Hoppa till huvudinnehåll

Tillämpad hydraulik för VA-ingenjörer – diplomkurs

Fördjupa dina hydraulikkunskaper och hur de kan tillämpas inom VA-teknik. Kursen tar upp hydraulik för rörnät, avloppsnät, rännor och kanaler samt pumpning. Efter kursen får du diplom som bekräftelse på dina nya kunskaper.

Om du arbetar med utformning av vattenförsörjnings- och avloppssystem behöver du goda kunskaper om hur vattnet strömmar i systemen och vid pumpning av vatten. Denna kurs ger dig kunskaperna för att kunna dimensionera anläggningar och rörsystem samt för att kunna beräkna vattennivåer vid olika tillämpningar.

Den här kursen ger dig möjlighet att fördjupa hydraulikkunksaperna från vår kurs Hydaraulik - hållbara dagvattensystem (tidigare Hydraulisk och hydrologisk dimensionering av avloppssystem). Du får fördjupa dina hydraulikkunskaper och arbeta med fler räkneexempel.

Innehåll

  • Hydrauliska grunder för strömmande vatten
  • Rörnät vatten
  • Rörnät avlopp
  • Pumpning
  • Kanaler och rännor
  • Modellberäkningar
  • Hemtenta

Kursen omfattar 3 + 3 dagar. Ett arbete genomförs individuellt i mellanperioden. Lärare och deltagare kommunicerar via Internet under hela kursen.

Detaljerat program i pdf-format

Hemuppgift

Mellan tillfällena ska du göra en hemuppgift. Hemuppgiften är en förutsättning för att få ut något av tillfälle två.

Diplom

Efter genomförd kurs och godkänd hemtenta får du diplom som bevis på dina kunskaper.

Målgrupp

Ingenjörer i kommuner och hos konsulter som utformar vattenförsörjnings- och avloppssystem.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i hydraulik, till exempel vår utbildning Hydraulik - Spillvattensystem – grundkurs.

Kursavgift

Medlem (kommun/VA-bolag): 26 300 kr
Företagspartner (konsult/företag med medlemskap): 39 450 kr
Övriga (inget medlemskap): 52 600 kr

Är jag medlem? Klicka här för lista
Är jag företagspartner? Klicka här för lista

Kostnad för måltider och logi tillkommer.

Bokningsvillkor

Innan du bokar kan det vara bra att läsa våra bokningsvillkor.

Kommande kurser 

Här publicerar vi kommande kurstillfällen

Tillämpad hydraulik för VA-ingenjörer - diplomkurs

Intresseanmälan
Mer info

1/1 platser bokade

Frågor om kursen?

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.