Hoppa till huvudinnehåll

VA-managementkurser

Här hittar du alla våra kurser inom juridik, ekonomi, kommunikation m m. Det finns kurser både för dig som är nyanställd och dig som har jobbat i VA-branschen några år. Vi hoppas att du ska hitta något som passar dig och/eller en kollega.

Våra utbildningar inom VA-styrning

 • Kommunikation och kundbemötande

  Detta är kursen för dig som vill utveckla din förmåga att möta kunder på ett professionellt sätt. Du lär dig på ett proaktivt och effektivt sätt kan bemöta såväl nöjda som upprörda kunder

 • Lagen om allmänna vattentjänster

  Lär dig grunderna i lagen om allmänna vattentjänster, den lag som reglerar den allmänna VA-verksamheten. Du lär dig de regler som bestämmer rättsförhållandet mellan VA-huvudman och abonnent och får information om gällande rättspraxis.

 • Lagen om allmänna vattentjänster – fördjupning och tillämpning   OBS! Denna kurs är pausad tillsvidare

  Lär dig tillämpa vattentjänstlagen i vardagen. Tillsammans med övriga deltagare och kursledare diskuterar och löser du ett antal VA-situationer baserade på verkliga rättsfall.

 • VA-ekonomi

  Lär dig mer om VA-ekonomi. Kursen tar upp bland annat intern och extern redovisning, finansiering av VA samt hur du hanterar komponentavskrivningar.

 • VA-ekonomi – fördjupning i investeringsredovisning med komponenter OBS! Denna kurs är pausad tillsvidare

  Lär dig mer om självkostnadsprincipen och investeringsredovisning med anskaffningsvärde, avskrivningstider och indelning av komponenter. Du får se hur andra gör och får konkreta, praktiska exempel på tillämpning.

 • VA-taxa

  Lär dig om avgiftsuttaget och vår publikation P96 VA-taxa, som ger olika förslag för både anläggningsavgift och brukningsavgift. Uppdatering av publikationen pågår. Kursen är därför pausad.

 • VA-taxa – fördjupning

  Lär dig vilka kostnader som kan ligga till grund för anläggningsavgifterna, hur man kan resonera när avgifterna sätts och konsekvensen av hög respektive låg kostnadstäckning. Kursen går också igenom hur anläggningsavgifterna påverkas av andra förhållanden i kommunen och rättspraxis inom anläggningsavgifter och särtaxa. OBS kursen är pausad tillsvidare

 • VA-taxa – Fördjupning i dagvattenavgifter

  Öka dina kunskaper i hur man kan fördela dagvattenkostnader mellan avgiftsskyldiga på ett rättvist och skäligt sätt. Vi går igenom vattentjänstlagens viktigaste paragrafer kopplade till dag-vatten, intressanta rättsfall och slutligen hur avgifterna tas ut enligt Svenskt Vattens P96.

 • Systematiskt säkerhetsarbete - online

  Nytt upplägg - slipp resa! Få koll på säkerhetsfrågorna med vår nyutvecklade onlineutbildning. Frågorna kring säkerhet ökar; NIS-direktivet och en ny Säkerhetsskyddslag, ökad digitalisering kombinerat med en ny hotbild.

 • Webbutbildning för politiker

  Säkert dricksvatten, hållbar dagvattenhantering och ett klimatsäkert samhälle. Du som politiker är delaktig i många viktiga beslut. Vår webbutbildning ger dig snabbt en förståelse vad de innebär. Du får en bra kunskapsgrund, samtidigt som du vet när det är läge att ta in mer fakta.