhetshandboken digitalt - som kursdeltagare får du även den uppdaterade Säkerhetshandboken 2022, så snart den är klar.

Innehåll

 • Varför krävs ett löpande säkerhetsarbete?
  • Systematiskt säkerhetsarbete
   • Aktuell hotbild
   • Lagar, förordningar och föreskrifter
   • Risk och säkerhetsanalys
 • Utgör medarbetaren en säkerhetsrisk?
  • Administrativ säkerhet
   • Personsäkerhet
   • Rekrytering - anställning – avslut
   • Säkerhetsprövning och samtal
   • Utbildning och kompetensbehov
 • Vad är informationssäkerhet och hur skall den hanteras?
  • Informationssäkerhet
   • IT-, SCADA- och informationssäkerhet
   • Ledningssystem – ISO 27001
   • Klassificering och hantering av känslig information
 • Hur och varför skall anläggningarna skyddas?
  • Skydd av anläggningar
   • Fysisk säkerhet
   • SUA upphandling
   • Skyddsobjekt
 • Simuleringsövning - Gruppövning där du lär dig effekten av olika åtgärder utifrån olika scenarier.

Detaljerat program i pdf-format.

Målgrupp

Du som arbetar strategiskt och/eller operativt inom svensk dricksvattenförsörjning; VA-chef, produktions, kvalitets- eller säkerhetsansvarig, inköpare, projektledare samt du som arbetar som kravställare och projektledare av IT- och automationssystem. Kursen passar bra när ni är personal från flera avdelningar som behöver få gemensam kunskap.

Kursupplägg – så här går det till

Alla föreläsningar ges online. Inför och under kursen gör du övningarna i vår digitala plattform. Plattformen är webbaserad och du kan använda dator, platta eller smartphone. För föreläsningarna online använder vi Zoom* – här träffar du lärarna och andra deltagare. Här gör vi övningar i virtuella grupprum, det finns möjlighet att räcka upp handen, ställa frågor via chat, svara på korta undersökningar/’polls’, mm.

 1. Förberedelseuppgift – här jobbar du på egenhand i vår digitala plattform.
 2. Online föreläsning, 1 och 2 – under två förmiddagar träffar du lärarna och andra kursdeltagare för föreläsningar och övningar.
 3. Hemuppgift – här jobbar du på egenhand i vår digitala plattform.
 4. Online föreläsning och simuleringsövning, 3 och 4 – under två förmiddagar träffar du lärarna och andra kursdeltagare för föreläsningar och övningar.

Kursavgift

Medlem (kommun/VA-bolag): 11 600 kr
Företagspartner (konsult/företag med medlemskap): 17 400 kr
Övriga (inget medlemskap): 23 200 kr

Är jag medlem? Klicka här för lista
Är jag företagspartner? Klicka här för lista

Bokningsvillkor

Innan du bokar kan det vara bra att läsa våra bokningsvillkor.

Kommande kurser 

Här publicerar vi kommande kurstillfällen

Säkerhetsarbete - Introduktion.

Intresseanmälan
Mer info

1/1 platser bokade

För att delta online

Du behöver ansluta via en egen dator med fungerande webbkamera och mikrofon. Stabil internet-uppkoppling behövs.

Kursen genomförs live via Zoom. Du behöver inte installera Zoom det går bra att ansluta via webbläsaren (Chrome, Edge) Du kan redan nu testa tekniken här.

Du loggar in i vår digitala utbildningsplattform där du hittar länkar till zoom-föreläsningarna och kursmaterial. Du får instruktioner via e-post inför utbildningen.

Frågor om denna kurs?

Ring oss på 08-506 002 00 eller skicka din fråga här.