Lagen om allmänna vattentjänster – fördjupning och tillämpning   OBS! Denna kurs är pausad tillsvidare - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Lagen om allmänna vattentjänster – fördjupning och tillämpning   OBS! Denna kurs är pausad tillsvidare

Lär dig tillämpa vattentjänstlagen i vardagen. Tillsammans med övriga deltagare och kursledare diskuterar och löser du ett antal VA-situationer baserade på verkliga rättsfall.

 Kursdagen utgår därför från en fiktiv kommun och djupdyker i frågor som uppstår i VA-huvudmannens daglig verksamhet, både på kort och lång sikt. Kursens bygger på engagemang från kursdeltagarna och fokuserar på diskussion. Du får med dig de verktyg som krävs för att resonera sig fram till en lösning även då svaret inte finns att utläsa i vattentjänstlagens paragrafer.

Innehåll

Under en dag går vi igenom

 • Utbyggnad av verksamhetsområdet
 • Översiktplan
 • Ersättning enskild anläggning
 • Anläggningsavgift, tomtyteavgift
 • Särtaxa

Drift och underhåll 

 • Pumpar
 • Ansvar för vattenmätare 
 • Läcka och vattenavstängning och andra sanktionsalternativ

Diskussionspass med fokus på extra komplicerade frågor

 • Dagvatten inkl. verksamhetsområde, avgiftsskyldighet, nödvändiga kostnader och taxa
 • Vattenskyddsområde och ersättning till markägare
 • Ansvar vid fel på dricksvatten inkl. skadeståndsrättsliga principer

Start: kl 9.30 (kaffe serveras från kl 9.00)
Avslut: kl 17.00

Målgrupp

 • VA-chefer
 • Jurister
 • Övriga chefer och handläggare och projektledare i VA-organisationerna
 • Konsulter och andra som jobbar med juridiska frågor

Förkunskaper

Grundkursen om Lagen om allmänna vattentjänster.

Kursavgift

Medlem (kommun/VA-bolag): 4900 kr
Företagspartner (konsult/företag med medlemskap): 7350 kr
Övriga (inget medlemskap): 9800 kr

Är jag medlem? Klicka här för lista
Är jag företagspartner? Klicka här för lista

Kostnad för måltider och logi tillkommer.

Bokningsvillkor

Innan du bokar kan det vara bra att läsa våra bokningsvillkor.

Kommande kurser 

Här publicerar vi kommande kurstillfällen

Intresseanmälan

Lagen om allmänna vattentjänster – fördjupning och tillämpning - Intresseanmälan

Skriv upp dig här så får du ett mejl när vi släpper nya kurstillfällen
Mer info

1/0 platser bokade

Frågor om kursen?

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.