Hoppa till huvudinnehåll

Tillämpad hydraulik för VA-ingenjörer – diplomkurs

Fördjupa dina hydraulikkunskaper och hur de kan tillämpas inom VA-teknik. Kursen tar upp hydraulik för rörnät, avloppsnät, rännor och kanaler samt pumpning. Efter kursen får du diplom som bekräftelse på dina nya kunskaper.

Om du arbetar med utformning av vattenförsörjnings- och avloppssystem behöver du goda kunskaper om hur vattnet strömmar i systemen och vid pumpning av vatten. Denna kurs ger dig kunskaperna för att kunna dimensionera anläggningar och rörsystem samt för att kunna beräkna vattennivåer vid olika tillämpningar.

Den här kursen ger dig möjlighet att fördjupa hydraulikkunksaperna från vår kurs Hydaraulik - hållbara dagvattensystem (tidigare Hydraulisk och hydrologisk dimensionering av avloppssystem). Du får fördjupa dina hydraulikkunskaper och arbeta med fler räkneexempel.

Innehåll

  • Hydrauliska grunder för strömmande vatten
  • Rörnät vatten
  • Rörnät avlopp
  • Pumpning
  • Kanaler och rännor
  • Modellberäkningar
  • Hemtenta

Kursen omfattar 3 + 3 dagar över internet.

Hemuppgift

Mellan tillfällena ska du göra en hemuppgift. Hemuppgiften är en förutsättning för att få ut något av tillfälle två.

Diplom

Efter genomförd kurs och godkänd hemtenta får du diplom som bevis på dina kunskaper.

Målgrupp

Ingenjörer i kommuner och hos konsulter som utformar vattenförsörjnings- och avloppssystem.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i hydraulik, till exempel vår utbildning Hydraulik - Spillvattensystem – grundkurs.